ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ


ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ – ΕΚΔΟΤΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 52   ΑΜΑΛΙΑΔΑ  27200
Νομός Ηλείας

ΤΗΛ: +30 26220 23044
FAX: +30 26220 23654

e-mail:
news{a}enimerosi.org
info{a}enimerosi.org


Επικοινωνία


 

Οι ειδήσεις της ημέρας 


Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου
17.10.15 6:56
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου
Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου θα πραγματοποιηθεί στις 21 του μηνός Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30 μ.μ,
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του
Δήμου, οικονομικού έτους 2015, κατόπιν της υπ’ αριθ. 212/2015 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.
2. Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης επιβολής του πάγιου τέλους για την
κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης του διυλιστηρίου στον Ερύμανθο ποταμό, μέχρι έξι (6) μήνες, αφότου ολοκληρωθούν οι εργασίες των συνδέσεων, για την εύρυθμη λειτουργία του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Δήμων Πύργου, Αρχ.Ολυμπίας και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, κατόπιν της υπ’ αριθ. 10/15 σχετ. απόφασής του.
3. Λήψη απόφασης για την επανεξέταση αίτησης της κας Πέτρικ Σόνιας με
την οποία ζητείται η χορήγηση θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του κατάστηματός της, που βρίσκεται στην Δ.Κ. Πύργου επί της οδού Ερμού 4Δ [Η ΕΠΖ με την υπ’ αριθ. 72/2015 απόφασή της εισηγείται αρνητικά].
4. Λήψη απόφασης παραλαβής της μελέτης «Γεωτεχνική Μελέτη & Έρευνα για
την αποκατάσταση κατολίσθησης στην Τ.Κ Βουνάργου Δήμου Πύργου».
5. Λήψη απόφασης έγκρισης των ανακεφαλαιωτικών πινάκων των κάτωθι έργων:
5.1 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία στην Τ.Κ.
Παλαιοβαρβάσαινας του Δ. Πύργου» με Α.Μ. 27/2013.
5.2 3ου ΑΠΕ του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία γηπέδου Τ.Κ.
Πρασίνου» με Α.Μ. 28/2013.
6. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής
των έργων:
6.1 «Εσωτερική οδοποιϊα – Τεχνικά έργα» με Α.Μ. 37/10.
6.2 «Συντήρηση υφιστάμενου Δημοτικού δρόμου Κατσαρού – Πρασίνου» με
Α.Μ. 48/10.
7. Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση Αστικού
Χώρου – Δημιουργία Πεζοδρόμων πέριξ Εκπαιδευτικών Μονάδων 5ου Δημοτικού Σχολείου και 9ου Νηπιαγωγείου» με Α.Μ 19/2012, έως
31-12-2015 .
8. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθ. 149/2015 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου» με την οποία αναμορφώνεται το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός οικ.
έτους 2015, του Νομικού Προσώπου.
9. Λήψη απόφασης για την ανανέωση της παραχώρησης κατά χρήση
καταστημάτων και αιθουσών του καταργηθέντος ΟΕΚ, στο Δήμο.
10. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακινήσεων εκτός έδρας και καταβολής
οδοιπορικών εξόδων αιρετών και υπαλλήλων.
11. Λήψη απόφασης απόδοσης ποσού 125,00€ στη ΔΟΥ Πύργου, ως
αχρεωστήτως εισπραχθέν.
12. Λήψη απόφασης προέγκριση δαπάνης, για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.
13. Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης νέας παραγωγικής άδειας στον κ.
Καλομοίρη Ηλία.
Ανακοίνωση του Δήμου Πύργου τα προσωρινά αποτελέσματα για το Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή σε Απόρους»
17.10.15 6:54
Ανακοίνωση του Δήμου Πύργου τα προσωρινά αποτελέσματα για το Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή σε Απόρους»
Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για το Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή σε Απόρους».
Οι δυνητικά ωφελούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το αν εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε η αίτησή τους με τους κάτωθι τρόπους:
• οι ίδιοι εφόσον έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, με την χρήση των κωδικών του TAXISNET μέσω της σελίδας του ΗΔΙΚΑ, https://www.idika.org.gr/teba/Default.aspx
• Μέσω των υπαλλήλων του Δήμου με το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ τους στα κάτωθι σημεία
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ -4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ –ΓΡΑΦΕΙΟ 6) ΩΡΕΣ 10:00-13:00 Μ.Μ.
Πρώην Δημαρχείο Βώλακος (Επιτάλιο) ΩΡΕΣ 10:00-13:00 Μ.Μ.
Πρώην Δημαρχείο Ωλένης (Καράτουλα ) ΩΡΕΣ 10:00-13:00 Μ.Μ.
Πρώην Δημαρχείο Ιάρδανου(ΚΕΠ) ΩΡΕΣ 10:00-13:00 Μ.Μ.
• Με τον αριθμό της αίτησης στο χώρο του Πολύκεντρου και στο ισόγειο
της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ) όπου έχουν αναρτηθεί
Τα άτομα που έχουν απορριφθεί έχουν δικαίωμα ένστασης εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
Η ένσταση κατατίθεται εντύπως στα ανωτέρω σημεία σε έντυπο που χορηγείται από την υπηρεσία το οποίο θα πρέπει να φέρει πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και θα συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, που αποδεικνύουν τους λόγους που επικαλείται.
Παραλαβή 30 κάδων κομποστοποίησης από τον αντιδήμαρχο κ. Μπέλτσο
16.10.15 14:08
Παραλαβή 30 κάδων κομποστοποίησης από τον αντιδήμαρχο κ. Μπέλτσο
Παρελήφθησαν σήμερα 16.10.15 οι 30 πρώτοι κάδοι κομποστοποίησης από τον Αντιδήμαρχο Πύργου αρμόδιο για θέματα Ανακύκλωσης κ. Διον. Μπέλτσο.
Ο κ. Μπέλτσος δήλωσε ότι οι πρώτοι αυτοί κάδοι που παρελήφθησαν θα τοποθετηθούν πιλοτικά σε σχολεία της πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς από την Δημοτική Αρχή δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην εμπέδωση του πνεύματος της ανακύκλωσης από τους μαθητές των σχολείων.
Σε δεύτερη φάση θα πραγματοποιηθεί προμήθεια επιπλέον κάδων ώστε να καλυφθούν τα υπόλοιπα σχολεία καθώς και οι γειτονιές του Δήμου.
Σχεδιάζεται μάλιστα η δημιουργία ενός «πράσινου σημείου» σε κάθε σχολείο.
Τονίστηκε εξάλλου ότι το κόστος της προμήθειας των κάδων θα καλυφθεί από το ανταποδοτικά έσοδα των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται και δεν θα επιβαρυνθεί οικονομικά ο Δήμος με το κόστος αυτό.
Ο Αντιδήμαρχος σημείωσε επίσης ότι προχωρούν οι διαδικασίες δημιουργίας του πρώτου πανελλαδικά «πράσινου- δορυφορικού σημείου ανακύκλωσης» στον Πύργο στη συμβολή των οδών Γορτυνίας και Κιλκίς, και θα παρουσιαστεί στο κοινό πιθανότατα έως το τέλος του μήνα.
Εξήρε τέλος το έργο των υπαλλήλων που φροντίζουν καθημερινά και υπό αντίξοες συνθήκες για την αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών, και κάλεσε τους πολίτες να συνεχίσουν την προσπάθεια ανακύκλωσης η οποία έχει θεαματικά αποτελέσματα για το Δήμο.
Νέος Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ο Π. Μπράμος
16.10.15 13:59
Νέος Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ο Π. Μπράμος
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ορίστηκε ο Παναγιώτης Μπράμος, Περιφερειακός Σύμβουλος της Π.Ε. Ηλείας, με Απόφαση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα.
Ο ορισμός του νέου Αντιπεριφερειάρχη έγινε μετά την υποβολή παραίτησης, για προσωπικούς λόγους, του Παναγιώτη Πλατανιά, την οποία και έκανε δεκτή ο Περιφερειάρχης, αφού τον ευχαρίστησε για την μέχρι τώρα συνεργασία.
Παράλληλα, στον εκλεγμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Ηλείας Δημήτρη Κωσταριά ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες Αθλητισμού, Ολυμπισμού και Εθελοντισμού, που κατείχε μέχρι σήμερα ο Παναγιώτης Μπράμος.
