banner
banner
banner
banner
 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ


ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ – ΕΚΔΟΤΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 52   ΑΜΑΛΙΑΔΑ  27200
Νομός Ηλείας

ΤΗΛ: +30 26220 23044
FAX: +30 26220 23654

e-mail:
news{a}enimerosi.org
info{a}enimerosi.org


Επικοινωνία


 

Οι ειδήσεις της ημέρας 


Διενέργεια ετήσιας απογραφής εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων στην Ηλεία
04.11.20 13:00
Διενέργεια ετήσιας απογραφής  εκμεταλλεύσεων  αιγοπροβάτων και χοίρων στην Ηλεία
Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ενόψει των ετήσιων απογραφών των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων-χοίρων, απευθυνόμενο προς τους κατόχους τους, γνωρίζει τα κάτωθι:
Η διενέργεια της ετήσιας απογραφής του ζωϊκού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων και η κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων στην οικεία κτηνιατρική αρχή, αποτελεί υποχρέωση του κάθε κατόχου αιγοπροβάτων και χοίρων της επικράτειας.
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά όλους τους αιγοπροβατοτρόφους και χοιροτρόφους που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους , συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μπορεί συγκυριακά ή να μην κατέχουν ζωϊκό κεφάλαιο κατά την περίοδο της ετήσιας απογραφής, ωστόσο δεν έχουν διακόψει, με αίτησή τους την λειτουργία της εκμετάλλευσής τους.
Σε ότι αφορά τα αιγοπρόβατα, η απογραφή διενεργείται το διάστημα των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου κάθε έτους και η κοινοποίησή της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την διενέργειά της που πάντως δεν ξεπερνά την 15η Δεκεμβρίου (σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται η ημερομηνία απογραφής με την ημερομηνία κοινοποίησής της στην οικεία κτηνιατρική αρχή. Στις περιπτώσεις που η απογραφή διενεργείται κατά την 15η Δεκεμβρίου θα πρέπει αυθημερόν να κοινοποιείται στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ειδάλλως θα θεωρείται εκπρόθεσμη.
Σε ότι αφορά τους χοίρους, η απογραφή διενεργείται εντός του μηνός Δεκεμβρίου και η κοινοποίησή της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την διενέργειά της (σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται η ημερομηνία απογραφής με την ημερομηνία κοινοποίησής της στην οικεία κτηνιατρική αρχή). Επισημαίνεται ότι στα πλαίσια της ετοιμότητας λόγω της Αφρικανικής Πανώλης, κρίνεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη η ενημέρωση- επικαιροποίηση του μητρώου των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων και των θυγατρικών πληροφοριών για την καθεμία από αυτές, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΟΠΣ-Κ. (π.χ. διακοπή ανενεργών εκμεταλλεύσεων, ενημέρωση απογραφών, ενημέρωση ατομικού μητρώου γεννητόρων, ενημέρωση κινήσεων ζωικού κεφαλαίου, κτλ
Σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών διενέργειας και κοινοποίησης των απογραφικών στοιχείων της εκμετάλλευσης, η Κτηνιατρική Υπηρεσία παραλαμβάνει την απογραφή και καταγράφει τις ακριβείς ημερομηνίες διενέργειας και κοινοποίησης της απογραφής στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων και προβαίνει στην επιβολή μέτρων συμμόρφωσης, τα οποία λαμβάνει υπόψη του ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά το διασταυρωτικό έλεγχο, και ενημερώνει τον κάτοχο για τις τυχόν σε βάρους του ενέργειες.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπλεκομένων, και την φετινή χρονιά(2020) η κοινοποίηση της απογραφής του ζωϊκού κεφαλαίου της κάθε εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων και της κάθε εκμετάλλευσης χοίρων, είναι δυνατό να διενεργηθεί (α) είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου στην οικεία κτηνιατρική αρχή, όπως συνέβαινε έως σήμερα, (β) είτε με τη χρήση των αντίστοιχων ψηφιακών υπηρεσιών που έχουν τεθεί σε λειτουργία και έχουν ενεργοποιηθεί από την 1η Νοεμβρίου για τα αιγοπρόβατα και από την 1η Δεκεμβρίου για τους χοίρους, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου/χοιροτρόφου στις υπηρεσίες.
Συστήνουμε στους κτηνοτρόφους να προτιμήσουν την χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών για την απογραφή ζωϊκού τους κεφαλαίου, προκειμένου να τηρηθούν τα υγειονομικά μέτρα λόγω της πανδημίας COVID-19.
Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωϊκού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Υπ.Α.Α.Τ (www.minagric.gr), επιλέγοντας τις «Ψηφιακές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια από το μενού την σχετική ψηφιακή Υπηρεσία , ακολουθώντας τις λεπτομερείς οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες στην παραπάνω διεύθυνση. Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσής του, ενώ σε περίπτωση που η ψηφιακά υποβληθείσα απογραφή χρήζει τροποποίησης λόγω λανθασμένων στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται άμεσα στην οικεία κτηνιατρική υπηρεσία. ). Επισημαίνεται ότι η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωϊκού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευσής του.
Τα Αγροτικά Κτηνιατρεία, οι Ενώσεις Συνεταιρισμών και οι Δήμοι, παρακαλούνται να αναπαράγουν το παρόν και να το αναρτήσουν σε εμφανή σημεία (οι Δήμοι σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες, για άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων).
Συνάντηση άμισθου συμβούλου δήμου Πύργου Παν. Σκαρτσιάρη, με στελέχη του ομίλου Ξένου στη Ζάκυνθο
04.11.20 11:14
Συνάντηση άμισθου συμβούλου δήμου Πύργου Παν. Σκαρτσιάρη, με στελέχη του ομίλου Ξένου στη Ζάκυνθο
Σημαντικές επαφές είχε την προηγούμενη εβδομάδα στο νησί της Ζακύνθου και συγκεκριμένα στο πολυτελές ξενοδοχείο CARAVEL του ομίλου Xenos Hotels and Resorts, ο άμισθος σύμβουλος του δήμου Πύργου σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης κ. Παν. Σκαρτσιάρης, ο οποίος ορίστηκε πρόσφατα από το δήμαρχο κ. Τάκη Αντωνακόπουλο.
Ο εν λόγω όμιλος καταγράφεται στους πλέον ισχυρούς στον Ελλαδικό χώρο, αφού διαθέτει 13 ξενοδοχειακές μονάδες και απασχολεί πάνω από 1000 εργαζόμενους στον τουριστικό κλάδο, αρκετοί εκ των οποίων προέρχονται από την Ηλεία.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η περαιτέρω προώθηση θέσεων εργασίας με άτομα από την Ηλεία και ιδιαίτερα από το δήμο Πύργου, καθώς και εξεύρεση τρόπων συνεργασίας σε θέματα τουριστικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Αξίζει να τονιστεί ότι ο κ. Σκαρτσιάρης έχει ήδη συνεργαστεί με τον όμιλο, στέλνοντας σπουδαστές του Τεχνολογικού ΙΕΚ για πρακτική άσκηση, καθώς επίσης και άλλους πολίτες για την κάλυψη διαφόρων θέσεων εργασίας.
