ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ


ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ – ΕΚΔΟΤΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 52   ΑΜΑΛΙΑΔΑ  27200
Νομός Ηλείας

ΤΗΛ: +30 26220 23044
FAX: +30 26220 23654

e-mail:
news{a}enimerosi.org
info{a}enimerosi.org


Επικοινωνία


 

Οι ειδήσεις της ημέρας 


Παράταση Κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του ∆ήµου Ζαχάρως.
06.07.15 8:50
Παράταση Κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του ∆ήµου Ζαχάρως.
Ο Αντιπερφερειάρχης Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος ενέκρινε την παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου
Ζαχάρως µέχρι τη 30η Σεπτεµβρίου 2015 για τη προσωρινή διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων, προκειµένου να ολοκληρωθούν οι ενέργειες για την αντιµετώπιση της δυσµενούς και επικίνδυνης για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον κατάστασης.
Παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του ∆ήµου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων
06.07.15 7:32
Παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του ∆ήµου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων
Ο Αντιπερφερειάρχης Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος ενέκρινε την παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Ανδρίτσαινας –Κρεστένων µέχρι 30η Σεπτεµβρίου 2015, για τη προσωρινή διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων, προκειµένου να ολοκληρωθούν οι ενέργειες για την αντιµετώπιση της δυσµενούς και επικίνδυνης για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον κατάστασης.
Παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του ∆ήµου Πύργου
06.07.15 7:13
Παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του ∆ήµου Πύργου
Ο Αντιπερφερειάρχης Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος ενέκρινε την παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Πύργου µέχρι τη 30η Σεπτεµβρίου 2015, για τη προσωρινή διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων,προκειµένου να ολοκληρωθούν οι ενέργειες για την αντιµετώπιση της δυσµενούς και επικίνδυνης για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον κατάστασης.
Tα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος ανά Δήμο της Ηλείας
06.07.15 4:25
Tα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος ανά Δήμο της Ηλείας
Δήμος Ψήφοι ΟΧΙ ΝΑΙ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 7.465 63,54% 36,46%
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 4.591 62,72% 37,28%
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5.829 63,5% 36,5%
ΖΑΧΑΡΩΣ 3.652 57,15% 42,85%
ΗΛΙΔΑΣ 11.907 66,46% 33,54%
ΠΗΝΕΙΟΥ 5.519 65,25% 34,76%
ΠΥΡΓΟΥ 18.557 67,52% 32,48%
Εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Αμαλιάδας και Χαβαρίου
04.07.15 10:00
Εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Αμαλιάδας και Χαβαρίου
Το Νομικό Πρόσωπο "Ο Ηλείος" του Δήμου Ήλιδας ενημερώνει τους γονείς ότι μπορούν να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά για νέα εγγραφή, ή επανεγγραφή για την περίοδο 2015-2016, μέχρι τις 15 Ιουλίου.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά νέας εγγραφής
1. Αίτηση εγγραφής –επανεγγραφής (υπάρχουν διαθέσιμες στο Γραφείο Δ/νσης ).
2. Υπεύθυνη δήλωση με σχετικό κείμενο (υπάρχουν διαθέσιμες στο Γραφείο Δ/νσης).
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης, & Πιστοποιητικό γέννησης νηπίου.
4. Βεβαίωση εργοδότη και για τους δύο γονείς ότι εργάζονται με το ύψος των μηνιαίων καθαρών αποδοχών.
5. Αντίγραφο τελευταίων ενσήμων των δύο γονέων.
6. Βεβαίωση παιδιάτρου για την καλή υγεία του παιδιού.
7. Φωτοτυπία εμβολίων από το βιβλιάριο υγείας (να έχει γίνει mantoux).
8. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2014 και το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου έτους να προσκομιστεί μέχρι 31/12/2015.
9. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας για την πιστοποίηση της διεύθυνσης κατοικίας .
Ειδικές περιπτώσεις
1. Για την εγγραφή αλλοδαπών γονέων είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ φορολογική δήλωση και η άδεια παραμονής.
2. Για άνεργους γονείς είναι απαραίτητη η προσκόμιση της κάρτας ανεργίας.
3. Για γονείς διαζευγμένους ή σε διάσταση απαραίτητη η προσκόμιση διαζευκτηρίου ή άλλου αποδεικτικού.
4. Γονείς με αναπηρία θα προσκομίζουν πιστοποιητικό από δημόσιο φορέα (Υγειονομική επιτροπή, απόφαση συνταξιοδότησης κ.λ.π.)
5. Γονείς που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες θα προσκομίζουν: α) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η έδρα της επιχείρησης και το αντικείμενο εργασιών και θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης β) Αντίγραφο πληρωμής των τελευταίων εισφορών στον ΟΑΕΕ γ) Γονείς που είναι φοιτητές θα προσκομίζουν βεβαίωση σπουδών.
Παρατηρήσεις :
α) Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξετασθεί η αίτηση: Το νήπιο να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών έως 31/8/2015 και να αυτοεξυπηρετείται.
. β) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο από τα δικαιολογητικά, δεν θα εξετάζεται η αίτηση (μέχρι να
προσκομισθούν) με αποτέλεσμα να μην κατοχυρώνεται η εγγραφή του παιδιού.
Για τη Δημοκρατία
03.07.15 18:26
Για τη Δημοκρατία
Για τη Δημοκρατία
Του Επικοινωνιολόγου
Νίκου Διαμαντόπουλου

