banner
banner
banner
banner
banner
 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ


ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ – ΕΚΔΟΤΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 52   ΑΜΑΛΙΑΔΑ  27200
Νομός Ηλείας

ΤΗΛ: +30 26220 23044
FAX: +30 26220 23654

e-mail:
news{a}enimerosi.org
info{a}enimerosi.org


Επικοινωνία


 

Οι ειδήσεις της ημέρας 


Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας
09.10.20 13:06
Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας
Τακτική, κεκλεισμένων των θυρών, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας, θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, στην Αμαλιάδα, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 8:00 μ.μ.
Τα προς συζήτηση και λήψη απόφασης θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα κάτωθι:
Θέματα Δημάρχου -Προεδρείου:
1. Σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ήλιδας και του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης με θέμα «Υποστήριξη άσκησης αρμοδιότητας της αποκομιδής και μεταφοράς Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας και Ανακυκλώσιμων Υλικών»
2. Έγκριση συμμετοχής του δήμου στα προγράμματα του ΟΑΕΔ :
α) Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών (ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο
11/2017)
β) Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) (ΔΗΜΟΣΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 12/2017)
3. Ονοματοδοσία οδού στην κοινότητα Χαβαρίου, σε ‘Μελιγκώνη Κων/νου’, κατόπιν απόφασης του συμβουλίου τής Κοινότητας.
4. Επί αιτήσεως του Κέντρου Πρόληψης ‘ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ΄ για διάθεση αιθουσών υλοποίησης των προγραμμάτων του.
5. Επί αιτήσεως ΟΜΙΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΙΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΥΝΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ, για παραχώρηση χρήσης τού πρ. Δημοτικού Σχολείου
Μαραθιάς.
6. Ορισμός εκπροσώπων τού δήμου στην επιτροπή εκτίμησης της μοναδιαίας αξίας ζώων/προϊόντων για το έτος 2020.
7. Ορισμός εκπροσώπων τού δήμου στην επιτροπή χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων.
8. Επί αιτήσεως του κ. Νικολόπουλου Χρήστου από τη θέση τού μέλους και προέδρου τού ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ήλιδας».
9. Επί αιτήσεως του κ. Ζαχαρόπουλου Β. για παραίτηση από μέλος τής Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών (Σχετ. ΑΔΣ 382 /2019)
10. Επί αιτήσεως του κ. Ζαχαρόπουλου Β. για παραίτηση από τη θέση τού εκπροσώπου τού
δήμου στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τής ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Σχετ. ΑΔΣ 101/2020)
11. Επί αιτήσεως του κ. Ζαχαρόπουλου Β. για παραίτηση από τη θέση τού εκπροσώπου τού
δήμου στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τής ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Σχετικές ΑΔΣ 102 /2020 & 150/2020)
Θέματα Διεύθυνσης Διοίκησης & Πρόνοιας:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χρ. Νικολόπουλος)
12. Έγκριση πρόσληψης ενός χειριστή εκσκαφέα φορτωτή JCB, λόγω έκτακτων αναγκών.
13. Αποδοχή Ένταξης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ήλιδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5070886 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
14. Έγκριση οικονομικών - εισοδηματικών κριτηρίων και δικαιολογητικών που απαιτούνται για την παροχή τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ήλιδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5070886 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», από τους υπό ένταξη ωφελούμενους.
15. Έγκριση εκτέλεσης με Ίδια Μέσα του υποέργου (Α/Α) 1 της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ήλιδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5070886 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» - Ορισμός υπόλογου – διαχειριστή.
16. Χορήγηση του οικονομικού βοηθήματος της ένδειας, βάσει της υπ΄αριθμ. 23713/08.10.2020 εισήγησης της Δ.Δ. & Π.
17. Παράταση μίσθωσης ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η υπηρεσία τής Δημοτικής Αστυνομίας.
18. Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου για την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης πράξεων στο Διαδίκτυο.
19. Αντικατάσταση νόμιμου εκπροσώπου για τη διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών αιτημάτων τού Δήμου.
Θέματα Οικονομικής Επιτροπής:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ε. Αστερής)
20. 10η Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού, έτους 2020
21. Καθορισμός αμοιβής τού δικηγόρου Βασιλείου Γαλανόπουλου, βάσει της 280/2020 ΑΟΕ
22. Καθορισμός αμοιβής τού δικηγόρου Παπαρηγόπουλου Ανδρέα, βάσει της 319/2020 ΑΟΕ
Θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Θ. Φουντάς)
23. 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020
Έργα ανάπλασης και αναβάθμισης του λιμανιού της Κυλλήνης
09.10.20 12:58
Έργα ανάπλασης και αναβάθμισης του λιμανιού της Κυλλήνης
Σε τροχιά εκτέλεσης έργων έχει εισέλθει το λιμάνι της Κυλλήνης με σκοπό την αναβάθμιση του. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης και Δήμαρχος Ανδραβίδας - Κυλλήνης κ. Ιωάννης Λέντζας επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το Λιμάνι της Κυλλήνης, ώστε να ενημερωθεί για τις εργασίες ανάπλασης του λιμανιού της Κυλλήνης.
Οι εργασίες που πραγματοποιούνται περιλαμβάνουν, σκυροδέτηση, και κατασκευή δαπέδου βόρειας προβλήτας, καθώς και την ανακατασκευή της προβλήτας φορτοεκφόρτωσης επιβατηγών οχηματαγωγών, Νούμερο 9.
Στο νέο έτος σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα προγραμματίζεται και η ανακατασκευή των υπόλοιπων προβλητών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.