Στη συνάντηση εξάλλου συμμετείχαν ο γιος του ιδρυτή του ομίλου κ. Γιώργος Ξένος, ο Γενικός Διευθυντής καθώς και άλλοι συνεργάτες της μεγάλης τουριστικής επιχείρησης.
Συγχρόνως στη συνάντηση, οι προαναφερόμενοι συμφώνησαν για πολυεπίπεδη συνεργασία, η οποία θα επικαιροποιηθεί το αμέσως προσεχές διάστημα με την επίσκεψή τους στο δήμο Πύργου και συγκεκριμένα στο δήμαρχο κ. Αντωνακόπουλο, ο οποίος προσκλήθηκε να επισκεφτεί τον όμιλο στην Ζάκυνθο, προκειμένου να τον γνωρίσει από κοντά.
Δωρεάν Τεστ Παπ για όλες τις γυναίκες στην Τοπική Κοινότητα της Μέλισσας
03.11.20 16:50
Δωρεάν Τεστ Παπ για όλες τις γυναίκες στην Τοπική Κοινότητα της Μέλισσας
Με στόχο την προαγωγή της υγείας των γυναικών, ο Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Μέλισσας υλοποιεί δωρεάν εξέταση Τεστ Παπ.
Η προληπτική εξέταση τεστ Παπανικολάου (τεστ Παπ) θα διεξαχθεί δωρεάν σε όλες τις γυναίκες, στο Κοινοτικό γραφείο της Μέλισσας, αύριο Τετάρτη 4 Νοεμβρίου από τις 18:00 έως 21:00 το βράδυ. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης κ. Λέντζας Γ. προσκαλεί τις συνδημότισσές μας να κάνουν το τεστ Παπ, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη, με τον προληπτικό έλεγχο και την έγκαιρη διάγνωση σώζονται ζωές».
Για την προστασία κατά της διασποράς του COVID-19 έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Βαγγελάκος Π. διέθεσε μάσκες και αντισηπτικά τα οποία θα υπάρχουν στην είσοδο του κοινοτικού γραφείου Μέλισσας.
Δήμαρχος Πύργου: Ανάκληση ορισμού από τη θέση αντιδημάρχου για τον Λάμπη Αριστειδόπουλο
03.11.20 16:41
Δήμαρχος Πύργου: Ανάκληση ορισμού από τη θέση αντιδημάρχου για τον Λάμπη Αριστειδόπουλο
Ο Δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος αποφασίζει:
A. Ανακαλεί την αριθμ. πρωτ. 1304/17-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ6Γ8Ω17-Δ6Β) Απόφαση Δημάρχου « Ορισμός Αντιδημάρχου»
Β. Ανακαλεί τον Αντιδήμαρχο Αριστειδόπουλο Χαράλαμπο του Δημητρίου από την θέση του Αντιδημάρχου Δήμου Πύργου και τον απαλλάσσει από την άσκηση των ανατιθεμένων σε αυτόν αρμοδιοτήτων, πριν τη λήξη της θητείας του για τους κάτωθι ειδικούς και σημαντικούς λόγους :
1) Το γεγονός ότι καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας του Αντιδημάρχου Χαράλαμπου Αριστειδόπουλου δεν είχαν χορηγηθεί Μ.Α.Π. σε όλους τους εργαζομένους του τομέα διοικητικής του ευθύνης
2) Το ύφος της επικοινωνίας του προαναφερομένου Αντιδημάρχου με το υφιστάμενο προσωπικό της Διεύθυνσης Καθαριότητας - ανακύκλωσης – πρασίνου : α) δεν συνάδει στο ελάχιστο με την ηθική δεοντολογία που εφαρμόζει η δημοτική αρχή στην άσκηση των καθηκόντων της, β) προκαλεί ζητήματα δυσλειτουργίας στην υπηρεσία του, γ) προσβάλλει τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, Α΄ 26 )
3) Από την αντιπαραβολή των ανωτέρω σχετικών 16,17,18,19,20 εγγράφων αποδεικνύεται ότι : α) η διοικητική συμπεριφορά του καθίσταται αντίθετη με τις αρχές και τις θέσεις της δημοτικής Αρχής, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται το κλίμα συνεργασίας και να προκαλούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου β) διαπιστώνεται σοβαρότατο θέμα παντελούς έλλειψης διάθεσης συνεργασίας με το Δήμαρχο, που αναιρεί την εμπιστοσύνη και την αρχή της επικουρικότητας στα καθήκοντα του Δημάρχου από πλευράς Αντιδημάρχων.
γ) Αν και του ζητήθηκε από το Δήμαρχο να υποβάλει την παραίτησή του δεδομένου ότι έχει καταστεί αδύνατη πλέον η όποια συνεργασία μαζί του, μέχρι σήμερα δεν το έχει πράξει, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται συχνά φαινόμενα δυσλειτουργίας στο έργο της Δημοτικής Αρχής.
δ) διαπιστώνεται η έμπρακτη διαφοροποίηση του Αντιδημάρχου από τις επιλογές της διοίκησης του Δημάρχου σε ζητήματα καθοριστικής σημασίας για τα συμφέροντα και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.
Γ. Μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης, οι αρμοδιότητες που είχαν μεταβιβαστεί, με την υπ’ αριθμ. 1304/17-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ6Γ8Ω17-Δ6Β) Απόφαση Δημάρχου Πύργου «Ορισμός Αντιδημάρχου», στον κ. Χαράλαμπο Αριστειδόπουλο, ως Αντιδήμαρχο (σ.σ. Καθαριότητας), και ανακαλούνται με την παρούσα, θα ασκούνται από το ∆ήμαρχο Πύργο
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η Δ.Ε.Ε.Π. ΗΛΕΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
03.11.20 12:16
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η Δ.Ε.Ε.Π. ΗΛΕΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούν όλα τα μεγάλα ζητήματα του νομού, αποτέλεσαν αντικείμενο της συνεδρίασης των μελών της Δ.Ε.Ε.Π. (ΝΟ.ΔΕ) Ηλείας που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στα γραφεία της στον Πύργο υπό την προεδρία του κ. Χρήστου Γαβρά.
Παρόντες στην συνεδρίαση και οι βουλευτές Ηλείας της Ν.Δ. κα Διονυσία- Θεοδώρα Αυγερινοπούλου και κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος, καθώς επίσης συμμετείχαν ο Γενικός Συντονιστής Οργανώσεων Δυτικής Ελλάδας της Ν.Δ. κ. Νίκος Γιαννούρης, η Τομεάρχης Ηλείας κα Πηνελόπη Μωϋσιάδου, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού-Πολιτισμού κ. Νίκος Κοροβέσης και η πολιτευτής κα Μαριάννα Σταθοπούλου.