Ένταξη δικαιούχων στο πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
16.10.15 11:51
Ένταξη δικαιούχων στο πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας γνωστό στους πολίτες του Νομού, που υπέβαλαν αίτηση για την ένταξή τους στο πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής το οποίο χρηματοδοτείται από το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους, ότι μπορούν να ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησής τους:
α) μέσω της Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης www. idika.org.gr με τους κωδικούς του Taxisnet όπως
ακριβώς έκαναν την αίτηση.
β) μέσω των πινάκων με εγκριθείσες και απορριφθείσες αιτήσεις που είναι αναρτημένοι στους Δήμους του Νομού που έχει υποβληθεί η αίτηση ,εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Στους πίνακες περιλαμβάνεται μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης με την ένδειξη «εγκεκριμένη - απορριφθείσα» καθότι δεν επιτρέπεται η δημόσια ανακοίνωση των ονομάτων του πίνακα ωφελουμένων.
Σε όσους έχει απορριφθεί η αίτηση, τους δίνεται το δικαίωμα υποβολής ένστασης .
Η ένσταση υποβάλλεται εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, η οποία γίνεται με ανάρτηση σε δημόσια σημεία στους Δήμους.
Η ένσταση κατατίθεται εντύπως ενώπιον των πιστοποιημένων χρηστών την Δήμων που είχαν αναλάβει την υποβολή της αίτησης και συνοδεύεται με απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων που αποδεικνύουν τους λόγους που επικαλείται.
Συνελήφθη 38χρονη για καλλιέργεια ναρκωτικών στα Δουναίικα Αμαλιάδας
16.10.15 11:44
Συνελήφθη 38χρονη για καλλιέργεια ναρκωτικών στα Δουναίικα Αμαλιάδας
Συνελήφθη 38χρονη ημεδαπή για καλλιέργεια ναρκωτικών στα Δουναΐικα Αμαλιάδας Η δράστιδα καλλιεργούσε τα φυτά κατ’ εντολή 53χρονου έγκλειστου φυλακών που είχε συλληφθεί πριν από ένα μήνα Εκριζώθηκαν και κατασχεθήκαν (18) φυτά κάνναβης σε φυτώριο στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης τους Συνελήφθη, χθες (15-10-2015) το πρωί, στα Δουναϊικα Αμαλιάδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου, μία 38χρονη ημεδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε - κακουργηματικού χαρακτήρα - δικογραφία για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Τις ίδιες κατηγορίες αντιμετωπίζει και 53χρονος ημεδαπός έγκλειστος των φυλακών Ναυπλίου.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της κατοχής - διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, σε παραθαλάσσια περιοχή στα Δουναίικα Αμαλιάδας, επιχείρηση κατά την οποία οι αστυνομικοί εντόπισαν την 38χρονη να καλλιεργεί δενδρύλλια κάνναβης και τη συνέλαβαν.
Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν και εκρίζωσαν (18) φυτά κάνναβης που καλλιεργούσε η 38χρονη, μέσα σε πλαστικές κυψελίδες φυτωρίου και βρισκόντουσαν στο αρχικό στάδιο της ανάπτυξής τους.
Στο χώρο της φυτείας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου διέμενε η 38χρονη, σε πρόχειρο παράπηγμα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν λάστιχο ποτίσματος, πλαστικά μπουκάλια και (60) γλάστρες που χρησιμοποιούσε για το καλλιέργεια και τη μεταφύτευση των δενδρυλλίων.
Από το προανακριτικό έργο προέκυψε ότι, η δράστιδα ενεργούσε κατ’ εντολή του 53χρονου ημεδαπού έγκλειστου φυλακών Ναυπλίου, που είχε συλληφθεί πριν από ένα μήνα περίπου στην ίδια περιοχή για καλλιέργεια ναρκωτικών. Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αμαλιάδας.
Τις έρευνες και το προανακριτικό έργο ενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου.
Δωρεάν σπιρομετρικοί έλεγχοι στο Δήμο Ήλιδας
15.10.15 11:11
Δωρεάν σπιρομετρικοί έλεγχοι στο Δήμο Ήλιδας
Ο Δήμος Ήλιδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος μέσω της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, θα πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτικό σπιρομετρικό έλεγχο, στο πλαίσιο προστασίας και προαγωγής της υγείας του γενικού πληθυσμού της Ήλιδας.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Λαζαράκειου Δημοτικού Μεγάρου Αμαλιάδας, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 από τις 09:00 το πρωί έως τις 13:00 του μεσημέρι.
Ο έλεγχος αφορά μόνο σε ενηλίκους.
Ξεκινούν δύο σημαντικά έργα στην Ηλεία για τη συντήρηση επαρχιακών οδών
15.10.15 11:08
Ξεκινούν δύο σημαντικά έργα στην Ηλεία για τη συντήρηση επαρχιακών οδών
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε κατά την τελευταία της συνεδρίαση τα αποτελέσματα της δημοπρασίας δύο μείζονος σημασίας έργων τα οποία θα υλοποιηθούν για τη συντήρηση του οδοστρώματος σε επαρχιακές οδούς στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.
Συγκεκριμένα πρόκειται για την έγκριση των αποτελεσμάτων δημοπρασίας των έργων:
1. «Συντήρηση – Οδική Ασφάλεια Ε.Ο. Δικτύου Ν. Ηλείας ετών 2014-2016 (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100014), υποέργο: Συντήρηση Επαρχιακών Οδικών Αξόνων Θολό – Ν. Φιγαλεία – Επικ. Απόλλων και Επικ. Απόλλων – Ανδρίτσαινα – Όρια Ν. Ηλείας ετών 2015-2016», με προϋπολογισμό 2.500.000 ευρώ μετά Φ.Π.Α.
2. Συντήρηση – Οδική Ασφάλεια Ε.Ο. Δικτύου Ν. Ηλείας ετών 2014-2016 (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100014), υποέργο: Συντήρηση Επαρχιακών Οδικών Αξόνων Γαστούνη – Βαρθολομιό – Λ. Κυλλήνης, Βαρθολομιό – Νεοχώρι και Δήμητρα – Μάχου – Κάστρο – Κυλλήνη ετών 2015-2016», με προϋπολογισμό 2.500.000 ευρώ με Φ.Π.Α.
Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Αξιοποίησης Περιουσίας Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος τόνισε πως πρόκειται για «στοχευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν με βάση συγκεκριμένο σχεδιασμό που έχει γίνει. Με αυτά τα έργα θα βελτιωθεί η οδική ασφάλεια στις περιοχές αυτές, θα συντηρηθούν οι δρόμοι, ενώ εκτός από τους κατοίκους και οι τουρίστες που θέλουν να επισκεφθούν τα σημεία αυτά παρέμβασης, θα μπορούν να έχουν καλύτερη πρόσβαση».
Τη Δευτέρα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας
15.10.15 10:18
Τη Δευτέρα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας
Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας, υπό την προεδρία του κ. Ανδρέα Νικολακόπουλου, θα πραγματοποιηθεί στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 7:00΄ μ.μ., με προς συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα Προεδρείου:
1. Έγκριση της υπ΄αριθμ 133/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» με θέμα ‘7η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015’.
Θέματα Διεύθυνσης Διοίκησης & Πρόνοιας:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιωτόπουλος)
2. Μεταβίβαση της υπ’ αριθμ. 83 επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών τού κ. Μπατζαλή Άγγελου του Κων/νου, στην κόρη του Μπατζαλή Γεωργία.
3. Περί έγκρισης ή μη ανανέωσης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών τού κ. Γκόγκα Μιλτιάδη του Αθανασίου.
4. Έγκριση Μεταβολών γραμμών σταθερής τηλεφωνίας Δήμου Ήλιδας.
Θέματα Οικονομικής Επιτροπής:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτόπουλος)
5. 10η Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2015, βάσει Απόφασης Ο.Ε
6. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου βάσει της υπ΄αριθμ. 247/15 Απόφασης Ο.Ε .
Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικών:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτόπουλος)
7. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών - Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 119/2015 Α.Δ.Σ.
Θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τζουλέκης)
8. 8η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2015
9. Έγκριση Φ.τ.Ε. και τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο ‘Κινητή Μονάδα μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης Νομού Ηλείας’
10. Έγκριση κατασκευής και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων». [Αρ. Μελ:28/2015].
11. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής –Οριστικής παραλαβής έργου ‘Συντήρηση σχολικών Κτηρίων Δ. Πηνείας’ [Αρ. Μελ.:26/2010] (Τ.Υ.Δ.Κ.)
12. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής παραλαβής έργου ‘Κατασκευές- Επεκτάσεις – Συντηρήσεις δικτύων Αποχέτευσης Β΄ Φάση (Π.Δ. Πηνείας )’ [Αρ. Μελ.:333/2009] (Τ.Υ.Δ.Κ)
13. Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου ‘Διευθέτηση κοίτης Σοχιάς Αμαλιάδας’ [Αρ. μελ. 21/2012]
14. Παράταση προθεσμίας του έργου ‘ Ύδρευση – διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού: Δίκτυο ύδρευσης έργα Α΄ Φάσης – δεξαμενή Γερακίου’.
15. Έγκριση ανασυνταγμένου 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου ‘Ανάπλαση και βιοκλιματική αναβάθμιση του κέντρου της Αμαλιάδας’ [Αρ. Μελ:46/2013].
16. Έγκριση 2ου ΑΠΕ & (Μειωτικού) του έργου ‘Επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου ‘Ηλιδας’ [Αρ. μελ: 2/2014].
17. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής παραλαβής του έργου ‘Βελτίωση οδικών τμημάτων Δ.Δ Ροδιάς’ [Αριθ. μελ:340/2007].
Συνελήφθη 53χρονος ημεδαπός στον Πύργο για καλλιέργεια - κατοχή ναρκωτικών ουσιών και παράνομη οπλοκατοχή
15.10.15 4:16
 Συνελήφθη 53χρονος ημεδαπός στον Πύργο για καλλιέργεια - κατοχή ναρκωτικών ουσιών και παράνομη οπλοκατοχή
Συνελήφθη, προχθες (13-10-2015) το βράδυ, στον Πύργο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου, 53χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε – κακουργηματικού χαρακτήρα - δικογραφία για καλλιέργεια - κατοχή ναρκωτικών ουσιών, κλοπή και παράνομη οπλοκατοχή.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του 53χρονου, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν (2.680) γραμμάρια κάνναβης, δύο αποξηραμένα δενδρύλλια της ίδιας ουσίας, ενώ εκρίζωσαν ακόμη δύο δενδρύλλια κάνναβης που καλλιεργούσε στην αυλή του.
Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί προέκυψε ότι ο δράστης καλλιεργούσε τα δενδρύλλια κάνναβης στην αυλή της οικίας του και στη συνέχεια τα αποξήρανε στο εσωτερικό της.
Από τον έλεγχο των στοιχείων των κυνηγετικών όπλων προέκυψε ότι κατείχε παράνομα το ένα από αυτά, ενώ για το άλλο είχε δηλωθεί κλοπή από το νόμιμο κάτοχο του, στο Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Αχαΐας, το έτος 2010.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηλείας.
Τροποποίηση Αποφάσεων Δημάρχου Πύργου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους
14.10.15 13:18
Τροποποίηση Αποφάσεων Δημάρχου Πύργου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους
Τροποποιήθηκαν οι Αποφάσεις του Δημάρχου Πύργου Γαβρίλη Λιατσή περί ορισμού Αντιδημάρχων, και μεταβιβάζουμε τις κάτωθι καθ’ ύλην αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σκαρτσιάρη Ανδρέα του Ιωάννη, στον Αντιδήμαρχο κ. Σεϊντή Βασίλειο του Κωνσταντίνου, ήτοι:
Την εξ’ ολοκλήρου εποπτεία και ευθύνη του Σχεδιασμού Διαχείρισης των
Απορριμμάτων.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων Πύργου κ.κ. Σκαρτσιάρη
Ανδρέα, Μπέλτσου Διονυσίου και Σεϊντή Βασιλείου διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Ο Αντιδήμαρχος κ. Σκαρτσιάρης Ανδρέας του Ιωάννη, έχει πλέον τις κάτωθι αρμοδιότητες:
1. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
2. Εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, με τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων
β) Τμήμα Αυτεπιστασίας – Συντηρήσεων και Αγροτικής Οδοποιίας
γ) Τμήμα Η/Μ και Εγκαταστάσεων
δ) Τμήμα Περιβάλλοντος
ε) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
3. Συνεργασία με τον αρμόδιο Εντεταλμένο Σύμβουλο για ζητήματα Πρασίνου.
4. Παρακολούθηση προγραμμάτων χρηματοδότησης μελετών και έργων σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Συμβούλους.
5. Σχεδιασμός και προγραμματισμός των βασικών έργων υποδομής, των τεχνικών έργων της πόλης και της ανάπλασης αυτής με γνώμονα και προοπτική την ανάπτυξη της ως κέντρο ευρύτερου γεωγραφικού χώρου.
6. Συνεργασία και συντονισμός με αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, ΝΠΙΔ, συλλόγους, ιδιώτες, κατασκευαστές έργων για την ομαλή εκτέλεση έργων στην πόλη έτσι ώστε να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της και παράλληλα να διαφυλάσσονται όπου είναι δυνατόν στοιχεία παράδοσης και να τηρούνται αρχές αισθητικής και κανόνων αρχιτεκτονικής.
7. Τη συνεργασία με τοπικά συμβούλια των τοπικών διαμερισμάτων και την προώθηση των προβλημάτων που προκύπτουν σε αυτά.
8. Τη συνεργασία και το συντονισμό με τους αρμοδίους φορείς, Οργανισμούς ΝΠΙΔ, συλλόγους, κατασκευαστές έργων για την μη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας των τοπικών διαμερισμάτων.
9. Ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου, τον οποίον αναπληρώνει,όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται.
10.Την έγκριση κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και την υπογραφή των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες εγγράφων ή πράξεων
11. Τις αρμοδιότητες Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
Εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του συνόλου του προσωπικού της Διεύθυνσης.
Οργάνωση και παρακολούθηση Εσόδων-Εξόδων, Διπλογραφικού, Ταμείου,Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων καθώς καισύνταξη, έλεγχος και τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού, σύνταξη καιέλεγχος Απολογισμού.
Παρακολούθηση έκδοσης, εξόφλησης και υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής καθώς και έλεγχο νομιμότητας αυτών.
Παρακολούθηση έκδοσης και είσπραξης γραμματίων είσπραξης, αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Εποπτεία των προμηθειών που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Δήμου.
Οργάνωση και ομαλή λειτουργία, σε συνεργασία και με τους άλλους αρμόδιους
αντιδημάρχους, του γραφείου προμηθειών και της αποθήκης του Δήμου.
12.Τις αρμοδιότητες Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
Εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και του συνόλου του προσωπικού της Διεύθυνσης
Παρακολούθηση και μέριμνα για την επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού του Δήμου, σε συνεργασία και με τους άλλους αρμόδιους (εφημερίδα Ενημέρωση αντιδημάρχους.
Παρακολούθηση και έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αδειών μουσικών οργάνων, παιγνιόχαρτων.
Υπογραφή εγγράφων που αφορούν την προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση αδειών λειτουργίας των παραπάνω καταστημάτων.
Υπογραφή εγγράφων που αφορούν καταστήματα τα οποία λειτουργούν χωρίς άδεια.
Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια
13.Την υπογραφή της δήλωσης πολιτογράφησης αλλοδαπών που επιθυμούν να πολιτογραφηθούν ως Έλληνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3284/2004 (Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας) και του Π.Δ. 150/2006, του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
14.Την υπογραφή «Με Εντολή Δημάρχου» ( συντομογραφία: ΜΕΔ) των αποφάσεων για την απευθείας ανάθεση εργασιών, παροχής υπηρεσιών και την έγκριση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών, για εργασίες - υπηρεσίες μέχρι του ποσού των 20.000,00 € μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.
15.Την υπογραφή «Με Εντολή Δημάρχου» ( συντομογραφία: ΜΕΔ) των αποφάσεων για την απευθείας ανάθεση προμηθειών μέχρι του ποσού των 15.000,00 € περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.
16.Την υπογραφή των Γραπτών Εντολών Μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Πύργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2685/99, πλην αυτών που σχετίζονται με τις μετακινήσεις εκτός έδρας του Δημάρχου.
17.Την θέση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
18.Υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων αυτών.