Αναβάλλεται η 18η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Συλλόγων και Φορέων Εθελοντών Αιμοδοτών στην Αμαλιάδα
09.10.20 2:41
Αναβάλλεται η 18η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Συλλόγων και Φορέων Εθελοντών Αιμοδοτών στην Αμαλιάδα
Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου18η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Συλλόγων και Φορέων Εθελοντών Αιμοδοτών της (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) η οποία θα λάμβανε χώρα στα όρια της Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας. Η απόφαση για την αναβολή πάρθηκε από τους διοργανωτές, παρότι είχε προβλεφθεί να τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων που πανελλαδικά παρατηρούνται τις τελευταίες μέρες και σε όμορους Νομούς της περιοχής μας. Σύντομα θα οριστεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής της.
Υπενθυμίζεται πως η διοργάνωση της εκδήλωσης είχαν αναλάβει από κοινού ο Δήμος Ήλιδας, ο Ιατρικός Σύλλογος Αμαλιάδας με τη συμμετοχή του Συλλόγου «Δίνω Ζωή», του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών Αμαλιάδας και της ΜΟΤΟΛΕΑ.
Ο θεσμός της Λαμπαδηδρομίας στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει και να τονίσει τη σημασία της προσφοράς των εθελοντών αιμοδοτών ευελπιστώντας στην ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων συμπολιτών μας. Διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 2002 και αποτελεί κορυφαία εκδήλωση για τη διάδοση του μηνύματος της εθελοντικής αιμοδοσίας και της δωρεάς οργάνων σώματος στην ελληνική κοινωνία. Πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας (ΕΟΘΑ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ).
Διαδικτυακό εργαστήρι «το γονεοτροφείο» από το Κέντρο Πρόληψης
08.10.20 11:57
Διαδικτυακό εργαστήρι «το γονεοτροφείο» από το Κέντρο Πρόληψης
Το Κέντρο Πρόληψης «Παρεμβάσεις», φορέας προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας και πρόληψης των εξαρτήσεων στο νομό, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες των αρμόδιων φορέων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19, οργανώνει σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Δημοτικά Σχολεία Αμαλιάδας, Γαστούνης και Τραγανού διαδικτυακό πρόγραμμα για γονείς και παιδιά που φοιτούν στην Γ’ και Δ’ τάξη.
Πρόκειται για ένα εργαστήρι τριών συναντήσεων που έχει σαν στόχο να αξιοποιήσει την τέχνη του παραμυθιού για να δώσει στους γονείς και στα παιδιά τη δυνατότητα να μιλήσουν για τη σχέση τους και τα χαρακτηριστικά της, για τις προσδοκίες που έχουν από αυτή αλλά και να ανακαλύψουν νέους διασκεδαστικούς τρόπους επικοινωνίας.
Η παρέμβαση θα γίνει διαδικτυακά μέσω zoom και θα ολοκληρωθεί σε τρεις απογευματινές συναντήσεις, διάρκειας 1 ώρας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των γονιών είναι να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, πχ υπολογιστή με μικρόφωνο, κάμερα και ηχείο, ακουστικά, tablet, laptop ή μια έξυπνη συσκευή τηλεφώνου.
Το εργαστήριο υλοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση και θα γίνει σε απογευματινές ώρες. Προτεινόμενες ημερομηνίες:
Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 17:00 – 18:00
Τρίτη 10 Νοεμβρίου 17:00 – 18:00
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 17:00 – 18:00
Σε περίπτωση αδυναμίας παρακολούθησης στις συγκεκριμένες μέρες και ώρες, παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν με τις συντονίστριες του εργαστηρίου Λάγαρη Κατερίνα, ψυχολόγο και Χατζηκωνσταντίνου Σωτηρία, ψυχολόγο. Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετοχών (μέχρι πέντε ζευγάρια γονιός-παιδί) θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Αν υπάρξουν περισσότερες συμμετοχές το εργαστήριο θα επαναληφθεί
Δηλώστε συμμετοχή για εσάς και το παιδί σας μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτώβρη (από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 έως 14:00) στο 2622029710 ή στο keprilia@otenet.gr ή με προσωπικό μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook KentroProlipsisParemvaseis αναφέροντας το όνομα σας και το όνομα του παιδιού σας καθώς και την τάξη και το σχολείο στο οποίο φοιτά.
Λειτουργούν χορευτικό τμήμα και Ωδείο στο Δήμο Ήλιδας
08.10.20 11:51
Λειτουργούν χορευτικό τμήμα και Ωδείο στο Δήμο Ήλιδας
Δυο δομές που στηρίζουν τις τέχνες και τον πολιτισμό στον Δήμο Ήλιδας ξεκίνησαν να λειτουργούν από τις αρχές της εβδομάδας που διανύουμε. Πρόκειται για τα χορευτικά τμήματα του Δήμου, που στεγάζονται σε αίθουσα του Πολυχώρου στην είσοδο της Αμαλιάδας και το Ωδείο στον πρώτο όροφο του κτιρίου που φιλοξενεί το Ραδιοφωνικό Σταθμό της πόλης. Τα πρώτα μαθήματα, έχουν ήδη ολοκληρωθεί ενώ οι εγγραφές συνεχίζονται. Το απόγευμα της Τετάρτης, τις δυο δομές επισκέφτηκε ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» κ. Γιώργος Μπακέλας και ευχήθηκε σε καθηγητές και μαθητές μια καλή χρονιά, τονίζοντας πως ο Δήμος Ήλιδας ακολουθεί όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού, στις τάξεις του Ωδείου και του χορευτικού τμήματος.