Η κα Αυγερινοπούλου στην τοποθέτησή της αναφέρθηκε στα προβλήματα που έχουν ανακύψει στο νομό το τελευταίο διάστημα, όπως η παραμονή και ομαλή λειτουργία των πανεπιστημιακών σχολών, το θέμα της λειτουργίας των Νοσοκομείων του νομού, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της διάβρωσης των ακτών αναλύοντας εκτενώς όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν και τα μέτρα προστασίας τα οποία πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Από την πλευρά του ο κ. Νικολακόπουλος επικεντρώθηκε στο θέμα κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου Πατρών- Πύργου, ενημερώνοντας τους παρευρισκόμενους για τις επικείμενες θετικές εξελίξεις. Παράλληλα έκανε αναφορά στα ζητήματα που αφορούν τις πανεπιστημιακές σχολές στην Ηλεία αλλά και στην λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων στο νομό, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα ομαλής λειτουργίας για την καλύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. κ. Χρήστος Γαβράς αναφέρθηκε επίσης από την πλευρά του σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, επισημαίνοντας ότι η Δ.Ε.Ε.Π. αποτελεί ζωντανό κύτταρο στην κοινωνία και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις έτοιμη να παρέμβει όπου απαιτείται για την εξεύρευση λύσεων. Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους παρευρέθηκαν στην συνεδρίαση και στηρίζουν την προσπάθεια που κάνει η Δ.Ε.Ε.Π. καθώς και για τις εύστοχες παρατηρήσεις τους.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ: Οι δράσεις του παιδιατρικού τμήματος και των επισκεπτριών υγείας για τον Οκτώβριο
03.11.20 12:14
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ: Οι δράσεις του παιδιατρικού τμήματος και των επισκεπτριών υγείας για τον Οκτώβριο
Το Παιδιατρικό Τμήμα και οι Επισκέπτριες Υγείας της Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας πραγματοποίησαν τον μήνα Οκτώβριο 2020, μια σειρά δράσεων για την ευαισθητοποίηση στην κοινότητα αναφορικά με την σπουδαιότητα του εμβολιασμού και την πρόληψη νοσημάτων.
Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε παιδιατρική εξέταση, έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης και συμπλήρωση Ατομικών Δελτίων Υγείας Μαθητή σε συνεργασία με τους Διευθυντές του 2ου ΓΕΛ και 2ου ΕΠΑΛ Αμαλιάδας στις 14 και στις 21 Οκτωβρίου 20.
Στη συνέχεια οι Επισκέπτριες Υγείας σε συνεργασία με τον Διευθυντή και την Κοινωνική
Λειτουργό του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αμαλιάδας προχώρησε στον έλεγχο όλων των
βιβλιαρίων υγείας των μαθητών του σχολείου για να αξιολογηθεί η εμβολιαστική τους
κάλυψη σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2020.
Αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του επιχειρηματικού Συλλόγου Ηλείας
03.11.20 8:43
Αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του  επιχειρηματικού Συλλόγου Ηλείας
Σε σώμα συγκροτήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιχειρηματικού Συλλόγου Ηλείας, του οποίου η σύνθεση έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Μαραγκός Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Α’: Δημήτρουλας Νικόλαος
Αντιπρόεδρος Β’: Αναγνωστόπουλος Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας: Κωτσάκης Αγαθοκλής
Ταμίας: Αποστολόπουλος Παναγιώτης
Μέλος (Υπεύθυνος Τουρισμού): Νικόλαος Ζαρόκωστας
Μέλος (Υπεύθυνος Δράσεων Πολιτισμού): Γεωργάκης Γεώργιος
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ
02.11.20 18:20
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλειακός αθλητισμός και νεολαία στο επίκεντρο!

Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός θεμάτων με επίκεντρο τον αθλητισμό ήταν το αντικείμενο της συνάντησης μεταξύ του πρώην δημοτικού συμβούλου Ήλιδας και υποψήφιου Δημάρχου Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και του γνωστού Ολυμπιονίκη μας Πέτρου Γαλακτόπουλου με τον οποίο ο αυτοδιοικητικός παράγοντας διατηρεί μια δυνατή φιλία.
Ο Πέτρος Γαλακτόπουλος δύο φορές Ολυμπιονίκης με βαρύ ιστορικό στα αθλητικά μας δρώμενα, αποτελεί έναν πολύτιμο συνεργάτη για τον Δημήτρη, που καταγράφει με τη σειρά του τον διαχρονικό ζήλο και την προσφορά σε αθλητικά σωματεία, συλλόγους και όσους εμπλέκονται με τον αθλητισμό σε Ηλεία και Αθήνα.
Διακρίνεται άλλωστε για την αρωγή του με έμπρακτη στήριξη κυρίως οικονομικά και υλικά ενώ θήτευσε με επιτυχία και ως επικεφαλής δημοσίων σχέσεων στην Ελληνική Ομοσπονδία της Άρσης Βαρών.
Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος έχει ήδη στρέψει το ενδιαφέρον του και στον τοπικό αθλητισμό περαιτέρω, επιμένοντας και αναζητώντας τους κατάλληλους τρόπους για την ανάδειξη της Ηλείας μέσα από πρωτοβουλίες αθλητικού – πολιτιστικού χαρακτήρα που σίγουρα θα μπορέσουν πέραν των άλλων να βοηθήσουν και την οικονομία του τόπου.
Πλακέτα κι ευχαριστίες από την ΑΟΛΑΠ στον Δήμαρχο Πύργου
02.11.20 18:15
Πλακέτα κι ευχαριστίες από την ΑΟΛΑΠ  στον Δήμαρχο Πύργου
Το μεσημέρι της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου ο πρόεδρος της ΑΟΛΑ Πύργου Μιχάλης Αποστολόπουλος επισκέφτηκε το Δημαρχείο και απένειμε εκ μέρους όλης της Λέσχης τιμητική πλακέτα καθώς και αναμνηστικά είδη του 41ου Ολυμπιακού Ραλλυ, στον Δήμαρχο Παναγιώτη Αντωνακόπουλο.
Όπως τόνισε: “Σας απονέμουμε πλακέτα ως ΑΟΛΑΠ για την τιμή που μας έκανε ο Δήμος Πύργου να είναι συνδιοργανώτρια αρχή και για τον συντονισμό των υπηρεσιών ώστε να υπάρξει το άψογο αποτέλεσμα, και μάλιστα μέσα σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση σαν αυτή του κορονοιού, στη διεξαγωγή του αγώνα (που ελάχιστοι μόνο καταφέρνουν να γίνουν πλέον σε όλη την Ελλάδα).