19.Εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Μπέλτσος Διονύσιος του Ιωάννη, έχει πλέον τις κάτωθι αρμοδιότητες:
Εποπτεία και ευθύνη των ακόλουθων τμημάτων της Δ/νσης Προγραμματισμού– Αγροτικής Ανάπτυξης &Τουρισμού:
Ι) Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής.
ιι) Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής – Αλιείας και Κτηνοτροφίας.
ιιι) Τμήμα Απασχόλησης και Τουρισμού.
Υπεύθυνος για την καταγραφή προβλημάτων καθημερινότητας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Συμβούλους.
Υπεύθυνος για την προετοιμασία υλοποίησης ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλωσης σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο που έχει την αρμοδιότητα σχεδιασμού της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και εκδηλώσεων του Δήμου Πύργου.
Έχει την ευθύνη συνεργασίας και συντονισμού με φορείς, οργανισμούς κ.λ.π. με σκοπό τη συμμετοχή του Δήμου σε εθελοντικές πρωτοβουλίες- εκδηλώσεις.
Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
Υπεύθυνος για την έκδοση και την ανανέωση αδειών:
Λαϊκών Αγορών,
Υπαίθριου εμπορίου παραγωγού,
Άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου,
Υπαίθριο εμπόριο πλανόδιων κινητών καντινών,
σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Διοικ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών.
Εποπτεία και ευθύνη ως προς την άδεια λειτουργίας των ιδιόκτητων ή μισθωμένων χώρων και εγκαταστάσεων του Δήμου.
Υπεύθυνος για την Υπαίθρια Διαφήμιση.
Υπογραφή των εξής βεβαιώσεων και πιστοποιητικών:
Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος αγρότη
Βεβαίωση παλαιότητας ανορύξεων (γεωτρήσεων)
Βεβαίωση για την έκδοση αδειών αγροτικών αυτοκινήτων
Πιστοποίηση κατοχής ελαιοκτημάτων
Την θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Εποπτεία του Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
β) Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών
γ) Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών
Ρυθμίσεις για την επίλυση του Κυκλοφοριακού ζητήματος και της στάθμευσης.
Ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Πολεοδομικών Εφαρμογών της πόλης.
Φροντίδα για την εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης (απαλλοτριώσεις, πράξεις εφαρμογής κ.λ.π.).
Ευθύνη της τήρησης διαδικασίας κατεδάφισης αυθαιρέτων – επικίνδυνων κτισμάτων. Την ευθύνη των συνεργείων και μηχανημάτων για την αποτελεσματική λειτουργία της.
Εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
Υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Σεϊντής Βασίλειος του Κωνσταντίνου, έχει πλέον τις κάτωθι αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία και ευθύνη του Σχεδιασμού Διαχείρισης των Απορριμμάτων.
2. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, και ειδικότερα:
3. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της
οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
4. Την εποπτεία και ευθύνη του προσωπικού, και όλων των περιουσιακών στοιχείων
(οχημάτων κ.λ.π.) της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου.
5. Την υπογραφή των εισηγήσεων προμηθειών των αναγκαίων για την υπηρεσία εφοδίων, των οποίων η έγκριση θα δίνεται από τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και
Οικονομικών, πλην αυτών που αφορούν στη συντήρηση και στην επισκευή των οχημάτων, για τις οποία θα αποφασίζουν από κοινού με τον Αντιδήμαρχο Ανακύκλωσης και με εξουσιοδοτημένο υπάλληλο που διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία.
6. Τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, εξεύρεση Ευρωπαϊκών ή άλλων κονδυλίων για την δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ), του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής – Αλιείας και Κτηνοτροφίας της Δ/νσης Προγραμματισμού- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού.
7. Την εποπτεία και το συντονισμό της ομάδας εργασίας αντιμετώπισης προβλημάτων της καθημερινότητας που ορίστηκε με την 859Δ/24-10-2014 Απόφαση Δημάρχου.
8. Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
9. την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
10.Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
Έφη Γεωργοπούλου - Σαλτάρη: Ενημέρωση για τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα - Πύργος
14.10.15 12:08
Έφη Γεωργοπούλου - Σαλτάρη: Ενημέρωση για τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα - Πύργος
Στις 12/10/2015 υπογράφηκε από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Σταθάκη ο πίνακας με τον κατάλογο των έργων που εγκρίνονται για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2016, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται το έργο: «Ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος».
Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι το σημαντικό αυτό έργο για την ασφάλεια των πολιτών και την ανάπτυξη του Νομού Ηλείας έχει λάβει κανονικά Κωδικό Χρηματοδότησης και επομένως, σύμφωνα και με την προβλεπόμενη διαδικασία η οποία δρομολογείται από τα συναρμόδια Υπουργεία, προχωρά κανονικά η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και η διαγωνιστική διαδικασία, η οποία θα ολοκληρωθεί και το έργο θα χρηματοδοτηθεί μετά την έγκριση των φακέλων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Η Απόφαση (ΑΔΑ: Ω9ΥΒ465ΦΘΘ-Ν6Η) είναι αναρτημένη στη Διαύγεια: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A99%CE%A5%CE%92465%CE%A6%CE%98%CE%98-%CE%9D6%CE%97
(Σελ. 16: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2014ΣΕ07100044, ΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 475,000,000.00 €)
Η ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚΟ ΤΗΣ ΜΑΡΑΘΙΑΣ
14.10.15 11:57
Η ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚΟ ΤΗΣ ΜΑΡΑΘΙΑΣ
Η Ένωση Νέων Αγροτών Ηλείας καλεί όλους τους νέους αγρότες του Νομού να συμμετέχουν αύριο στο μπλόκο που θα στηθεί στον κόμβο της Μαραθιάς, προκειμένου να διαδηλώσουν την έντονη αντίδρασή τους για τον αφανισμό του κλάδου, εξαιτίας των αλλαγών στην φορολογία.
Οι αγρότες του Νομού το πρωί της Πέμπτης θα αρχίσουν να προσυγκεντρώνονται σε ολόκληρη την Ηλεία και μέχρι το μεσημέρι ο κύριος όγκος των τρακτέρ θα βρίσκεται στη διασταύρωση της Μαραθιάς.
Οι διατάξεις σοκ που περιλαμβάνει το τρίτο μνημόνιο για τους αγρότες σε ότι αφορά τη φορολόγηση των αγροτών και την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο έχουν προκαλέσει την έντονη αγανάκτηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων οι οποίοι βρίσκονται επί ποδός πολέμου.
Η Ένωση Νέων Αγροτών Ηλείας υπογραμμίζει την ανάγκη μαζικής συμμετοχής όλων των νέων ανθρώπων της παραγωγής, καθώς όπως αναφέρει τα προβλήματα αγροτών γιγαντώνονται και η αντιμετώπισή τους μπορεί να επιτευχθεί μόνο με κοινή προσπάθεια και συστράτευση για να αποφευχθούν τα χειρότερα.
Όπως επισημαίνει η Ε.Ν.Α. Ηλείας «η φορολόγηση μας θα φθάσει σε 20% και το 2017 σε 26%, από 13% φόρου που ισχύει σήμερα και 100% προκαταβολή φόρου από το πρώτο ευρώ, από 27,5% που είναι σήμερα. Ο τριπλασιασμός των ασφαλιστικών εισφορών του ΟΓΑ (εναρμόνιση με ΙΚΑ), η κατάργηση της επιστροφής του φόρου στα καύσιμα, η φορολόγηση στο σύνολο των ενισχύσεων και αποζημιώσεων, η μείωση των ενισχύσεων μέχρι και 50% ως το 2019, που προβλέπει η νέα ΚΑΠ 2015-2020, είναι μερικά από τα μέτρα που αναμένεται να λάβει η κυβέρνηση, προκαλώντας όχι μόνο τη μείωση του αγροτικού εισοδήματος αλλά και τον αφανισμό ολόκληρης του πρωτογενή τομέα.
Εισφορά Δακοκτονίας για το ελαιοκομικό έτος 2015 -2016
14.10.15 9:14
Εισφορά Δακοκτονίας για το ελαιοκομικό έτος 2015 -2016
Όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. ΠΟΛ. 1221/06.10.2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, η εισφορά δακοκτονίας για το ελαιοκομικό έτος 2015 -2016 ανέρχεται στα 0,030 ευρώ/κιλό ελαιολάδου. Επίσης η εισφορά δακοκτονίας στις πωλούμενες χονδρικά ελιές από τους παραγωγούς, ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής αξίας πώλησής τους. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της αναφερόμενης εισφοράς.