Πρώτη στάση του κ. Μπακέλα ήταν ο Πολυχώρος, όπου συναντήθηκε με την δασκάλα του τμήματος και συνομίλησε με τα μέλη. Στις δηλώσεις που ακολούθησαν ανέφερε : «Είχαμε πει από την αρχή της θητείας μας, για την έναρξη της πραγματικής χρήσης αυτού εδώ του «κοσμήματος» του Δήμου, δηλαδή του Πολυχώρου. Από τότε είχαμε πει πως δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε ένα κτίριο που απλά κοσμεί την είσοδο της πόλης, αλλά ένα χώρο που πραγματικά θα έχει δυναμική και εντός του θα εδράζονται αναπτύσσοντας δράσεις, όλες οι συλλογικότητες και οι παραγωγικές ομάδες του Δήμου μας. Με αυτό το πρόσημο και με μεγάλη χαρά, υπερπηδώντας πάρα πολλά προβλήματα, ξεκίνησε από την προηγούμενη εβδομάδα το χορευτικό τμήμα του Δήμου Ήλιδας, με τη βοήθεια της δασκάλας της κυρίας Ζαφειροπούλου». Ακολούθως ο κ. Μπακέλας τόνισε «Αυτό που θα πρέπει να τονίσω σε όλους είναι πως η αίθουσα που φιλοξενεί το χορευτικό τμήμα, έχει αυτόματο εξαερισμό, είναι ψηλοτάβανη και ιδιαίτερα ευρύχωρη. Οπότε διαθέτει ένα ακόμα πλεονέκτημα ώστε να τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού. Βέβαια ακολουθούμε και όλες τις υποδείξεις όπως, η ύπαρξη μαντιλιών για το χορό κ.α. Καλώ όλους και όλες τις συμπολίτευσης που επιθυμούν να έρθουν και να εγγραφούν στο τμήμα. Οι εγγραφές θα γίνονται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη απόγευμα».
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του «ΗΛΕΙΟΥ» επισκέφτηκε το Ωδείο της πόλης και συναντήθηκε με τους καθηγητές. Όπως, επεσήμανε : «Το Ωδείο Αμαλιάδας, άνοιξε για ακόμα μια χρονιά τις πόρτες του για όλους όσοι επιθυμούν να μάθουν μουσική. Ξεκινάμε με μια επέκταση των μαθημάτων αφού εντάσσοντας μαζί με το πιάνο την κιθάρα και το μπουζούκι και από τα πλευστά φλάουτο και φλογέρα. Επίσης για πρώτη χρονιά ξεκινά και η δομή των μουσικών μαθημάτων προσχολικής ηλικίας στο χώρο του Ωδείου. Να τονίσω για ακόμα μια φορά πως και στο Ωδείο τηρούνται από όλους ευλαβικά τα υγειονομικά πρωτόκολλα».
Συνελήφθησαν καλλιεργητές ναρκωτικών σε χωριό της Ηλείας
08.10.20 9:33
Συνελήφθησαν καλλιεργητές ναρκωτικών σε χωριό της Ηλείας
Συνελήφθη χθες το πρωί σε χωριό της Ηλείας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών, καθώς και παράνομη οπλοκατοχή.
Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη ακόμη ένας ημεδαπός άνδρας σε άλλο χωριό της Ηλείας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών
Πιο συγκεκριμένα από την έρευνα που ενήργησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου προέκυψε ότι ο πρώτος συλληφθείς καλλιεργούσε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε χωριό της Ηλείας (127) δενδρύλλια κάνναβης το ύψος των οποίων έφτανε μέχρι και τα τέσσερα μέτρα.
Ο πρώτος δράστης εντοπίστηκε χθες το πρωί, τη στιγμή που εισέρχονται στην φυτεία και κρατούσε στα χέρια του ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο το οποίο κατείχε παράνομα.
Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του και σε αποθήκη του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ακόμη 23 κιλά και 650 γραμμάρια κάνναβης, από τα οποία τα (15,5) κιλά ήταν τμήματα δενδρυλλίων κάνναβης, με φούντα κρεμασμένα προς αποξήρανση, δύο λειτουργικές ζυγαριές ακριβείας και ένα κινητό τηλέφωνο.
Σε ότι αφορά το δεύτερο δράστη σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 125 γραμμάρια κάνναβης και ένα τμήμα δενδρυλλίου κάνναβης με φούντα καθαρού βάρους 200 γραμμαρίων, τα οποία ήταν μέρος πρόσφατης συγκομιδής από την καλλιέργεια του πρώτου δράστη.
Από τον έλεγχο των στοιχείων του δεύτερου άνδρα προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του πενταμελούς εφετείου Καλαμάτας, σύμφωνα με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης τριών ετών για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.
Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας: Συμμετοχή στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
07.10.20 17:24
Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας: Συμμετοχή στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
1. Συμβουλευτική σταδιοδρομίας, 25 ώρες
2. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, 50 ώρες
3. Αγροτική Επιχειρηματικότητα - Marketing Αγροτικών Προϊόντων, 25 ώρες
4. Δημιουργία Ιστοσελίδας, 50 ώρες
5. Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2), 25 ώρες
6. Εθελοντισμός και κοινωνική δράση, 25 ώρες
7. Βασικά Ιταλικά Α1, 50 ώρες
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). Στο μέλλον θα υπάρξουν νέες προσφερόμενες θεματικές ενότητες.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: Τηλ.: 2624022549, Εσωτ. 5
Ταχ. Διεύθυνση: Πρ. Κονδύλη & Χ. Κοσμοπούλου 1
Email: kentrokoinothtas.olympias@yahoo.com
Η Πολιορκία και η Άλωση του Λάλα σε ταινία
07.10.20 11:52
Η Πολιορκία και η Άλωση του Λάλα σε ταινία
Μία ενδιαφέρουσα κινηματογραφική δημιουργία, που αφορά την Ηλεία του 1821, θα παρουσιαστεί σε Πρώτη Πανελλήνια προβολή το απόγευμα του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου 2020 στις 7.00 μμ. στον Πύργο.