Τηρήθηκαν όλα απόλυτα, και τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, και βγήκε το επιτυχημένο αποτέλεσμα διαφημίζοντας για άλλη μια φορά την πόλη μας και το Νομό μας.
Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ για ότι έκανες για το Ολυμπιακό Ράλλυ”.
Ο Δήμαρχος κ. Αντωνακόπουλος με τη σειρά του ανέφερε σχετικά: “Είναι χρέος μας ως Δήμος να στηρίζουμε τις μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχει βρει μια μεγάλη αγκαλιά στην Ηλεία, την αγκαλιά του Μιχάλη Αποστολόπουλου, ο οποίος είναι η ψυχή αυτής της εκδήλωσης. Της μεγαλύτερης αθλητικής εκδήλωσης του Νομού μας διαχρονικά και με συνέπεια εδώ και δεκαετίες. Κι είναι η μόνη εκδήλωση που μόνο φέτος δεν κατάφερε να έχει και χιλιάδες κόσμο παρόντα, γιατί ήταν το θέμα της πανδημίας. Όπως ως γνωστόν τέτοιου μεγέθους πλήθος κατακλύζει σε φυσιολογικές συνθήκες όλες τις φάσεις του αγώνα, και την πανηγυρική εκκίνηση στον Πύργο, και τον τερματισμό, καθώς βέβαια και τις ειδικές διαδρομές. Είναι λοιπόν χρέος μας να στηρίζουμε τέτοιες εκδηλώσεις μέσα από τις οποίες προβάλλεται η πόλη. Για άλλη μια φορά ευχαριστούμε τον Μιχάλη Αποστολόπουλο, το Δ.Σ. της ΑΟΛΑΠ και τα μέλη της, που είναι για δεκαετίες συνεπείς σε αυτή τους την στράτευση”.
Ο κ. Αποστολόπουλος με αφορμή τη συνάντηση αυτή έκανε και μια αναφορά στο θέμα της δημιουργίας Αυτοκινητοδρομίου, κάτι για το οποίο ο Δήμαρχος Πύργου είναι ξεκάθαρα θετικός, έχοντας κάνει σαφή σχετική πρόβλεψη κινήσεων για το θέμα, από το δημόσιο προεκλογικό ήδη πρόγραμμα του. Με αφορμή το γεγονός αυτό, ο πρόεδρος της ΑΟΛΑΠ σε συνδυασμό με το ότι κι οι υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις είναι σύμφωνες για το θέμα αυτό, προέτρεψε να τεθεί άμεσα η δημιουργία μιας διαπαραταξιακής δημοτικής επιτροπής, η οποία να βάλει μπροστά τις κινήσεις και πάλι (ουσιαστικά από εκεί που έμειναν μετέωρες το 2008).
“Τα οφέλη θα είναι τεράστια, σε πολλούς τομείς. Πλέον σε όλη τη χώρα αυτοκινητοδρόμια έχουν μείνει των Σερρών και των Μεγάρων. Αν φτιαχτεί κι εδώ, θα γεμίζει κάθε Σαββατοκύριακο η πόλη με κόσμο κι εκδηλώσεις”, επεσήμανε.
Με τον Δήμαρχο Πύργου να απαντά: “Συμφωνώ απόλυτα και θα το προχωρήσουμε”.
ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Ε.Ι.Ν.ΑΜΑΛ)
02.11.20 14:45
ΕΝΩΣΗ  ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Ε.Ι.Ν.ΑΜΑΛ)
ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
(Ε.Ι.Ν.ΑΜΑΛ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ένωση Ιατρών Ν.Μ. Αμαλιάδας προσκαλεί τους αρχηγούς των δημοτικών παρατάξεων, τους προέδρους των επιστημονικών συλλόγων του Δήμου Ήλιδας και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σε συνάντηση με θέμα τα προβλήματα του νοσοκομείου της πόλης μας.
Σκοπός είναι η παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης, η κατάθεση προτάσεων και η ανάληψη πρωτοβουλιών για το μέλλον του νοσοκομείου.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο Νέου Διοικητηρίου Αμαλιάδας (περιοχή Σοχιάς) την Τετάρτη 11/11/2020 και ώρα 18.30.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΔΟΥΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συγκροτήθηκε Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας
02.11.20 13:12
Συγκροτήθηκε Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας
Τη συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αρχαίας Ολυμπίας, έπειτα από σχετική εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Χάρη Σπηλιόπουλου.
Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής που είναι 15μελής, απαρτίζεται από τους:
1. Σπηλιόπουλο Χαράλαμπο, Αντιδήμαρχο σε θέματα Τουρισμού ως Πρόεδρος.
2. Κοτζά Ευθύμιο, επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ».
3. Μπενέτση Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο από τη Δημοτική παράταξη «ΟΛΥΜΠΙΑ ΦΩΣ».
4. Γεωργούλη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο από τη Δημοτική παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ».
5. Τυλιγάδα Βασίλειο, Πρόεδρο Ένωσης Ξενοδόχων Αρχαίας Ολυμπίας, με αναπληρωτή του τον Σπηλιόπουλο Αλκιβιάδη.
6. Ζαρόκωστα Νικόλαο Πρόεδρο Εμπορικού Συλλόγου Αρχαίας Ολυμπίας «Ο ΕΡΜΗΣ», με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο κ. Μικελόπουλο Δημήτριο.
7. Παναγούλη Κωνσταντίνο, Πρόεδρο Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής Και Κοινωνικής Ωφέλειας “ECO ΔΙΒΡΗΣ”, με αναπληρωτή του την Ταμία κα Κανελλοπούλου Φωτεινή.
8. Σιάκκουλη Νικόλαο Πρόεδρο Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής Και Κοινωνικής Ωφέλειας «Περιβαλλοντικές Διαδρομές – Δράσεις “Eco Action Νεμούτας”», με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο κ. Παναγιώτη Καψή.
9. Σπηλιοπούλου Βασιλική, υπάλληλο Γραφείου Τουρισμού και Απασχόλησης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.
10. Κοτσιούρου Ιωάννα, Ξεναγό, εμπειρογνώμονα σε θέματα τουρισμού.
11. Παναγόπουλο Λύσανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο.
12. Μαντά Παναγιώτη, Πρόεδρο Κοινότητας Αρχαίας Ολυμπίας.
13. Ζαπάντη Αχιλλέα, Επιχειρηματία στον τομέα τουρισμού.
14. Κούρβα Δημήτριο, Επιχειρηματία στον τομέα εστίασης.
15. Χαράλαμπο Ι. Μαμούση, εκπρόσωπο Τουριστικών Γραφείων Αρχαίας Ολυμπίας.