Σας γνωρίζουμε ότι το Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2015 εφαρμόζεται στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες των Δήμων του Νομού μας:
1. Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης: Κάστρο, Κάτω Παναγιά, Κυλλήνη & Νεοχώρι Μυρτουντίων.
2. Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων: Ράχες.
3. Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας: Αρχαία Ολυμπία, Αρχαία Πίσσα, Άσπρα Σπίτια, Βασιλάκι, Ηράκλεια, Κάμενα, Καυκανιά, Κλαδέος, Κοσκινά, Κρυονέρι,Λιναριά, Λούβρο, Μάγειρα, Μουριά, Νεράιδα, Ξηρόκαμπος, Πελόπιο, Πεύκες, Πλάτανος, Πουρνάρι, Σμίλα, Στρέφι, Φλόκα, & Χελιδόνι.
4. Δήμος Ζαχάρως: Ζαχάρω, Κακόβατος, Καλίδονα, Νέα Φιγαλεία, Ξηροχώρι, Ροδινά &ι Σχίνοι.
5. Δήμος Ήλιδας: Δουνέικα & Καρδαμάς.
6. Δήμος Πηνειού: Βαρθολομιό, Δήμητρα, Καλύβια Μυρτουντίων, Λυγιά & Μάχου.
7. Δήμος Πύργου: Άγιοι Απόστολοι, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Ιωάννης, Αλποχώρι, Αλφειούσα, Αμπελώνας, Ανεμοχώρι, Βαρβάσαινα, Βούναργο, Βροχίτσα, Γρανιτσέικα, Ελαιώνας, Επιτάλιο, Κατάκολο, Κολύρι, Κορακοχώρι, Κορυφή, Λαστέικα, Λεβεντοχώρι, Μυρτιά, Ξυλοκέρα, Παλαιοβαρβάσαινα, Πράσινο, Πύργος, Σαλμώνη, Σκαφιδιά, Σκουροχώρι & Φωναίτικα.
Οι ελαιώνες των παραπάνω Κοινοτήτων που είναι ενταγμένοι σε καθεστώς βιολογικής γεωργίας (αποδεικνύεται με την προσκόμιση της σύμβασης του πιστοποιητικού οργανισμού), δεν επιβαρύνονται με την εισφορά δακοκτονίας.
Τα εντομοκτόνα που χρησιμοποιήθηκαν ή θα χρησιμοποιηθούν στον τελευταίο ψεκασμό, των ελαιοκομικών τομέων, είναι το ΕΦΝΤΑΚΟΝ 40 EC (με δραστική ουσία dimethoate) και το FASTAC 10 SC (με δραστική ουσία alpha cypermethrin). Ο χρόνος αναμονής μεταξύ του ψεκασμού και της συγκομιδής του ελαιοκάρπου, για το ΕΦΝΤΑΚΟΝ 40 EC είναι 28 μέρες και για το FASTAC 10 SC είναι 7 μέρες.
«Νύχτα χωρίς αλκοόλ» σε Αμαλιάδα και Πύργο
14.10.15 9:04
«Νύχτα χωρίς αλκοόλ» σε Αμαλιάδα και Πύργο
Η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα (European Night Without Accident) διοργανώνεται κάθε χρόνο το τρίτο Σάββατο του Οκτωβρίου, έξω από νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, με σκοπό την ενημέρωση των νέων ανθρώπων για τη σχέση αλκοόλ και οδήγησης.
Με αυτή την αφορμή, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, μέσω της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», θα διενεργήσει σε πόλεις της Περιφέρειας τη δράση «Νύχτα χωρίς αλκοόλ», στο πλαίσιο της προστασίας και προαγωγής της υγείας του γενικού πληθυσμού.
Συγκεκριμένα η δράση θα πραγματοποιηθεί
- στις 17 Οκτωβρίου 2015 σε Πάτρα, Αμαλιάδα και Πύργο
- στις 24 Οκτωβρίου 2015 στη Ναύπακτο.
Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να συναντήσουν τους νέους στο δικό τους περιβάλλον και σε άμεση επικοινωνία μαζί τους να συζητήσουν, τα μέλη του Ινστιτούτου, για τις επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ σε σχέση με την οδήγηση παράγοντας που αποτελεί μια από τις βασικότερες αιτίες πρόκλησης τροχαίων δυστυχημάτων στη χώρα μας, όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.
Ειδικότερα κατά τη διάρκεια της νυχτερινής διασκέδασης του Σαββάτου παρατηρείται τριπλασιασμός του αριθμού των θανατηφόρων τροχαίων συμβάντων.
Στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» συμμετέχει ο Δήμος Ήλιδας
14.10.15 5:37
Στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» συμμετέχει ο Δήμος Ήλιδας
Εκπρόσωποι του Δήμου Ήλιδας, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, συμμετέχουν στο συνέδριο του «Συμφώνου των Δημάρχων» που θα διεξαχθεί στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2015 στις Βρυξέλλες.
Συγκεκριμένα αύριο 15 Οκτωβρίου 2015, ο Δήμος Ήλιδας σε ειδική τελετή στις Βρυξέλλες, θα ανακηρυχθεί και επίσημα μέλος του «Συμφώνου των Δημάρχων». Πρόκειται για το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Δίκτυο Δήμων, με το οποίο οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης δεσμεύονται για τη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών εντός των πόλεων.
Αρχικός στόχος του «Συμφώνου», ο οποίος εντάσσεται στους επίσημους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί η μείωση των ρύπων από το διοξείδιο του άνθρακα κατά 40% έως το 2020 και 60% έως
το 2040.
Η συμμετοχή στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» αποτελεί το χρησιμότερο εργαλείο στα χέρια των Δήμων για την αειφόρο ανάπτυξη και την μετεξέλιξή τους σε περιβαλλοντικά επαρκείς φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Παράλληλα, οι Δήμοι που έχουν ενταχθεί στο «Σύμφωνο» και έχουν παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας, θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην ένταξη έργων μέσα στο νέο ΕΣΠΑ. Αυτό θα συμβεί γιατί στο νέο ΕΣΠΑ δίδεται ιδιαίτερη σημασία στα έργα που σέβονται το περιβάλλον, την αειφόρο ανάπτυξη και τον άνθρωπο.
Εκτός από την υπογραφή στην καταστατική χάρτα του «Συμφώνου των Δημάρχων», τα μέλη της αποστολής του Δήμου Ήλιδας θα συμμετέχουν σε ενημερωτικές εργασίες για την κλιματική αλλαγή, αλλά και στις εργασίες του διήμερου συνεδρίου του «Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων» που θα διεξαχθεί σήμερα Τετάρτη 14 και αύριο Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015.
Η συμμετοχή του Δήμου Ήλιδας στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» κρίθηκε αναγκαστική, αν αναλογιστεί κανείς τις περιβαλλοντικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν στον πλανήτη μας την επόμενη πεντηκονταετία. Παράλληλα, (εφημερίδα Ενημέρωση) εντάσσεται στη στροφή που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στους ΟΤΑ για ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, χρήση της αειφόρου ενέργειας και αλλαγή των όρων εκπομπής ρύπων στα κέντρα των πόλεων και τα δημοτικά κτήρια.
Η αποστολή του Δήμου Ήλιδας που θα βρέθηκε στις Βρυξέλλες χθες και θα παραμείνει μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, είναι τετραμελής και αποτελείται από τους:
Χρήστος Χριστοδουλόπουλος: Δήμαρχος Ήλιδας
Ανδρέας Νικολακόπουλος: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Λυκούργος Πολυχρονόπουλος: Γενικός Γραμματέας Δήμου Ήλιδας
Κώστας Κριετσιώτης: Υπάλληλος Γραφείου Δημάρχου (Γραφείο Τύπου) Δήμου Ήλιδας
ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ
13.10.15 18:21
ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ
ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ
ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΟΥ Ν/Σ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ»

Το Ν/Σ και όσα θα ακολουθήσουν ως προαπαιτούμενα αποτελούν απόδειξη ότι η «δήθεν σκληρή διαπραγμάτευση» της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ δεν ήταν παρά «άνευ όρων παράδοση»,καθώς επιβάλλονται νέοι φόροι και νέες περικοπές συντάξεων, ενώ αναιρούνται ευνοϊκού χαρακτήρα ρυθμίσεις.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα ότι τα «ψέματα τελείωσαν» αποτελούν οι φορολογικές – συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για:
-Νέες επιβαρύνσεις στον «ΕΝΦΙΑ με κατάργηση ευνοϊκών ρυθμίσεων»
-Νέες επιβαρύνσεις στα εισοδήματα από τα ακίνητα
-Κατάργηση της διάταξης για την εκχώρηση των ανείσπρακτων ενοικίων
-Κατάργηση των συντάξεων των υπερηλίκων ανασφάλιστων
-Κατάργηση της δυνατότητας συμψηφισμού οφειλών με δικαιούμενη σύνταξη για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες
-Μείωση των κατώτερων συντάξεων
-Αύξηση των ορίων ηλικίας και των ποινών μείωσης συντάξεων ακόμα και στα κατοχυρωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα
-Αναίρεση των διατάξεων του νόμου για τις 100 δόσεις, διατηρώντας όμως σε ισχύ την ΠΝΠ που ενέταξε στις ρυθμίσεις τους οφειλέτες άνω του 1.000.000.