Πρόκειται για την δραματοποιημένη ταινία-ντοκιμαντέρ με θέμα «Η Πολιορκία και η Άλωση του Λάλα», προϊόν γυρισμάτων που έλαβαν χώρα τον φετινό Ιούνιο και Ιούλιο στην περιοχή του οροπεδίου Φολόης. Η προβολή θα λάβει χώρα το Σάββατο στο Θεματικό Πάρκο Ξυστρή στον Πύργο Ηλείας με συνδιοργανωτές τον Δήμο Πύργου και τον Σύλλογο Φίλων Ιστορίας «Χαράλαμπος Βιλαέτης».

Οι συντελεστές της ταινίας
Με κεντρικό συντονιστή τον Σύλλογο Φίλων Ιστορίας «Χαράλαμπος Βιλαέτης» και υπεύθυνο κινηματογραφιστή τον Ιωάννη Μουτσούλα, του Messinia View, σε σενάριο και διαλόγους του φιλολόγου και γραμματέως του Συλλόγου Φίλων Ιστορίας «Χαράλαμπος Βιλαέτης» Γεωργίου Κουρκούτα ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα των σκηνών σε Λάλα, Πύργο, Δούκα, δρυοδάσος Φολόης. Στην όλη προσπάθεια συμμετείχαν με πολυπληθή παρουσία και προσφορά οπλισμού και υλικού ο Σκοπευτικός όμιλος Πάτρας, ο Σύλλογος «Αγία Τριάδα» Καλαμάτας και οι Ελληνομνήμονες Καλαμάτας.
Στην όλη προσπάθεια βοήθησαν η Ιερά Μητρόπολις Ηλείας, ο Δήμος Πύργου και η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, καθώς και πολλοί φίλοι και ιδιώτες, από πολλά μέρη της Ηλείας που ανιδιοτελώς κάλυψαν τις ανάγκες των γυρισμάτων. Καθοριστικός ήταν ο ρόλος ενός άλλου Ηλειακού σωματείου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Λάλα «Ο Άγιος Κωνσταντίνος», που κινητοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή με κάθε μέσο, για να προβληθεί το κορυφαίο αυτό ιστορικό γεγονός για την Ηλεία του 1821.
Μετά από την πρωτοβουλία αυτή θα ακολουθήσουν ανάλογες κινήσεις εν όψει και των 200 ετών από το 1821, τόσο στην Ηλεία, αλλά και σε άλλα μέρη της Πελοποννήσου, με την συνεργασία αναβιωτικών και πολιτιστικών σχημάτων.

Η σημασία της Ελληνικής Νίκης στο Λάλα
Η Πολιορκία και η Άλωση του Λάλα έλαβε χώρα τον Μάιο και τον Ιούνιο του 1821, καθώς οι Έλληνες Επαναστάτες κατανόησαν ότι δεν μπορούσε να σταθεί η Νίκη των Ελλήνων στην Δυτική Πελοπόννησο χωρίς την εξόντωση της επικίνδυνης βάσεως των Οθωμανών στην Ηλεία, αυτή των Τουρκαλβανών του Λάλα. Οι μαχητικοί αυτοί πολεμιστές των Οθωμανών είχαν απειλήσει πολλές επαναστατικές εστίες με τις επιθέσεις τους σε Χλεμούτσι, Πύργο, Αγουλινίτσα, Λαντζόι και σε Στενά Κατσαρού ήδη από τον Μάρτιο του 1821.
Για πρώτη φορά για τα χρονικά του 1821 Ομάδες Ελλήνων μαχητών από πολλά μέρη του Ελληνισμού, τουρκοκρατούμενου και μη, (Αχαιοί, Ηλείοι, Γορτύνιοι, Ολύμπιοι, Τριφύλιοι, Κεφαλλήνες και Ζακυνθινοί) οργανώθηκαν υπό την ηγεσία σημαντικών αγωνιστών (Γεωργάκης και Δημήτριος Πλαπούτας, Ανδρέας και Κωνσταντίνος Μεταξάς, Δεληγιανναίοι, Πετμεζάς, Ν. Βιλαέτης, Γ. Σισίνης, Μέλιος, Τζ. Χριστόπουλος, Φωτήλας, Παπασταθόπουλος κ.ά.) και τελικά πέτυχαν την εκπόρθηση του Λάλα. Μαζί με την Νίκη στο Βαλτέτσι (12 Μαΐου 1821) η Νίκη των Ελλήνων στο Λάλα άνοιξε τον δρόμο για την Πολιορκία και την Άλωση της Τριπολιτσάς.
Συμπλήρωση και αξιοποίηση υποδομών στη λίμνη Πηνειού του Δήμου Ήλιδας
07.10.20 11:20
Συμπλήρωση και αξιοποίηση υποδομών στη λίμνη Πηνειού του Δήμου Ήλιδας
Προγραμματική σύμβαση για την συμπλήρωση υποδομών στη λίμνη Πηνειού με στόχο την ανάδειξη της βιοποικιλότητας υπέγραψαν σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Δήμαρχος Ήλιδας, Γιάννης Λυμπέρης.
Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, ενταγμένο για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, το οποίο προβλέπει σημαντικές παρεμβάσεις στην τεχνητή λίμνη Πηνειού που είναι χαρακτηρισμένος υγρότοπος. Αντικείμενο του έργου είναι η αξιοποίηση των υφιστάμενων εγκαταλελειμμένων υποδομών, προκειμένου να δημιουργηθεί παρατηρητήριο οικοτόπων και ενδιαιτημάτων, εκθεσιακό κέντρο, αλλά και ένας χώρος που θα φιλοξενεί εκδηλώσεις περιβαλλοντικού και οικοτουριστικού ενδιαφέροντος.
Με βάση την προγραμματική σύμβαση στα οικόπεδα και κτίρια που είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Ήλιδας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως εταίρος του προγράμματος Interreg, αναλαμβάνει να προχωρήσει στην ολοκλήρωση και αξιοποίηση των υποδομών. Εκτός από την ολοκλήρωση της αποκατάστασης, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπλαση των υφιστάμενων ημιτελών κτιρίων, προβλέπεται ο πλήρης εξοπλισμός αυτών, αλλά κι η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
«Είναι μια σημαντική ευκαιρία για τον Δήμο Ήλιδας και μία σημαντική ευκαιρία να αναδείξουμε έναν χώρο ιδιαίτερου κάλους. Προχωράμε σε ένα αναπτυξιακό έργο που θα συμβάλει στην ανάδειξη και αξιοποίηση του πλούσιου φυσικού τοπίου, όπως επίσης στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση συνολικά του χώρου. Στοχεύουμε στην ανάδειξη σύγχρονων ιστορικών και πολιτισμικών μνημείων της περιοχής, αλλά και στην τουριστική αναβάθμιση της, καθώς πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει ιδανικό προορισμό για εναλλακτικές μορφές τουρισμού» ανέφερε ο Περιφερειάρχης μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα Τετάρτη στο Δήμο Ήλιδας
07.10.20 6:29
Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα Τετάρτη στο Δήμο Ήλιδας
Σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου θα γίνουν προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης στο δίκτυο, στις κάτωθι περιοχές του Δήμου Ήλιδας και συγκεκριμένα της Δημοτικής Ενότητας Πηνείας:
Από τις 9:00 π.μ. έως τις 11:30: π.μ.στα χωριά Λαγανά, Ροδιά, Ακροποταμιά, Λουκά, Πιρνάρι, καθώς και τη Βίλλα Σταυρόπουλου στην Κουτσοχέρα.
Από τις 10:00 π.μ. έως τις 12:00 μ. στην αγροτική περιοχή Αγραπιδοχωρίου με Λάττα.
Από τις 11:00 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ. στον οικισμό Σούλι Βελανιδίου.
Προβλήματα υδροδότησης στο Βαρθολομιό
06.10.20 18:15
Προβλήματα υδροδότησης στο Βαρθολομιό
Όπως ανακοινώθηκε από την Κοινότητα Βαρθολομιού λόγω ηλεκτρολογικής βλάβης η οποία αναμένεται να αποκατασταθεί αύριο Τετάρτη, θα υπάρξει μειωμένη πίεση νερού στην περιοχή από τον ΑΣΟ μέχρι Άγιο Παντελεήμονα.
Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας με εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου
06.10.20 18:09
Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας με εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου
Ζητήματα που αφορούν την αξιοποίηση της Δράσης «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Δυτική Ελλάδα», της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την στήριξη του συνόλου των επιχειρήσεων της Ηλείας, έθεσαν οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας Βασίλη Γιαννόπουλο, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020.
Οι πρόεδροι της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ηλείας Νίκος Καρυώτης και του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου Ηλίας Ξανθούλης, καθώς και ο γεν. γραμματέας Νίκος Σκορδαλής, επισκεπτόμενοι τον κ. Γιαννόπουλο, έθεσαν ζητήματα, τα οποία -όπως εξήγησαν- θα πρέπει να εξεταστούν άμεσα, πριν την εκπνοή της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων. Ειδικότερα, τόνισαν την ανάγκη για αύξηση του προϋπολογισμού της Δημόσιας Δαπάνης -η οποία ανέρχεται στο ποσό των 30 εκατ. Ευρώ- αλλά και την διεύρυνση των προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση για κάποιες κατηγορίες δικαιούχων, προκειμένου να τύχουν στήριξης όλες οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνεπώς και της Ηλείας.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας κ. Γιαννόπουλος, άκουσε με προσοχή τα αιτήματά τους, πλην όμως εξήγησε πως, η εν λόγω δράση αποτελεί βοήθημα κεφαλαίου κίνησης γι’ αυτούς που, βάσει οικονομικών στοιχείων, προηγούνται στην ανάγκη στήριξης για το τρέχον έτος. «Το ΕΣΠΑ έχει αναπτυξιακά κριτήρια και όχι επιδοματικά. Χρησιμοποιούμε τα “εργαλεία” που έχουμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στοχεύουμε στις επιχειρήσεις με περισσότερους εργαζόμενους. Προφανώς και οι ανάγκες είναι μεγάλες, όμως δεν είμαστε εδώ για να υποκαταστήσουμε το κοινωνικό κράτος», σημείωσε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά δε τα κριτήρια συμμετοχής στη Δράση, διευκρίνισε πως, έχει συμπεριληφθεί εξαιρετικά μεγάλος αριθμός ΚΑΔ, και προφανώς υπάρχουν απώλειες σε ΚΑΔ -δεν ήταν δυνατό να συμπεριληφθεί το σύνολο τους- πλην όμως, οι προϋποθέσεις ορίζονται από την Ε.Ε, όχι από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς πρόκειται για ενίσχυση μέσω ΕΣΠΑ και όχι για κρατική ενίσχυση. Συνεπώς – σημείωσε ο κ.Γιαννόπουλος - δεν έχει σχέση ο χαρακτηρισμός των πληττόμενων από την πολιτεία. Εξήγησε τέλος πως τα ίδια ακριβώς κριτήρια συμμετοχής έχουν οι αντίστοιχες δράσεις στήριξης που «τρέχουν» και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας.