Τα τελευταία 5 μέλη της Επιτροπής προτάθηκαν από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 67/23624/14.04.2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Καθορίστηκε η Εισφορά Δακοκτονίας για το ελαιοκομικό έτος 2020 -2021
02.11.20 12:34
Καθορίστηκε η Εισφορά Δακοκτονίας για το ελαιοκομικό έτος 2020 -2021
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Ε.2172/26.10.2020 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του Τμήματος Β΄ Τελών & Ειδικών Φόρων, η εισφορά δακοκτονίας ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας λαδιού που παράγεται και υπολογίζεται στη μικρότερη τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) μεταξύ εκείνων που καθορίζονται για τις ποιότητες των βρώσιμων λαδιών κατά το χρόνο παραγωγής, δηλαδή την τιμή παρέμβασης για το κοινό Παρθένο Ελαιόλαδο οξύτητας 2 % – 3,3 %.
H εισφορά δακοκτονίας στις πωλούμενες χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους εντολοδόχους αυτών ελιές, ορίζεται όπως και πριν σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής αξίας πώλησής τους.
Η κατώτατη τιμή αναφοράς για τη χορήγηση ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση για την κατηγορία ελαιολάδου Λαμπάντε (lampante) με ελεύθερη οξύτητα δύο βαθμών, για το ελαιοκομικό έτος 2020-2021, θα είναι 1,524 ευρώ/τόνο, η οποία λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εισφοράς δακοκτονίας του λαδιού.
Στο ανωτέρω ποσό αναλογεί εισφορά δακοκτονίας 1,524 Χ 2% = 0,030 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι το ποσό των 1,524 ευρώ/τόνο, μειώνεται κατά 36,70 ευρώ/τόνο για κάθε επιπλέον βαθμό οξύτητας.
Επομένως για το ελαιοκομικό έτος 2020 -2021, η εισφορά δακοκτονίας ανέρχεται στα 0,030 ευρώ/κιλό ελαιολάδου.
Το Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2020 εφαρμόστηκε στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες των Δήμων του Νομού μας:
1. Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης: Κάστρο, Κάτω Παναγιά, Κυλλήνη και Νεοχώρι Μυρτουντίων
2. Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων: Ράχες
3. Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας: Αρχαία Ολυμπία, Αρχαία Πίσσα, Άσπρα Σπίτια, Βασιλάκι, Ηράκλεια, Κάμενα, Καυκανιά, Κλαδέος, Κοσκινά, Κρυονέρι, Λιναριά, Λούβρο, Μάγειρα, Μουριά, Ξηρόκαμπος, Πελόπιο, Πεύκες, Πλάτανος, Πουρνάρι, Σμίλα, Στρέφι, Φλόκα και Χελιδόνι.
4. Δήμος Ζαχάρως: Αρήνη, Ζαχάρω, Κακόβατος, Καλίδονα, Νέα Φιγαλεία, Νεοχώρι, Ξηροχώρι, Ροδινά, Σχίνοι, Ταξιάρχες,
5. Δήμος Ήλιδας: Αμαλιάδα, Δουναίικα, Καρδαμάς,
6. Δήμος Πηνειού: Βαρθολομιό, Δήμητρα, Καλύβια Μυρτουντίων, Λυγιά, Μάχου,
7. Δήμος Πύργου: Άγιος Γεώργιος, Άγιος Ιωάννης, Άγιος Ηλίας, Άγιοι Απόστολοι, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αλφειούσα, Αμπελώνας, Ανεμοχώρι, Βαρβάσαινα, Βούναργο, Βροχίτσα, Βυτινεϊκα, Γρανιτσέικα, Ελαιώνας, Επιτάλιο, Κατάκολο, Κολύρι, Κορακοχώρι, Κορυφή, Λαστέικα, Λεβεντοχώρι, Μυρτιά, Ξυλοκέρα, Παλαιοβαρβάσαινα, Πράσινο, Πύργος, Σαλμώνη, Σκαφιδιά, Σκουροχώρι και Φωναίτικα.
Οι ελαιοκαλλιεργητές που έχουν ελαιώνες στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες και οι οποίοι κατά το έτος 2020 άσκησαν τους κανόνες Βιολογικής Γεωργίας, δεν υποχρεούνται στην καταβολή εισφοράς δακοκτονίας. Αντίγραφο σύμβασης θα παραδίδεται από τον βιοκαλλιεργητή στον ελαιοτριβέα ως δικαιολογητικό για τη μη είσπραξη από αυτόν εισφοράς δακοκτονίας.
Σε σχολεία του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης ο Περιφερειάρχης
02.11.20 10:36
Σε σχολεία του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης ο Περιφερειάρχης
O Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης θα επισκεφθεί αύριο Τρίτη Σχολικές Μονάδες του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης βάσει του κάτωθι προγράμματος:
9:00 π.μ. Δημοτικό Σχολείο Νέας Μανολάδας
9:45 π.μ.: Λύκειο Λεχαινών
11:15 π.μ.: Δημοτικό Σχολείο Ανδραβίδας
Κοινωνική Ιματιοθήκη στο χώρο του Κ.Α.Π.Η. Λεχαινών
02.11.20 10:33
Κοινωνική Ιματιοθήκη στο χώρο του Κ.Α.Π.Η. Λεχαινών
Το Κέντρο Κοινότητας και Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης θα λειτουργήσει Κοινωνική Ιματιοθήκη στο χώρο του Κ.Α.Π.Η. Λεχαινών. Οι ημερομηνίες διανομής θα είναι από Δευτέρα 9 έως Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης κ. Λέντζας Γ. τόνισε ότι: «Κύριο μέλημα μας ήταν και είναι να βοηθήσουμε τις ευάλωτες κοινωνικά οικογένειες, που δοκιμάζονται σε αυτή τη περίοδο της υγειονομικής κρίσης που διανύει η χώρα μας. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία πρέπει να απαντάμε με πράξεις και όχι με λόγια. Στόχος μας αποτελεί η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Συνδημοτών μας, και πρωτίστως των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ενισχύοντας με κάθε τρόπο το έργο των Κοινωνικών Δομών του Δήμου μας. Η προσπάθεια όλων μας θα συνεχισθεί, και θα προσφέρει στήριξη σε κάθε συνδημότη που μας έχει ανάγκη».
Η Κοινωνική Ιματιοθήκη του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης θα προσφέρει στους συνδημότες μας, είδη ένδυσης, σε πολύ καλή κατάσταση, που προέρχονται από δωρεές επιχειρήσεων, φορέων και δημοτών.
Επιπλέον όποιος φορέας, ή δημότης επιθυμεί να προσφέρει ρούχα που δεν χρησιμοποιεί πλέον, μπορεί να επικοινωνήσει με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.
Η παραλαβή και διανομή θα γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού.
Απαραίτητη η χρήση μάσκας.