Θα καταψηφίσουμε αυτές τις ρυθμίσεις όχι μόνο γιατί σωρεύουν νέα βάρη στους πλέον αδύναμους αλλά και γιατί θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί αν είχατε κάνει από το Γενάρη άλλες επιλογές.
Δεν συμφωνούμε με την κατάργηση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτοτέλειας των φορέων όπως επιχειρείται με τη διάταξη για τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου.
Θα ψηφίσουμε διατάξεις που αποτελούν συνέχεια προηγούμενων νόμων καθώς και όσες αφορούν ρεαλιστικότερες προσαρμογές στις φορολογικές διαδικασίες και στις προβλεπόμενες ποινές.
Είμαστε θετικοί σε κάθε διάταξη περιστολής της φαρμακευτικής δαπάνης σε αντίθεση με ότι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Περιμένουμε όμως τις απαντήσεις του αρμόδιου Υπουργού και τις απόψεις του, κυρίως για τις επιπτώσεις των συγκεκριμένων ρυθμίσεων στη Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία.
Η αντιπολίτευση μας θα είναι σοβαρή και υπεύθυνη σύμφωνα με τις προγραμματικές μας θέσεις και δεσμεύσεις για τη διατήρηση των κεκτημένων της χώρας και έξοδο από το μνημόνιο στο οποίο μας οδήγησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
ΤΑ 13 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ «ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ» ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
13.10.15 13:55
ΤΑ 13 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ «ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ» ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου Και Νοτιοδυτικής Ελλάδος
Γεωργίου Μαραγκού

1. Αυξάνονται οι συντελεστές φόρου για τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία τα οποία αποκτήθηκαν ή πρόκειται να αποκτηθούν εντός του 2015. Για ετήσιο ποσό μισθωμάτων μέχρι 12.000 ευρώ ο συντελεστής φόρου αυξάνεται από το 11% στο 15%, ενώ για κάθε ποσό εισπραχθέντων μισθωμάτων πέραν των 12.000 ευρώ το χρόνο ο συντελεστής φόρου αυξάνεται από το 33% στο 35%. Όσοι φορολογούμενοι αποκτούν ετήσια εισοδήματα από ακίνητη περιουσία από 1.000 μέχρι 12.000 ευρώ θα πληρώνουν επιπλέον φόρο εισοδήματος από 40 έως και 480 ευρώ το χρόνο, ενώ όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα από ακίνητα πάνω από 12.000 ευρώ θα πληρώσουν επιπλέον φόρο 480 ευρώ το χρόνο.
2. Επεκτείνεται η φορολόγηση με τους νέους αυξημένους συντελεστές 15% και 35% και στα ποσά των μισθωμάτων που δεν καταφέρνουν να εισπράξουν οι ιδιοκτήτες από τους ενοικιαστές τους, καθώς καταργείται το δικαίωμα των ιδιοκτητών να εκχωρούν στο Δημόσιο τα ανείσπρακτα ενοίκια, οπότε οφείλουν κι αυτά να τα δηλώνουν στην Εφορία και να φορολογούνται και γι' αυτά, παρά το γεγονός ότι δεν τα έχουν εισπράξει. Και η επαχθής αυτή διάταξη ισχύει για τα ενοίκια που έπρεπε να εισπραχθούν από την 1-1-2015 και μετά αλλά δεν εισπράχθηκαν!
3. Μειώνεται από τα 5 στο 1 ευρώ το όριο του ποσού του ΕΝΦΙΑ που δεν θα αναζητείται από το Δημόσιο για είσπραξη. Αυτό σημαίνει ότι φέτος όσοι φορολογούμενοι δουν στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ ότι τους έχουν καταλογιστεί να πληρώσουν ποσά φόρου της τάξεως των 2 ή 3 ευρώ, θα πρέπει να τα καταβάλουν στο Δημόσιο, διότι αλλιώς τα ποσά αυτά θα καταστούν ληξιπρόθεσμα χρέη και θα επιβαρυνθούν με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής!
4. Καταργούνται τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων και λοιπών φορολογικών στοιχείων. Τα πρόστιμα αυτά ανέρχονταν σε 250 ευρώ ανά μη εκδοθείσα ή ανακριβώς εκδοθείσα απόδειξη για όσους τηρούν βιβλία απλογραφικά (πρώην β' κατηγορίας) και σε 500 ευρώ ανά μη εκδοθείσα ή ανακριβώς εκδοθείσα απόδειξη για όσους τηρούν βιβλία διπλογραφικά (πρώην γ' κατηγορίας). Καταργούνται επίσης ως μη αποτελεσματικά τα πρόστιμα που επιβάλλονται για έκδοση ή λήψη πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.
5. Μειώνονται πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση διαπίστωσης από τη φορολογική διοίκηση ότι ο φόρος που προέκυψε από τη φορολογική δήλωση είναι μικρότερος από τον φόρο που βεβαιώθηκε από τον φορολογικό έλεγχο. Ειδικότερα, αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που προκύπτει από τον έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, το πρόστιμο επί της διαφοράς στο οποίο υπόκειται ο φορολογούμενος:
- Μειώνεται από 30% σε 25% του ποσού της διαφοράς, αν το ποσό αυτής υπερβαίνει το 20% και φθάνει μέχρι το 50% του φόρου που προκύπτει βάσει της φορολογικής δήλωσης.
- Μειώνεται από 100% σε 50% του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό αυτής υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και αποδεικνύεται ότι η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου.
6. Πρόστιμα προβλέπονται και για παραβάσεις σχετικές με τον ΦΠΑ οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, οπότε θα επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:
- Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο, ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Εξαιρείται της επιβολής κυρώσεων ο λήπτης που τελούσε σε καλή πίστη κατά την λήψη των στοιχείων.
- Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται, κατόπιν ελέγχου, η υποβολή ανακριβών δηλώσεων ή η μη υποβολή δηλώσεων, υποβολή δηλώσεων, με συνέπεια τη μη απόδοση ή την μειωμένη απόδοση ή την επιπλέον έκπτωση ή επιστροφή ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 50% επί του ποσού του φόρου που θα προέκυπτε από την μη υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.
- Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών, παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του ποσού του ΦΠΑ που θα έπρεπε να είχε αποδοθεί για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας.
- Σε κάθε πρόσωπο μη υπόχρεο σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ που εκδίδει φορολογικά στοιχεία με ΦΠΑ, χωρίς να έχει τέτοια υποχρέωση, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του αναγραφόμενου φόρου που δεν αποδόθηκε.
- Το πρόστιμο που προβλέπεται σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου, μειώνεται από το 100% στο 50% επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση.
7. Μειώνονται τα πρόστιμα για μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση απόδοσης φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ποσοστού 50% επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση. Το πρόστιμο αυτό μέχρι σήμερα ανέρχεται στο 100% του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση. Συνεπώς με τη νέα διάταξη το πρόστιμο μειώνεται στο μισό.
8. Μειώνεται από 300.000 € σε 150.000 € το όριο για την δέσμευση του 50% των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του υπόχρεου. Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο σύνολό τους.
9. Η αποβολή οφειλέτη από τη ρύθμιση των 100 δόσεων προς το Δημόσιο θα γίνεται εφόσον αυτός δεν πληρώσει εμπρόθεσμα τρέχουσες φορολογικές οφειλές του εντός 30 ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης για την τακτοποίησή τους και όχι εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας εμπρόθεσμης καταβολής τους.