Σημειώνεται πως ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της συγκεκριμένης Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 30 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από (σ.σ σήμερα) 06/10/2020 ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 26/10/2020 ώρα 15:00.
Το «Άλμα Ζωής» στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας
06.10.20 17:56
Το «Άλμα Ζωής» στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας γίνεται αρωγός της προσπάθειας του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας, για ενημέρωση, πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, φιλοξενώντας την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020, την δράση προληπτικού ελέγχου, στο κτίριο του Διοικητηρίου της Π.Ε Ηλείας. Για τη διευθέτηση των τελικών λεπτομερειών, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας Βασίλης Γιαννόπουλος, συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου 202, με μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου, στην Πάτρα.
Ο Σύλλογος «Άλμα Ζωής» διοργανώνει και φέτος τον Οκτώβριο, μια σειρά από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Οι ιδιαίτερες συνθήκες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί λόγω του Covid – 19, μπορεί να επιβάλλουν την διαφοροποίηση της μορφής ορισμένων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ωστόσο, με την τήρηση όλων των προβλεπομένων μέτρων πρόληψης και προστασίας, έχει καταστεί δυνατή η διατήρηση μιας εξαιρετικά σημαντικής δράσης με φυσική παρουσία, η οποία, με τη βοήθεια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει ήδη υλοποιηθεί στην Πάτρα, και αύριο Τετάρτη είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο. Με την στήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, η δράση θα πραγματοποιηθεί και στον Πύργο Ηλείας. Ο κ.Γιαννόπουλος κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με την πρόεδρο του Συλλόγου Λιολιώ Κολυπέρα, μέλη του Δ.Σ και το προσωπικό, στα Γραφεία τους, στην Πάτρα, τους συνεχάρη για το εξαιρετικά σημαντικό έργο που επιτελούν από ιδρύσεως του συλλόγου, σημειώνοντας πως η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας και ο ίδιος προσωπικά, θα είναι πάντα αρωγοί σε κάθε πρωτοβουλία και δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης του πληθυσμού για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων υγείας.
Έτσι, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020, από τις 10:30 το πρωί έως τις 2:30 το μεσημέρι, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ισόγειο του Διοικητηρίου της Π.Ε Ηλείας (Μανωλοπούλου 47), θα πραγματοποιηθεί δωρεάν κλινική εξέταση (ψηλάφηση μαστού) σε γυναίκες άνω των 40 ετών, από εξειδικευμένο γιατρό. Οι ενδιαφερόμενες για εξέταση, χρειάζεται να έχουν μαζί τους πρόσφατες διαγνωστικές εξετάσεις (μαστογραφία, υπέρηχο) και να προσέρχονται με μάσκα
Ματαιώνεται η εμποροπανήγυρη Στρεφίου
06.10.20 11:01
Ματαιώνεται η εμποροπανήγυρη Στρεφίου
Η παράταση των περιοριστικών μέτρων από την Κυβέρνηση για την πανδημία του κορονοϊού ματαιώνει την διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης Στρεφίου, η οποία, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχαίας Ολυμπίας, είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί από 11 έως 17 Οκτωβρίου 2020.
Συγκεκριμένα, με την Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60936/20 (ΦΕΚ-4258 Β/30-9-20) αποφασίστηκε η παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56344/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, με θέμα: «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και των πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από την 16η.9.2020 έως και την 30η.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3952).
Όπως δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης, Αντιδήμαρχος κα Ρόη Αντωνοπούλου, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας είχε προετοιμαστεί κατάλληλα, με αποφάσεις της ως άνω επιτροπής, της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου, ωστόσο η προσωρινή αναστολή λειτουργίας που αποφάσισε η Κυβέρνηση για τέτοιου είδους δραστηριότητες, υποχρεώνει τον Δήμο να ματαιώσει την εμποροπανήγυρη. Όπως τόνισε η κα Αντωνοπούλου, εξετάζεται η πιθανότητα διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης σε άλλη χρονική περίοδο, εφόσον πάντα το επιτρέπουν τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα.
«42 κιβώτια αγάπης στην Καρδίτσα» από το Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αμαλιάδας
06.10.20 10:55
«42 κιβώτια αγάπης στην Καρδίτσα» από το Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αμαλιάδας
Την προηγούμενη εβδομάδα ο Σύλλογος φίλων Νοσοκομείου Αμαλιάδας, μάζεψε κοντά στα 42 κιβώτια με τρόφιμα μακράς διάρκειας και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, για τους πληγέντες από τις πλημμύρες, των κατοίκων στην Καρδίτσα. Μερικές από τις επιχειρήσεις, που βοήθησαν πολύ είναι ο ΑΒ Βασιλόπουλος επιχειρήσεις Χρ. Μπεβούδας, η επιχείρηση Κολοβός, η επιχείρηση Χρ. Μπιλίρης καθώς και η κ. Παρνασσά Νίκη Ορθοδοντικός. Ακόμα οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο – ΚΥ Κρεστένων, τα δημοτικά σχολεία του 5ου και 6ου Δημοτικού σχολείου στην Αμαλιάδα και το 6ο Δημοτικό σχολείο στον Πύργο, είναι μεταξύ πολλών δομών και ενεργών πολιτών που έδωσαν από το υστέρημά τους, για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας.