Η Δημοκρατία, έννοια ύψιστη, βαθιά. Η Δημοκρατία είναι κάτι πολύ περισσότερο από πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Είναι ο σεβασμός στον ίδιο τον άνθρωπο. Ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια. Ο σεβασμός σε κάθε άποψη, ακόμα και του ενός.
Υπάρχουν δημοψηφίσματα δημοκρατικής έκφρασης, όπως και δημοψηφίσματα αντιδημοκρατικής υφής. Εάν ήθελαν ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση την διενέργεια δημοψηφίσματος, γιατί δεν το έφερναν νωρίτερα; Γιατί δεν έλεγε ο κ. Τσίπρας στους θεσμούς και τους εταίρους μας, ότι … θέλω να έχουμε καταλήξει, όπου είναι να καταλήξουμε, έναν μήνα πριν από την λήξη του προγράμματος στήριξης, για να πάω σε δημοψήφισμα σεβόμενος τον λαό μου;
Ξεκαθαρίζω πως η δική μου προσέγγιση, έγκειται στο ότι καλό θα ήταν, η ελληνική κοινωνία, μέσω της αποχής στο δημοψήφισμα, να μην νομιμοποιήσει πολιτικά, το εκβιαστικό δίλημμα που της τίθεται. Εγώ λοιπόν, στο αντιδημοκρατικό δημοψήφισμα της Κυριακής, επιλέγω ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Υ.Γ.: Προφανώς και πρόκειται για προσωπικές απόψεις. Και καλό είναι ν’ αντιλαμβανόμαστε πως, η αλήθεια του καθενός, είναι η δική του αλήθεια.