10. Αλλάζει ριζικά η νομοθεσία για τις ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε όσους διαπράττουν αδικήματα φοροδιαφυγής. Όποιος διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής από τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών:
- Αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνει ανά φορολογικό έτος ή ανά φορολογική υπόθεση τις 100.000 ευρώ.
- Αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή παρακρατείται υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, εφόσον αφορά ΦΠΑ ή τις 100.000 ευρώ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς σε κάθε άλλη περίπτωση.
11. Επιβάλλεται κάθειρξη αν το ποσό του φόρου, τέλους ή εισφοράς της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ εφόσον αφορά ΦΠΑ, ή τις 150.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση φόρου, τέλους ή εισφοράς! Επίσης, καταργείται η δυνατότητα επιλογής έως δύο κατωτέρων ασφαλιστικών κλάσεων, η δυνατότητα συμψηφισμού ληξιπρόθεσμων χρεών - μελλοντικής σύνταξης ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ και η αποποινικοποίηση των οφειλών προς των ΟΑΕΕ.
12. Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών 3 μηνών που μπορεί να φθάσει το 1 έτος, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ και με κάθειρξη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ!
13. Η ποινική δίωξη δεν σταματά ακόμη και αν ασκηθεί προσφυγή ενδικοφανής σε διοικητική επιτροπή ή κανονική σε διοικητικό δικαστήριο. Μόνο αν το ποινικό δικαστήριο κρίνει ότι η απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου είναι βασική για την δική του κρίση, μπορεί να σταματήσει την διαδικασία. Τέλος η εξαγορά της ποινής φυλάκισης απαγορεύεται σε περίπτωση υποτροπής!
Για οποιαδήποτε νεώτερη εξέλιξη που τυχόν προκύψει μέχρι την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, θα σας κρατήσουμε ενήμερους.
ΕΠΙΤΥXHΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΔΡΕΑ ΑΥΓ. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
13.10.15 13:49
ΕΠΙΤΥXHΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΔΡΕΑ ΑΥΓ. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
Επιτυχημένη ήταν η εκδήλωση του Φιλολογικού Βραδινού της περασμένης Δευτέρας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη που διοργάνωσε η Εταιρεία Λογοτεχνών Ν. Δ. Ελλάδος σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων.
Στην αρχή ο πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεωνίδας Μαργαρίτης σκιαγράφησε την προσωπικότητα του διακεκριμένου αγωνιστή Δημοσιογράφου και Ποιητή Ανδρέα Καπογιάννη, εκδότη της εφημερίδας «Η ΑΥΓΗ» του Πύργου και αναφέρθηκε στους αγώνες του και στην ως τώρα πνευματική του παραγωγή και την εν γένει επιτυχημένη επαγγελματική του διαδρομή.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Εταιρείας κατά την παρουσίαση του ποιητή είπε μεταξύ άλλων και τα εξής: Ο Αντρέας Καπογιάννης Κύριε Δήμαρχε ,κυρίες και κύριοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι, είναι πανελληνίως γνωστός ως ένας ιδεολόγος αγωνιστής δημοσιογράφος της αριστεράς που κάθε δευτέρα από το ορμητήριό του, τον Πύργο, όπου επί σειρά ετών Διευθύνει και κυκλοφορεί την εφημερίδα που ίδρυσε ο βετεράνος της δημοσιογραφίας πατέρας του, Αύγουστος Καπογιάννης την «ΑΥΓΗ» Πύργου, κάνει έναν ηρωικό και τίμιο αγώνα..
Τα θαρραλέα και επαναστατικής ορμής άρθρα του σηματοδοτούν τη γραμμή πλεύσης του και τον ανυπότακτο αγώνα του κατά του κεφαλαίου και των ισχυρών της γης.
Η εκρηκτική του γραφίδα ίσως δεν αφήνει πολλά περιθώρια για να σκεφθεί κανείς ότι στις έντονες δυναμικές του αντιπαραθέσεις υποκρύπτεται μια ευαισθησία ψυχής που κάνει το δημιουργό-δημοσιογράφο να ξεδιπλώνει τα φύλλα της καρδιάς του και να εξωτερικεύει τα συναισθήματά του, τις λύπες, τις αγωνίες του, τη μοναξιά του πολλές φορές, τον πόνο του για το χαμό αγαπημένων μορφών και να μας δίνει μια ελεγειακή ποίηση που έρχεται να λυτρώσει και να λυτρωθεί κι ο ίδιος από τα πλήγματα των καιρών.
Δεν είναι ασύνηθες το φαινόμενο να γράφουν ποίηση δημοσιογράφοι καριέρας. Θα διακινδύνευα αν έκανα αναφορές σε ονόματα καταξιωμένων ποιητών που άσκησαν με επάρκεια και επαγγελματική καταξίωση τη δημοσιογραφία.
Συνεπώς δεν μας ξενίζει το γεγονός ότι ο αγαπητός μας Αντρέας μας παρέδωσε σε μια πολυσέλιδη συλλογή(238 σελ.) τα ποιήματα του.
Για τους ασχολούμενους με τα γράμματα δεν αποτελεί είδηση πως ο Ανδρέας Καπογιάννης εκτός από δόκιμος και μαχητικός δημοσιογράφος είναι και εμπνευσμένος ποιητής.
Εμείς θα τονίσουμε πως ο Ανδρέας Καπογιάννης γεννήθηκε ποιητής και ανδρώθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον λογοτεχνικό-ποιητικό με την καθοδήγηση του αξέχαστου θείου του και διαλεχτού αείμνηστου φίλου μου, Τάκη Δοξα και σε μια περιοχή που δημιούργησαν ποίηση καταξιωμένοι ποιητές που καταυγάζουν το Ηλειακό και Ολυμπιακό πνευματικό στερέωμα.
Πληθωρικός αλλά και ποιοτικός , ανθρώπινος, ειλικρινής με τα αισθήματά του, και με τους γύρω του, φυσιολάτρης που ζει και αναπνέει το πεύκο και το αρμυρίκι, ο ποιητής ξεσπά σε ώρες πόνου, έρωτα και ανάμνησης. Πλέκει τα συναισθήματά του και τα κάνει στίχους τραγουδιών που μπορεί ο καθένας μας να τραγουδήσει. Είναι ποιήματα που εκφράζουν τα συναισθήματα όλων των κοινών ανθρώπων γι’ αυτό και αγαπιούνται από όσους έτυχε να διαβάσουν την ποίηση του Καπογιάννη. Είναι γεγονός πως ευαίσθητοι άνθρωποι υπάρχουν εκατομμύρια, όμως δεν είναι πολλοί εκείνοι που μπορούν να εκφράσουν τον κοινό αίσθημα. Ο Ανδρέας είναι ένας από αυτούς. Κάθε φορά που χιλιάδες ερεθίσματα τον έσπρωχναν στη δημιουργία, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία προχωρούσε στην αποτύπωση και καταγραφή των αισθημάτων του ως λαϊκός παλμογράφος.
Αυτή τη φορά, μας δίνει μαζεμένους τους κραδασμούς των συναισθημάτων του με την ευκαιρία της πρόωρης απώλειας της αγαπημένης του συντρόφου Αθηνάς, για την οποία έχει αφιερώσει πολλά ελεγειακά ποιήματα αλλά και ολόκληρη την ποιητική του συλλογή την οποία αφιερώνει επίσης και στην μνήμη των αγαπημένων γονιών του. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για την Εταιρεία μας να παρουσιάζουμε σήμερα το έργου του ποιητή Ανδρέα Καπογιάννη. Για το ποιητικό του έργο θα μιλήσουν προσκαλεσμένοι ειδικά ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Πύργου-Ολυμπίας Καθηγητής Γιώργος Αγγελόπουλος και ο επίσης Φιλόλογος και Συγγραφέας τέως Λυκειάρχης Φώτης Δημητρόπουλος. Aντιπροσωπευτικά ποιήματα της συλλογής θα απαγείλουν η Φιλόλογος και ποιήτρια Ευγενία Αρβανίτη-Παλαιολόγου και ο συμπολίτης ηθοποιός, δημοσιογράφος και Λογοτέχνης Αλέξης Γκλαβάς.
Αρχικώς ο λόγος δόθηκε στον πρώτο εισηγητή Γιώργο Αγγελόπουλο ο οποίος αξιολόγησε θετικά την ποίηση του Καπογιάννη και ευχήθηκε να έχει δημιουργική συνέχεια.