Η μεταφορά της βοήθειας υλοποιείται δωρεάν από τα ΚΤΕΛ Ηλείας υποσταθμός της Αμαλιάδας και η παραλαβή και διανομή πραγματοποιείται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρδίτσας και της αρμόδιας Αντιδημαρχίας.
5η Διενοριακή Αιμοδοσία τη Δευτέρα στην Αμαλιάδα
06.10.20 8:35
5η Διενοριακή Αιμοδοσία τη Δευτέρα στην Αμαλιάδα
Την ερχόμενη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Αμαλιάδα η 5η Διενοριακή Εθελοντική Αιμοδοσία υπό τη διοργάνωση της Ιεράς Μητρόπολης Ηλείας.
Η αιμοδοσία θα γίνει στο Ενοριακό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Τρύφωνος από τις 5:30 μ.μ. έως τις 8:00 μ.μ.
Συμμετέχουν οι Ενορίες των Ιερών Ναών Αγίου Τρύφωνος, Αγίου Γεωργίου και Αγίας Άννας Αμαλιάδας.
Αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λειτουργία του Αθλητικού Κέντρου Αμαλιάδας
06.10.20 8:05
Αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη  λειτουργία του Αθλητικού Κέντρου Αμαλιάδας
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλεγμένοι με την Λαϊκή Συσπείρωση, Κολόσακας Άγγελος και Λοχοβίτης Νίκος, κατέθεσαν αίτημα προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας να εισάγει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Οκτωβρίου τα κάτωθι θέματα σχετικά με την λειτουργία του αθλητικού κέντρου Αμαλιάδας:
Α. Έγκριση ή όχι κανονισμού λειτουργίας.
Β . Έγκριση ή όχι τοποθέτησης ηλεκτρονικών θυρών εισόδου.
Γ. Έγκριση ή όχι τιμολογιακής πολιτικής.
Υλοποιώντας την ομόφωνη απόφαση των συγκεντρωμένων κατέθεσαν το ψήφισμα που εκδόθηκε στο αθλητικό κέντρο στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
«Παραμένουμε σε ετοιμότητα και συνεχίζουμε τις δράσεις με όλους τους τρόπους μέχρι να ακυρωθεί αυτή η απόφαση.
Δίνουμε όλες και όλοι βροντερό παρών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου όταν συζητηθούν τα θέματα λειτουργίας του αθλητικού κέντρου».
Καταλήγει η ανακοίνωση.
Επαναλειτουργία τμημάτων του Σχολαρχείου της Βιβλιοθήκης
06.10.20 6:07
Επαναλειτουργία τμημάτων του Σχολαρχείου της Βιβλιοθήκης
Αντίξοες οι συνθήκες την τρέχουσα χρονιά, λόγω του κορωναϊού, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο της Παπαχριστοπουλείου Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας σκεφτήκαμε τη δημιουργία δυνατότητας διεξόδων για τους συνδημότες μας από την εσωστρέφεια και το φόβο που έχει δημιουργήσει ο ιός.
Έτσι προώθησε την επαναλειτουργία κάποιων προγραμμάτων υποδεικνύοντας και λαμβάνοντας τα απαιτούμενα μέτρα.
Α. «Σχολαρχείον» - και γράμματα και τέχνες
Στα πλαίσια του «Σχολαρχείου» - και γράμματα και τέχνες θα λειτουργήσουν οι εξής θεματικές ενότητες- εργαστήρια:
Α’ ΚΥΚΛΟΣ 2020-21
ΔΕΥΤΕΡΑ
11.00-12.00 : « Η συνάντηση της Δευτέρας» / Ενότητα συμμετοχικών παρουσιάσεων από τα μέλη του Σχολαρχείου.
ΤΕΤΑΡΤΗ
19.00-20.00: Παγκόσμια Ιστορία, Διαλέξεις Μαρίας Ευθυμίου/ Επιμέλεια Άννα Μοσχόβου/ έναρξη αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11.00-11.50 και 12.00-12.50: «Δημιουργικές πινελιές» με την Κοσμοπούλου Καλλιόπη (η ενότητα διδάσκεται επί της οδού Δαλιάνη 16)
Αναμένεται η δημιουργία των τμημάτων «Ισπανία/Γνωριμία με τη γλώσσα και τον πολιτισμό των άλλων» με τη Νικολέτα Τζώρτζη, εάν υπάρξει συμμετοχή.
Β. «Λέσχη Βιβλίων Αμαλιάδας»
Συζήτηση και σχολιασμός επιλεγμένων βιβλίων, την τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα, 19.00-20.00 : Υπεύθυνος προγράμματος Π. Τσάγκας
Γ. «Κινηματογραφικές συναντήσεις»
Υπεύθυνος προγράμματος Γ. Καψής (θα ανακοινώνονται οι ταινίες και οι ημερομηνίες, μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα μέλη και τους φίλους).
Επίσκεψη του νέου Πρέσβη του Μπαγκλαντές στην Ελλάδα στον Δήμαρχο Ανδραβίδας-Κυλλήνης
05.10.20 13:28
Επίσκεψη του νέου Πρέσβη του Μπαγκλαντές στην Ελλάδα στον Δήμαρχο Ανδραβίδας-Κυλλήνης
Τον νέο Πρέσβη του Μπαγκλαντές στην Ελλάδα Mr. Ashud Ahmed υποδέχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης κ.Λέντζας Γ.