* Ο Νικόλαος Διαμαντόπουλος είναι πολίτης, επικοινωνιολόγος, Επικεφαλής της Ελάσσονος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
03.07.15 17:55
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γεύση» από Ελλάδα, πήραν οι τρεις Γερμανοί επισκέπτες που βρέθηκαν στην Ελλάδα σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της- από άποψη πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων – και αναχώρησαν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Η ομορφιά της Ελλάδας, με τις συχνές εναλλαγές του τοπίου, η ιστορία και ο πολιτισμός της, σε συνδυασμό με την φιλοξενία των Ελλήνων έκαναν τους Γερμανούς να φύγουν από τη χώρα μας, δεσμευόμενοι ότι θα γίνουν «πρεσβευτές» της στην Γερμανία.
Οι Τουριστικοί Πράκτορες κα SigrumLueddeckeκαι κ.GeraldH.Meberscher, εκπροσωπώντας τα Πρακτορεία «Bonnesvacances.de» και «Reisetravel» αντίστοιχακαι ο δημοσιογράφος κ.MartinMueller-Mertens του ηλεκτρονικού περιοδικού«Caupact-magazin.vom» επισκέφθηκαν την Ελλάδα, στο πλαίσιο των δράσεων τουριστικής προβολής της Δυτικής Ελλάδας που έχει αναλάβει και υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους τρεις νομούς, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας από τις 29 Ιουνίου μέχρι τις 2 Ιουλίου.
Αρχή από την Αιτωλοακαρνανία…
Στο δρόμο από την Αθήνα με προορισμό το Αγρίνιο, όπου διανυκτέρευσαν το πρώτο βράδυ, γευμάτισαν στη Ναύπακτο, συνειδητοποιώντας γιατί όλοι οι επισκέπτες της χώρας μας μιλούν με τόσο ενθουσιασμό για την ελληνική κουζίνα. Μετά από μια σύντομη βόλτα στην πόλη, ξεκίνησαν για το Αγρίνιο και κατά την απογευματινή τους έξοδο είχαν συνάντηση εργασίας με την Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας κα. Χριστίνα Σταράκα.
Η 2η ημέρα ήταν αφιερωμένη στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, όπου επισκέφθηκαν τον Κήπο των Ηρώων και είδαν το ιστορικό κέντρο της πόλης. Μετά τη συνάντηση που είχαν με φορείς της περιοχής, πέρασαν από τα «Στενά της Κλεισούρας», την Μονή Τιμίου Σταυρού και τη Μονή Παναγίας Ελαιούσας, αφού και ο «θρησκευτικός τουρισμός» βρίσκεται πάντα στα «καλεντάρι» των Τουριστικών Πρακτορείων και αποτελούν δέλεαρ για τους τουρίστες.
Συνέχεια στην Αχαΐα…
Μετά το Κάστρο του Αντιρρίου, η αποστολή έφτασε στην Πάτρα όπου ξεναγήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο αλλά και το Αρχαίο Ωδείο Πατρών. Πριν επισκεφθούν τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, συμμετείχαν σε μια ενδιαφέρουσα ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Αχαΐας.Παρουσία του Ειδικού Συμβούλου του Επιμελητηρίου Πατρών κου. Αθανάσιου Κούστα, του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΕΠΔΕ κου. Παναγιώτη Κωνσταντινόπουλου, του προέδρου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αιγιαλείας κου. Ευστράτιου Βαρδάκη, του Συντονιστή του Φορέα Διαχείρισης της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου κου. Ιωάννη Σελιμά, του Προϊσταμένου Τμήματος Εμποροβιοτεχνικών Θεμάτων Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κου. Γεώργιου Ρόμπολα και του προέδρου της Ένωσης ξενοδόχων τουρ. καταλυμάτων, εστίασης και αναψυχής Δήμου Δυτικής Αχαΐας Κωνσταντίνου Ντεμίρη.
Η ημέρα έκλεισε με Βόλτα στο κέντρο της Πόλης, γνωρίζοντας και το «κοσμικό» κομμάτι της Αχαϊκής πρωτεύουσας και δείπνο στο κέντρο της Πάτρας.
Αυλαία στην Ολυμπιακή γη της Ηλείας…