Ακολούθως η Ευγενία Αρβανίτη εκλήθη και απάγγειλε το ποίημα με τίτλο: «Τραγούδια της Άνοιξης»
Μετά την όντως επιτυχημένη απαγγελία, ο λόγος δόθηκε στο δεύτερο εισηγητή-ομιλητή της βραδιάς Φώτη Δημητρόπουλο ο οποίος αποτίμησε με το δικό του εύστοχο και λογοτεχνικό τρόπο το έργο του ποιητή.
Μετά την ομιλία του δεύτερου εισηγητή ο Αλέξης Γκλαβάς απάγγειλε με ιδιαίτερη ευαισθησία και χρώμα φωνής το ποίημα με τίτλο:
«Το τελευταίο ηλιοβασίλεμα» ενώ μετά από πρόταση του προεδρεύοντος απαγγέλθηκε και ένα πρόσφατο δημοσιευμένο στην εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ» (21-9-2015) ποίημα με τίτλο: «ΑΝΑΡΧΟΙ ΚΑΙΡΟΙ».
Μετά τις απαγγελίες και τα χειροκροτήματα που ακολούθησαν, ο πρόεδρος της Εταιρείας και συντονιστής της εκδήλωσης απάγγειλε o ίδιος ένα ,ίσως από τα πρώτα ποιήματα του Ανδρέα Καπογιάννη, που είχε δημοσιευθεί το Νοέμβριο του 1967 το περιοδικό: «Πρωτότυπη Φιλολογική Επιθεώρησις» εποχή που ο ποιητής ήταν ακόμη μαθητής γυμνασίου και εντυπωσίασε.
Στο τέλος ο προεδρεύων έδωσε το λόγο στον ποιητή ο οποίος με λίγα αλλά ποιητικά λόγια διανθισμένα με ευγενείς εκφράσεις ευχαρίστησε τους συντελεστές της εκδήλωσης καθένα ξεχωριστά και όλους μαζί, ενώ το τέλος της εκδήλωσης κάλυψαν παρατεταμένα χειροκροτήματα, δείγμα επιδοκιμασίας για το έργο του δημιουργού και τους συντελεστές της θαυμάσιας εκδήλωσης..
Το κλείσιμο της εκδήλωσης συμπληρώθηκε με την έκφραση των συγχαρητηρίων των συμμετασχόντων στην εκδήλωση και με υπογραφή βιβλίων του.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο πρώην Δήμαρχος Πατρέων Ανδρέας Καράβολας ,ο ιστορικός συγγραφέας των Πατρών Βασίλης Δάζαρης, ο Δικηγόρος και Συγγραφέας Παύλος Μαρινάκης, ο Ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας Λεωνίδας Καρνάρος, η ποιήτρια Μαρία Κολοβού-Ρουμελιώτη, ο ιατρός και συγγραφέας Σπύρος Παπουτσάκης, ο τέως Σχολικός Σύμβουλος και συγγραφέας Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Εκπαιδευτικός και συγγραφέας Δήμος Νικολόπουλος ο Λογοτέχνης και αρθρογράφος συνεργάτης της ΑΥΓΗΣ Βασίλης Καυκόπουλος, ο συγγραφέας Λευτέρης Πολυκρέτης, ο συγγραφέας εκπαιδευτικός Κώστας Κονίδας, ο φιλότεχνος Αντώνης Γούναρης, η συγγραφέας Αντωνία Χιόνη κ.α.
Τέλος ο τιμώμενος με άλλους εκλεκτούς λογοτέχνες έκλεισαν την βραδιά στη γνωστή ταβέρνα των Πατρών «ΤΑPAS» που ήδη λειτουργεί με τη διεύθυνση του νέου ποιητή Γιώργου Μαργαρίτη.
Υπήρξε κατά κοινή ομολογία μια εκδήλωση πλήρως επιτυχημένη.
Δράσεις απο το Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας «Παρεμβάσεις»
13.10.15 10:16
Δράσεις απο το Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας «Παρεμβάσεις»
Το Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας «Παρεμβάσεις» ξεκινά και φέτος τις δράσεις του στους δήμους της Περιφερειακής ενότητας Ηλείας. Δράσεις που θα υλοποιηθούν κυρίως μέσω της σχολικής κοινότητας και απευθύνονται σε παιδιά, γονείς εκπαιδευτικούς. Τα προγράμματα πρόληψης στοχεύουν στην ενίσχυση των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών και των εφήβων (όπως είναι οι σχέσεις με τον εαυτό και τους άλλους, η αυτοεκτίμηση, η συνεργασία, η επικοινωνία, η διαχείριση των συναισθημάτων) και στην ευαισθητοποίηση και υποστήριξη των σημαντικών ενηλίκων - γονέων και εκπαιδευτικών.
Προγραμματισμένες δράσεις:
Προγράμματα για παιδιά σχολικής και εφηβικής ηλικίας
Συνολικό πρόγραμμα για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας και τους γονείς τους. Στόχος του προγράμματος των παιδιών είναι η ενίσχυση των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους με έμφαση στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης. Ταυτόχρονα θα υλοποιηθεί πρόγραμμα για τους γονείς τους με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενίσχυση των γονέων στον ρόλο τους - στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των παιδιών. Θα αφορά παιδιά και γονείς της Β’ δημοτικού της δημοτικής ενότητας Λεχαινών.
Προγράμματα για μαθητές Ε΄ ή ΣΤ΄ τάξης, διάρκειας 8-10 συναντήσεων με στόχο την ενίσχυση των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων όπως είναι η συνεργασία, η επικοινωνία, οι σχέσεις με συνομήλικους, η αυτοεκτίμηση, τα συναισθήματα.
Θα υλοποιηθούν στους δήμους Πηνειού (Δημοτική ενότητα Γαστούνης) και Αρχαίας Ολυμπίας.
Βιωματικά εργαστήρια για εφήβους που στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση σε προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες. Τα εργαστήρια των εφήβων σχεδιάζεται να υλοποιηθούν σε μαθητές Γ’ γυμνασίου στον δήμο Ήλιδας.
Προγράμματα για γονείς
Tα προγράμματα για γονείς έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση και υποστήριξη των γονέων στο ρόλο τους - σε θέματα διαπαιδαγώγησης και επικοινωνίας γονέων- παιδιών. Πρόκειται για ομάδες (έως 20 ατόμων), διάρκειας 5-8 συναντήσεων που εστιάζουν στην ενεργητική συμμετοχή των γονέων μέσω συζήτησης και έκφρασης προβληματισμών και είτε είναι εξειδικευμένα ανά ηλικία, είτε είναι μεικτού τύπου
- Για γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας θα υλοποιηθεί πρόγραμμα στον δήμο Πύργου
- Για γονείς εφήβων θα υλοποιηθούν προγράμματα στον δήμο Ήλιδας και στον δήμο Πηνειού (ΔΕ Βαρθολομιού)
- Μεικτά προγράμματα γονέων (για γονείς παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας) θα υλοποιηθούν στη δημοτική ενότητα Ιάρδανου και στον δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.
3. Προγράμματα για εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Τα σεμινάρια των εκπαιδευτικών στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και στην ενίσχυση του παιδαγωγικού τους ρόλου στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των παιδιών. Είναι βιωματικά, στηρίζονται στην ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών και υλοποιούνται σε εθελοντική βάση, εκτός ωρολογίου προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν μέσω των σχολείων τους.
Ανταπόκριση σε αιτήματα
Στο πλαίσιο της συνεργασίας και της δικτύωσης με τη σχολική και την ευρύτερη κοινότητα, το Κέντρο έχει τη δυνατότητα περιορισμένης ανταπόκρισης σε αιτήματα σχολικών μονάδων και συλλόγων γονέων για παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς.
Τα προγράμματα υλοποιούνται από το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Πρόληψης το οποίο απαρτίζεται από ψυχολόγους και κοινωνική λειτουργό. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για το πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί στην περιοχή τους μέσω έντυπου υλικού που θα δοθεί στα σχολεία της κάθε περιοχής. Η συμμετοχή στα προγράμματα είναι δωρεάν.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο Κέντρο Πρόληψης, Ελ Βενιζέλου 29- Αμαλιάδα, τηλ: 2622029710 και στην Ιστοσελίδα www.paremvaseis.gr, στο facebook: kentro prolipsis paremvaseis και στο email: keprilia@otenet.gr
Σελίδες 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83