Ο Δήμαρχος αφού τον καλωσόρισε στο Δημαρχείο της Βάρδας, του έθεσε σημαντικά ζητήματα που πρέπει άμεσα να επιλυθούν, όπως η επίσημη καταγραφή των υπηκόων του Μπαγκλαντές στο Δήμο μας, και ιδιαίτερα στη Ν. Μανολάδα, αφού με πρόχειρους υπολογισμούς πρέπει να ξεπερνούν τις επτά χιλιάδες. Επιπλέον ο Δήμαρχος τόνισε πως πρέπει ή καθημερινότητα των υπηκόων του Μπαγκλαντές να προσαρμόζεται στους νόμους και τους κανόνες που διέπουν την Ελληνική νομοθεσία για την εύρυθμη συνύπαρξη με τους συνδημότες μας.
Συζητήθηκαν ακόμα όλα τα μέτρα που έχει λάβει ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης κατά της διασποράς και εξάπλωσης του κορονοϊού, καθώς και σχέδιο δράσης για την προαγωγή και αγωγή υγείας των υπηκόων του Μπαγκλαντές.
Από τη πλευρά του ο Πρέσβης του Μπαγκλαντές, άκουσε με προσοχή τα αιτήματα του Δημάρχου, και τόνισε πως θα προσπαθήσει για την άμεση λύση και αντιμετώπισή των προβλημάτων που δημιουργούνται από την υπερσυγκέντρωση των υπηκόων του Μπαγκλαντές στο Δήμο μας. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πρέσβης είχε συνάντηση με εκπροσώπους των εργατών γης, και συνομίλησε μαζί τους, για τα μέτρα προφύλαξης κατά του COVID-19 που οφείλουν να τηρούν, και διάφορα εργασιακά ζητήματα.
Η Αρχαία Ολυμπία αφετηρία του 7ου Tour du Peloponnese
05.10.20 12:21
Η Αρχαία Ολυμπία αφετηρία του 7ου Tour du Peloponnese
Η μαγεία του κλασικού αυτοκινήτου, με δεκάδες ιστορικά αυτοκίνητα στην εντυπωσιακή εκκίνηση, συνεπήρε τους θεατές και έδωσε ιδιαίτερο χρώμα στην Αρχαία Ολυμπία, που για μια χρονιά ακόμη αποτέλεσε την αφετηρία αυτού του ξεχωριστού θεσμού του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Μια Bentley του 1928 ήταν το αρχαιότερο από τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν στον αγώνα, ενώ εντυπωσιακά ήταν επίσης μια Mercedes του 1949, μια Jaguar XK 140 του 1954, αρκετά MG, Renault, Peugeot, VW κ.α.
Τον αγώνα διοργάνωσε η ΕΛΙΑ (Ελληνική Λέσχη Ιστορικού Αυτοκινήτου) με την αρωγή του συλλόγου «ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ» και τη συνεργασία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος δίνοντας την εκκίνηση του αγώνα, τόνισε ότι αποτελεί μια νότα αισιοδοξίας και ελπίδας, επειδή ακριβώς γίνεται κάτω από τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Ευχήθηκε, η επόμενη διοργάνωση να γίνει και πάλι στην Ολυμπία, κάτω από καλύτερες συνθήκες και χωρίς τη σκιά του κορονοϊού.
Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, ως συνδιοργανωτής, προσέφερε κατά την εκκίνηση αναμνηστικά δώρα σε κάθε πλήρωμα. «Είναι μια ξεχωριστή εκδήλωση με ποιότητα και ιδιαίτερη αξία, καθώς σπάνια κλασικά αυτοκίνητα συναντιούνται σ’ έναν ιστορικό τόπο και ξεκινούν έναν αγώνα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον», τόνισε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού – Αθλητισμού κ. Χάρης Σπηλιόπουλος, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τους διοργανωτές που επέλεξαν για μιαν ακόμη χρονιά την Αρχαία Ολυμπία για την εκκίνηση.
Τα σπάνια κλασικά αυτοκίνητα είχαν κατακλύσει την πόλη από το Σάββατο, καθώς τα πληρώματα κατέλυσαν στην Αρχαία Ολυμπία, για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, δίνοντας μια όμορφη νότα στην περιοχή. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, μετά την εκκίνηση οι συμμετέχοντες θα κατευθυνθούν προς την Καρύταινα με τελικό προορισμό την Σπάρτη και τον Μυστρά, αγωνιζόμενοι σε 4 ειδικές διαδρομές.
Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, θα γίνει η εκκίνηση από την Σπάρτη μπροστά από το επιβλητικό άγαλμα του Λεωνίδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 ειδικές διαδρομές μέσα από τα υπέροχα λακωνικά τοπία με κατεύθυνση προς Γεράκι και Αρχάγγελο για ανασυγκρότηση και τελικό προορισμό την επιβλητική Μονεμβασιά.
Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, τα πληρώματα θα διασχίσουν τις περιοχές Ιέρακας, Κυπαρίσσι, Πούλιθρα με τελικό Προορισμό το Ναύπλιο. Το αγωνιστικό σκέλος περιλαμβάνει ακόμη 4 ειδικές διαδρομές στη Λακωνία. Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, σειρά έχει η Αργολίδα (Καρνεζέικα, Πόρτο Χέλι και Κόστα) ενώ τα πληρώματα θα τερματίσουν στον Γαλατά με διανυκτέρευση στον Πόρο.
Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, οι διεκδικητές του τροπαίου θα λάβουν μέρος σε ακόμη 3 ειδικές διαδρομές προς Κορινθία με τελικό προορισμό το Λουτράκι ενώ το βράδυ η περιβόητη πλέον νυχτερινή ειδική δοκιμασία προς τη λίμνη Βουλιαγμένης και το Αρχαίο Ηραίο θα κρίνει και τον νικητή. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στο Λουτράκι, θα πραγματοποιηθεί το βράδυ η τελετή απονομής των επάθλων στους νικητές. Η επόμενη, είναι ημέρα αναχώρησης των ξένων πληρωμάτων.
Σελίδες 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39