Τελευταίος σταθμός της περιήγησής τους στην Δυτική Ελλάδα, ήταν η Ηλεία, την οποία γνώρισαν απ’ άκρη σ’ άκρη… Νωρίς το πρωί έφτασαν στην Κυλλήνη και μετά την επίσκεψη στο εντυπωσιακό Κάστρο Χλεμούτσι , συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο Ξενοδόχων Δυτικής Ηλείας, κ. Αντώνη Μαυρόπουλο. Μετά από μια απαραίτητη στάση για καφέ στην «κοσμική» Κουρούτα, το ταξίδι γνωριμίας με την Ηλεία συνεχίστηκε με προορισμό το Νότιο τμήμα της και συγκεκριμένα τη Λιμνοθάλασσα και τα Ιαματικά Λουτρά του Καϊαφά, ενώ αργά το μεσημέρι – έχοντας γευματίσει στη Ζαχάρω - επισκέφθηκαν την Αρχαία Ολυμπία, όπου ξεναγήθηκαν στον Αρχαιολογικό Χώρο και τα Μουσεία της πόλης. Η «αυλαία» της επίσκεψής τους στην Ελλάδα και της γνωριμίας τους με τη Δυτική Ελλάδα, έπεσε στην περιοχή του Αρκουδίου, όπου δείπνησαν και διανυκτέρευσαν, ενώ την επόμενη ημέρα, αναχώρησαν για την πατρίδα τους, «γεμάτοι» από πλούσιο υλικόγια να προετοιμάσουν τα προγράμματα επισκέψεων και τα ρεπορτάζ τους αντίστοιχα.
Οι Τοπικές Κοινότητες που θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα δακοκτονίας
03.07.15 16:17
Οι Τοπικές Κοινότητες που θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα δακοκτονίας
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς του Νομού ότι οι Τοπικές Κοινότητες που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2015 είναι οι παρακάτω:
1ος Τομέας: Κάστρο, Κυλλήνη, Κάτω Παναγιά, Νεοχώρι,
2ος Τομέας: Βαρθολομιό, Μάχου, Δήμητρα, Καλύβια Μυρτουντίων, Λυγιά,
3ος Τομέας: Καρδαμάς, Δουνέικα, Μυρτιά, Σκαφιδιά, Λεβεντοχώρι, Κορακοχώρι, Κατάκολο,
4ος Τομέας: Αλποχώρι, Ξυλοκέρα, Βούναγρο, Φωναϊτικα, Πράσινο,
5ος Τομέας: Λαστέϊκα, Άγιος Γεώργιος, Αμπελώνας, Ελαιώνας, Άγιοι Απόστολοι, Βροχίτσα, Κορυφή,
7ος Τομέας: Κολύρι, Βαρβάσαινα, Παλαιοβαρβάσαινα, Σαλμώνη,
9ος Τομέας: Σμίλα, Στρέφι, Ηράκλεια, Πουρνάρι, Πλάτανος, Πελόπιο, Αρχαία Πίσσα, Αρχαία Ολυμπία, Φλόκα,
10ος Τομέας: Πεύκες, Λιναριά, Κάμενα, Μουριά, Λούβρο, Βασιλάκι, Ξηρόκαμπος, Άσπρα Σπίτια,
11ος Τομέας: Αλφειούσα, Επιτάλιο, Ανεμοχώρι, Ράχες,
12ος Τομέας: Ζαχάρω, Ξηροχώρι,
13ος Τομέας: Ροδινά, Σχίνοι, Κακόβατος, Καλίδονα,
14ος Τομέας: Νέα Φιγαλεία.
Για τις Τοπικές Κοινότητες
6ος Τομέας: Αγ. Ιωάννης, Γρανιτσέικα, Σκουροχώρι, Πύργος και
8ος Τομέας: Χελιδόνι, Κρυονέρι, Νεράιδα, Κλαδέος, Μάγειρα, Κοσκινά, Καυκανιά
Δεν έγιναν δεκτές οι προσφορές που κατατέθηκαν και θα ακολουθήσει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
Η συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων που είναι ενταγμένες στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2015, είναι απαραίτητη και σημαντική, για την έγκαιρη γνωστοποίηση της έναρξης του εκάστου δολωματικού ψεκασμού στην περιοχή τους.
Στις περιοχές που δεν θα εφαρμοστεί το Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2015, οι ίδιοι ελαιοπαραγωγοί θα πρέπει να μεριμνήσουν για την προστασία της ελαιοπαραγωγής τους.
Οι γεωπόνοι του Προγράμματος είναι στη διάθεσή τους, για την τεχνική καθοδήγηση των ελαιοπαραγωγών αυτών των περιοχών, με την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη βιολογική εξέλιξη του εντόμου, τις συλλήψεις των δακοπαγίδων στις περιοχές που είναι αναρτημένες, τις δειγματοληψίες ελαιοκάρπου κ.α..
Ιατρικός Σύλλογος Αμαλιάδας για το Δημοψήφισμα
03.07.15 15:20
Ιατρικός Σύλλογος Αμαλιάδας για το Δημοψήφισμα
Οι ραγδαίες εξελίξεις που προκάλεσε η απόφαση της κυβέρνησης να προκηρύξει δημοψήφισμα εξπρές για ένα ζήτημα, που η ίδια δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει σύμφωνα με τις προεκλογικές της διακηρύξεις, επιβάλλουν σε κάθε πολίτη, σε κάθε κοινωνικό-επιστημονικό- επαγγελματικό φορέα να πάρει θέση προς υπεράσπιση της κοινής λογικής, των κοινών δημοκρατικών αρχών και του κοινού μέλλοντος μας χωρίς να εγκλωβιζόμαστε σε κομματικά χαρακώματα ή επιδιώξεις.
Το δημοψήφισμα αποτελεί αναντίρρητα δημοκρατικό θεσμό και η συμμετοχή σε αυτό συνιστά δημοκρατικό καθήκον, με την άσκηση του οποίου αναλαμβάνουμε όλοι, άμεσα και ατομικά, την απόλυτη ευθύνη για το αύριο. Παραβλέποντας την αβεβαιότητα του ερωτήματος και κάθε άλλη διαδικαστική σκιά που συνοδεύει την κυβερνητική απόφαση, εστιάζουμε την προσοχή μας στην ουσία του και απαντούμε σ’ αυτή με ξεκάθαρο τρόπο.