Για πληροφορίες και ραντεβού:
Κέντρο Κοινότητας Τηλέφωνα: 26230 23 000, 26230 23 111
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ Ν.ΗΛΕΙΑΣ
01.11.20 14:12
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ Ν.ΗΛΕΙΑΣ
Το Πανηλειακό Συμβούλιο Αιρετών Νομού Ηλείας, μετά τη συνεδρίαση της Γραμματείας του την Κυριακή 1/11 στο Λάτσειο Δημοτικό μέγαρο Πύργου, προχώρησε στην έκδοση της παρακάτω ανακοίνωσης:
Το Πανηλειακό Συμβούλιο Αιρετών ερμηνεύοντας την αγωνία του ηλειακού λαού για τη συνέχιση των εργασιών στο δρόμο του θανάτου Πάτρα – Πύργος, αναλαμβάνει πρωτοβουλία θέτοντας στο ανώτερο θεσμικό επίπεδο το διεκδικούμενο πανηλειακό αίτημα.
Ειδικότερα:
1) Καταθέτει υπόμνημα – παρέμβαση, ζητώντας ταυτόχρονα ακρόαση από την Επιτροπή Παραγωγής κι Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων.
2) Ανοίγει κύκλο ενημέρωσης σε επίπεδο των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
3) Επιδιώκει ζητώντας συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ο αγώνας συνεχίζεται για να γίνει πράξη η κατασκευή του δρόμου Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα.
Για το Πανηλειακό Συμβούλιο Αιρετών
Ο Δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος
Η τοιχογραφία του Παλουκίου στο χάρτη με τις κορυφαίες ελληνικές τοιχογραφίες
01.11.20 13:59
Η τοιχογραφία του Παλουκίου στο χάρτη  με τις κορυφαίες ελληνικές τοιχογραφίες
Μεγάλο σε έκταση αφιέρωμα έκανε blogγνωστής ασφαλιστικής εταιρίας, με αφορμή την παγκόσμια μέρα streetart, παρουσιάζοντας κορυφαίες τοιχογραφίες σε όλη την Ελλάδα. ‘Ηδη η τοιχογραφία στο Λιμανάκι του Παλουκίου συγκαταλέγεται σε αυτές,έχοντας κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στο χάρτη των καρυφαίων ελληνικών τοιχογραφιών, πριν ακόμα προλάβει καλά καλά να ολοκληρωθεί. Πέρα από τη θεματογραφία, που πραγματικά μαγνητίζει και ενθουσιάζει τον επισκέπτη, πολύ σημαντικό ήταν και τα βιωματικά εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν, δίνοντας τη δυνατότητα στους νέους της περιοχής να συμβάλλουν με δημιουργικό τρόπο στην αλλαγή εικόνας της περιοχής και αξιοποιώντας καλλιτεχνικά το δημόσιο χώρο.
Το αφιέρωμα είναι στο ακόλουθο λινκ:
https://www.hellasdirect.gr/blog/street-art-pou-kanoun-tis-diadromes-mas-pio-omorphes/?fbclid=IwAR10RwuDGAF0-xnUvF3ftXZ_vfAJ-bjC76wZsEe-JDY7fKsuoWBfuiylwSE

Το Φεστιβάλ «Αλλάζουμε την Πόλη» άνοιξε μια νέα οπτική
στη διαχείριση του δημόσιου χώρου
Μια εικαστική συζήτηση με ζητούμενο τη διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση του δημόσιου χώρου, άνοιξε το Φεστιβάλ της streetart«Αλλάζουμε την Πόλη», που πραγματοποιήθηκε στο Λιμανάκι Παλουκίου 12-30 Οκτωβρίου από το Δήμο Ήλιδας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Με διαφορετικές εικαστικές προσεγγίσεις σε ύφος, χρώματα και φόρμες, δημιουργήθηκε το θέμα αυτής της καλλιτεχνικής συνομιλίας, καλώντας επί της ουσίας τους νέους της περιοχής μας να γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί, να δώσουν χρώμα στους γκρίζους τοίχους της προκυμαίας του Λιμανιού, αποτυπώνοντας την πεποίθηση πως η τέχνη δείχνει το δρόμο του σεβασμού στο δημόσιο χώρο, μέσα από απλές καθημερινές σκηνές και στοιχεία της τοπικής μας ιστορίας.
Σε αυτό το κάλεσμα ανταποκρίθηκαν σχολεία και εικαστικά εργαστήρια της Αμαλιάδας, που λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων και των μέτρων προστασίας της εξάπλωσης της πανδημίας, ζωγράφησαν σε διαφορετικές μέρες ώστε να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός και η όλη δράση να είναι πράγματι δημιουργική και ευχάριστη για τα παιδιά. Το 1ο, 2ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας, καθώς το 1ο και το 2ο ΕΠΑΛ εκπροσώπησαν την εκπαιδευτική κοινότητα της Αμαλιάδας, και με πολύ κέφι και μεράκι δημιούργησαν να δικά τους μέτρα στη τεράστια τοιχογραφία των 90 μέτρων της Νότιας πλευράς του Λιμανιού. Τη σκυτάλη πήραν οι σπουδαστές των εικαστικών εργαστηρίων της πόλης με το ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΊΟ, τις ΠΙΝΕΛΙΕΣ ΠΙΝΕΛΙΕΣ και τα τμήματα Ζωγραφικής που στεγάζονται στη Βιβλιοθήκη Αμαλιάδας να ολοκληρώνουν αυτή την ομαδική δημιουργία, σε προσχέδια και αρχική καθοδήγηση από την καλλιτεχνική ομάδα της Artin Progress και του καλλιτεχνικού διευθυντή του ArtWalk, Κλεομένη Κωστόπουλου (KLE).
Αυτή η εικαστική παρέμβαση στο περιβάλλοντα χώρο του λιμανιού, έχει ως στόχο την αισθητική αναβάθμιση της περιοχήςκαι την μετατροπή της σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του Δήμου Ήλιδας και κυρίως με δημιουργικό τρόπο να αναδείξει στους νέους της περιοχής το σεβασμό αλλά και την αξιοποίηση του δημόσιου χώρου, σε πλήρη εναρμόνιση με το αστικό και φυσικό τοπίο. Ο σχεδιασμός του Δήμου Ήλιδας είναι η συγκεκριμένη δράση να επεκταθεί και σε άλλα σημεία της πόλης και του Δήμου γενικότερα.
‘ΓΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ’ ΓΙΑ 30 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ
30.10.20 17:01
‘ΓΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ’ ΓΙΑ 30  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ
Πάντα δίπλα στο συνάνθρωπο, πάντα δίπλα σε αυτούς που έχουν ανάγκη, κανένας μόνος, κανένα άδειο τραπέζι τις γιορτινές ημέρες… αυτή είναι η φιλοσοφία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου Ήλιδας και αυτό κάνει πράξη.
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση είναι παρούσα όλο αυτό το δύσκολο διάστημα της πανδημίας, ήταν παρούσα το Πάσχα, ήταν παρούσα το Δεκαπενταύγουστο, ήταν παρούσα και ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, προσφέροντας για ακόμη μία φορά ένα ‘Γεύμα αγάπης’ σε αυτούς που ήταν μόνοι και είχαν ανάγκη.
Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης κα Αλεξία Κοτσαύτη- Παπαζαφειροπούλου ανέλαβε για ακόμη μία φορά την διοργάνωση του ‘Γεύματος’ έχοντας στο πλευρό της τους εργαζόμενους του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, οι οποίοι αν και ήταν ημέρα αργίας άφησαν τα σπίτια τους για να προσφέρουν στο συνάνθρωπο.
Καθοριστική ήταν η συμβολή δωρήτριας, η οποία όπως και τον Δεκαπενταύγουστο έτσι και τώρα προσέφερε με ανιδιοτέλεια θέλοντας να διατηρήσει την ανωνυμία της. Χάρη στην προσφορά της κατέστη εφικτό να ετοιμαστούν και να διανεμηθούν περισσότερα από 30 ‘Γεύματα Αγάπης’, με βασικό τους συστατικό τον παραδοσιακό βακαλάο, ενώ οι εργαζόμενοι του Κ.Η.Φ.Η. προσφέρθηκαν και ετοίμασαν παραδοσιακό χαλβά για να γλυκάνουν τους ωφελούμενους!
Λόγω των υγειονομικών μέτρων για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού, ούτε αυτή τη φορά στρώθηκε τραπέζι στη δομή, αλλά έγινε η διανομή των μερίδων στους ωφελούμενους με την πιστή τήρηση των μέτρων προστασίας.
Σε κάθε περίπτωση η διανομή στέφθηκε με επιτυχία, οι ωφελούμενοι δεν έκρυψαν την ικανοποίησή τους, όπως δεν έκρυψαν την ικανοποίησή τους και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι αισθάνθηκαν ότι με την κίνηση αυτή χάρισαν χαμόγελα και αισιοδοξία σε συνανθρώπους τους.
Συνάντηση υπευθύνου γραφείου εθελοντισμού με Πύργου με τον Μητροπολίτη
30.10.20 13:52
Συνάντηση υπευθύνου γραφείου εθελοντισμού με Πύργου με τον Μητροπολίτη
Συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ηλείας κ. Γερμανό είχε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ο υπεύθυνος του γραφείου Εθελοντισμού του δήμου Πύργου Ιωάννης Πλεμμένος. Κατά την διάρκεια της συνάντησης η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα συζητήθηκαν ζητήματα συνεργασίας της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας με τους Εθελοντές για την ανάπτυξη νέων δράσεων προς όφελος των περισσότερο αδύναμων συμπολιτών μας. Ειδικότερα ο Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερμανός ενημερώθηκε για την πρόθεση του Γ. Πλεμμένου να προχωρήσει στη δημιουργία Κοινωνικής Κουζίνας αλλά και στην επανασύσταση Κοινωνικού Παντοπωλείου σε συνεργασία με το σύλλογο Νέων Καταραχίου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλείας αναγνωρίζοντας την τεράστια ανάγκη στήριξης των συμπολιτών μας, αποφάσισε να στηρίξει ουσιαστικά τις δράσεις, προσφέροντας χώρο που ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Ηλείας, τόσο για την στέγαση της Κοινωνικής Κουζίνας, εντός της πόλης, όσο και χώρο για την δημιουργία αποθήκης προκειμένου να φυλάσσονται τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης προς διάθεση σε ανθρώπους και οικογένειες της πόλης μας και των δημοτικών διαμερισμάτων της, που έχουν ανάγκη! Επίσης ο εκπρόσωπος του συλλόγου νεων Καταραχίου και πρόεδρος Αλέξης Γιαννακοπουλος επεσήμανε πως ο εθελοντισμός είναι τρόπος ζωής και όλοι μαζί μπορούμε να την πόλη μας μπροστά! Σε δήλωση του ο κ. Πλεμμένος επισήμανε: «Ευχαριστούμε θερμά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλείας για την ουσιαστική στήριξη του. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε προς όλους εκείνους που έχουν ανάγκη. Μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξει και νέα συνάντηση προκειμένου, να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας κοιτώνων αστέγων, σε χώρο που ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Ηλείας, πρόταση η οποία είχε υπάρξει και κατά το παρελθόν αλλά δεν ευοδώθηκε. Είναι καιρός να βάλουμε το «ΕΜΕΙΣ» πάνω από το «ΕΓΩ» και να εργαστούμε όλοι προς όφελος της κοινωνίας μας».
Εγκαταστάθηκε ο εργολάβος στο έργο : «Βελτίωση αγροτικής οδού στη θέση ΄΄Ντανασέϊκα΄΄ Τ.Κ. Χαβαρίου και ΄΄Άμμος΄΄ Τ.Κ. Αρχ. Ήλιδας, Δήμου Ήλιδας»
30.10.20 13:17
Εγκαταστάθηκε ο εργολάβος στο έργο : «Βελτίωση αγροτικής οδού στη θέση ΄΄Ντανασέϊκα΄΄ Τ.Κ. Χαβαρίου και ΄΄Άμμος΄΄ Τ.Κ. Αρχ. Ήλιδας,  Δήμου Ήλιδας»
Ένα πολύπαθο έργο και διακαής πόθος των κατοίκων της περιοχής Χαβαρίου και της Αρχαίας Ήλιδας υλοποιείται μετά από επίμονες και επίπονες ενέργειες 10 ετών .
Ο εργολάβος που θα κατασκευάσει το δρόμο που θα ενώσει την Τ.Κ. Χαβαρίου με την Τ.Κ. Ήλιδας εγκαταστάθηκε σήμερα στο σημείο εκκίνησης κατασκευής του έργου που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα: «Βελτίωση αγροτικής οδού στη θέση ΄΄Ντανασέϊκα΄΄ Τ.Κ. Χαβαρίου και ΄΄Άμμος΄΄ Τ.Κ. Αρχ. Ήλιδας, Δήμου Ήλιδας» π/υ :580.000,00€ με το ΦΠΑ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (ΜΕΤΡΟ 04- ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3 -ΔΡΑΣΗ 4.3.4)
Εκεί παρευρέθησαν, εκτός από τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας, και οι άνθρωποι του Χαβαρίου που πάλεψαν για την υλοποίηση του έργου , ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αθανάσιος Φουντάς , η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ήλιδας, κ. Νίκη Κοκκαλιάρη , ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος πλειοψηφίας κ. Χαράλαμπος Ντάνασης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. κ. Παναγιώτης Ρούνης καθώς και στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.
Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε επιτόπου συζητήθηκαν να παρθούν αποφάσεις διευκόλυνσης των διαδικασιών εκτέλεσης του έργου. Εντός των επόμενων ημερών μπουλντόζες θα εισέλθουν στο σημείο του έργου

Νίκη Κοκκαλιάρη « Ήταν Δίκαιο κι έγινε πράξη»
Σήμερα εγκαθίσταται ο εργολάβος στο έργο «Βελτίωση αγροτικής οδού στη θέση ΄΄Ντανασέϊκα΄΄ Τ.Κ. Χαβαρίου και ΄΄Άμμος΄΄ Τ.Κ. Αρχ. Ήλιδας, Δήμου Ήλιδας» π/υ :580.000,00€ με το ΦΠΑ. Το συγκεκριμένο έργο είχε σχεδιαστεί και μελετηθεί πριν το 2010 σαφώς με άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά και για άλλη κατηγορία οδού, προκειμένου να συνδέσει την Τ.Κ. Χαβαρίου και την ευρύτερη περιοχή, με την Τ.Κ. Ήλιδας, τη διοργανώτρια πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων.
Το 2017 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έβγαλε πρόσκληση για το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ώστε να εντάξει έργα που είχαν να κάνουν με τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές- κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Η συγκεκριμένη αγροτική περιοχή και η αγροτική οδός συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και με αφορμή αυτή, πρότεινα στο πρ. Δημοτικό Συμβούλιο και στον πρ. Δήμαρχο να προταθεί το συγκεκριμένο έργο.
Πραγματικά έγινε αποδεκτό από σημαντικό αριθμό Συμβούλων και της Αντιπολίτευσης και της πρ Δημοτικής Αρχής και από τον κ. Χριστοδουλόπουλο. Ζητήθηκε τότε από τον πρ. Δήμαρχο η προσαρμογή – τροποποίηση της Μελέτης στα δεδομένα της πρόσκλησης από τον Μελετητή , ωρίμασε ,υποβλήθηκε ως πρόταση και εντάχθηκε το 2018.
Ήταν ένα αίτημα ετών και είμαστε όλοι ικανοποιημένοι που σήμερα εγκαθίσταται ο εργολάβος και ξεκινά το έργο.
Έτσι πρέπει να προσεγγίζουν τα θέματα όλες οι παρατάξεις του Δ.Σ. για να έχουμε παρόμοια αποτελέσματα.
Η σύνδεση της τοπικής κοινότητας Χαβαρίου με την Αρχαία Ήλιδας, επεσήμανε παίρνοντας το λόγο ο κ Θανάσης Φουντάς «ήταν ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Ο συγκεκριμένος δρόμος, πέρα από το γεγονός ότι ενώνει το Χάβαρι με την Αρχαία Ήλιδα, εξασφαλίζει και την πρόσβαση των κατοίκων στις αγροικίες τους». Θα πρέπει να σταθώ, είπε στη συνέχεια ο κ Φουντάς «και στη συνδρομή των κατοίκων οι οποίο δέχθηκαν να παραχωρήσουν κομμάτια των ιδιοκτησιών τους για να κατασκευαστεί ο δρόμος. Σίγουρα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι που βλέπουμε ένα απολύτως έργο για την περιοχή να ξεκινά και βέβαια να υλοποιείται μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2010».
Ο Χαράλαμπος Ντάνασης, είναι ένας ακόμα Δημοτικός Σύμβουλος από το Χάβαρι που πάλευε όλα αυτά τα χρόνια για να υλοποιηθεί το έργο. Όπως δήλωσε «πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο που θα αναβαθμίσει τη ζωή όλων των κατοίκων της περιοχής και θα φέρει «κοντύτερα» στο Χάβαρι την Αρχαία Ήλιδα. Πρόκειται για έργο που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Να ευχαριστήσουμε την προηγούμενη Δημοτική Αρχή που το δημοπράτησε, την κυρία Κοκκαλιάρη που το πρότεινε στο πρώην Δημοτικό Συμβούλιο και τον κ Φουντά που «έκλεισε» τις εκκρεμότητες για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο να εγκαθιστούμε τον εργολάβο».
Η Αρχαία Ολυμπία σταθμός ενός διαφορετικού γύρου του Κόσμου
30.10.20 12:32
Στο Βιβλίο των Ρεκόρ Guinness επιχειρεί να μπει ο 24χρονος Πορτογάλος δευτεραθλητής στα 600cc André Sousa, κάνοντας τον γύρο του Κόσμου σε δύο χρόνια με ένα Honda Monkey. Έχοντας ξεκινήσει για την περιπέτεια των 60.000 χλμ. από το Avis της Πορτογαλίας στις 12 Ιουλίου, ήρθε στην Ελλάδα από την Βουλγαρία την Κυριακή 11 Οκτωβρίου και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου βρέθηκε στην Αρχαία Ολυμπία.
Ο κ. Sousa, επισκέφτηκε τον Δήμαρχο κ. Γιώργο Γεωργιόπουλο, συνοδευόμενος από τον δημοτικό σύμβουλο και μέλος της ΑΟΛΜΟ κ. Γιώργο Γεωργούλη, ενώ στη συνάντηση παρών ήταν και ο Αντιδήμαρχος κ. Χάρης Σπηλιόπουλος. «Είναι ευχαρίστησή μου να βρίσκομαι σ’ αυτό το σημαντικό παγκόσμιο μνημείο που το επισκέπτονται εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο και αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που με υποδέχεται μ’ αυτό τον τρόπο ο Δήμαρχος της πόλης. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο μια πανέμορφη χώρα αλλά και φιλόξενη, η χώρα του Ξένιου Δία», τόνισε ο κ. Sousa, υποσχόμενος ότι στο μέλλον θα επιδιώξει να βρεθεί ξανά στην Ολυμπία.
Ο κ. Γεωργιόπουλος, υποδεχόμενος τον Πορτογάλο μοτοσικλετιστή, τον συνεχάρη για την τολμηρή πρωτοβουλία του να κάνει τον γύρο του Κόσμου μ’ αυτό τον ιδιαίτερο τρόπο και ευχήθηκε να πάρει δυνάμεις από την ενέργεια που εκπέμπει η Ολυμπία, ώστε να ανταπεξέλθει στη δύσκολη αποστολή του. Υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας στηρίζει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με σημαντικές διοργανώσεις αγώνων και ζήτησε από τον κ. Sousa να κρατήσει επαφές με την Ολυμπία. Ο κ. Σπηλιόπουλος πρόσθεσε ότι απώτερος στόχος του Δήμου είναι να διεκδικήσει κάποιους διεθνείς αγώνες μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου, ενώ ο κ. Γεωργούλης μετέφερε τις ευχαριστίες του προέδρου της ΑΟΛΜΟ κ. Βασίλη Σπυρόπουλου προς τη Δημοτική Αρχή για τη συνεργασία και ευχήθηκε στον κ. Sousa να εκπληρώσει το στόχο του.
Ο Δήμαρχος απένειμε ειδική πλακέτα και ο Αντιδήμαρχος αναμνηστικό δώρο στον κ. Sousa, ο οποίος, μετά την Ελλάδα, θα επισκεφθεί την Τουρκία, με προορισμό τις χώρες της Ασίας και της Άπω Ανατολής.
Σελίδες 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20