Λέμε υπεύθυνα ΝΑΙ σ’ εκείνη την επιλογή που συμβάλλει στην παραμονή μας στο Ευρωπαϊκό δημοκρατικό γίγνεσθαι χωρίς παρερμηνείες και επιφυλάξεις.
Λέμε υπεύθυνα ΝΑΙ σ’ εκείνη την επιλογή που ενισχύει την προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης και μας φέρνει πιο κοντά στον Ευρωπαϊκό πυρήνα.
Λέμε ΝΑΙ στην παραμονή στο ευρώ και στη σταθερότητα.
Η επιλογή αυτή δεν σημαίνει επιβράβευση της μέχρι τώρα πορείας και των πολιτικών των τελευταίων δεκαετιών που μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Σημαίνει ότι απαιτούμε η κρίση αυτή να γίνει επιτέλους αφετηρία ριζικών αλλαγών και ουσιαστικών πρωτοβουλιών για την οικοδόμηση του κοινού μας μέλλοντος σε βάση δικαιοσύνης χωρίς συντεχνιακές αυθαιρεσίες και προνόμια, δημοκρατίας χωρίς ημέτερους και βολεμένους, παραγωγικότητας και προκοπής, αλληλοσεβασμού και ειλικρίνειας χωρίς δημαγωγούς και επαγγελματίες σωτήρες.
Στις κρίσιμες και στιγμές που περνά η Πατρίδα μας, το αποτέλεσμα του Δημοψηφίσματος είναι ύψιστης Εθνικής Σημασίας και για το χώρο της Υγείας.
Η ήδη βαριά κτυπημένη περίθαλψη του Ελληνικού λαού θα επηρεαστεί άμεσα από τη ΕΞΟΔΟ της χώρας μας στο ευρώ.
Μεγάλη ποσότητα φαρμάκων και αναλώσιμων ιατιρκών υλικών, είναι εισαγόμενη και αυτό θα έχει τεράστιες αρνητικές οικονομικές και λειτουργικές συνέπειες στην περίθαλψη όλων μας.
Η επιστημονική εξέλιξη, η κατάρτιση, εργασιακή απασχόληση και η εκπαίδευση του Ελληνα Ιατρού σε μια χώρα που δεν ανήκει στην Ευρωπαικη Ένωση, θα έχει ΜΟΝΟ αρνητικά αποτελέσματα.
Πολλοί Έλληνες φοιτητές ιατρικής φοίτησαν και φοιτούν σε Πανεπιστήμια με το πρόγραμμα ERASMUS.
Πολλά ιατρεία επιδοτήθηκαν με Ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΣΠΑ αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Αλλά και ανοίγοντας νέες θέσεις εργασίας.
Οι Έλληνες Ιατροί είναι ενεργά μέλη διαφόρων ευρωπαϊκών επιστημονικών εταιρειών.
Τυχόν έξοδος μας από την Ευρώπη και ΕΥΡΩ θα έχει ως αποτέλεσμα την επιστημονική μας απομόνωση με ολέθριες συνέπειες.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι:
Η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή ένωση και να ακολουθήσει την πορεία που άρχισε το 1981.
Η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στην Ευρωζώνη και το Ευρώ χωρίς κανένα δεύτερο τοπικό νόμισμα.
Ο Έλληνας ιατρός πρέπει να εκφραστεί με ένα μεγάλο ΝΑΙ για την συνέχιση της ιατρικής πορείας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Καλούμε όλα τα μέλη μας να ψηφίσουν
ΝΑΙ στην Ευρώπη
ΝΑΙ στο Ευρώ
ΝΑΙ στην Ευρωπαϊκή Ιατρική Κοινότητα
Γιάννης Κουτσούκος: Ναι στην Ελλάδα. Ναι στην Ευρώπη. Όχι στην περιπέτεια. Ναι σε Νέα Συμφωνία
03.07.15 15:14
Γιάννης Κουτσούκος: Ναι στην Ελλάδα. Ναι στην Ευρώπη. Όχι στην περιπέτεια. Ναι σε Νέα Συμφωνία
Φίλες και φίλοι,
Η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οδηγεί τη χώρα σε μια μεγάλη περιπέτεια με απροσδιόριστες συνέπειες.
Ο κ. Τσίπρας απέτυχε να διαχειριστεί την εντολή που ζήτησε και έλαβε στις 25-01-2015. Δεν μπόρεσε να διαπραγματευτεί μια καλύτερη συμφωνία και να εγγυηθεί την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη, όπως υποσχέθηκε.
Αφού σπατάλησε πολύτιμο χρόνο δήθεν διαπραγματευόμενος, την τελευταία στιγμή (23-06-2015) φόρτωσε τη χώρα με επαχθή μέτρα σε βάρος των πολιτών, ύψους 8,1 δισ. και έδωσε δικαίωμα στους πιο ακραίους κύκλους της Ε.Ε. να ζητούν και κάτι παραπάνω.
Την ευθύνη του «Ναι» ή του «Όχι», την μετέφερε στους πολίτες με ένα «Δημοψήφισμα ΕΞΠΡΕΣ», και με ένα ανύπαρκτο ερώτημα, αφού πλέον η Ελλάδα βρίσκεται εκτός προγράμματος (έληξε 30-06-2015).
Ο κ. Τσίπρας και η Κυβέρνηση ήξερε τι ακριβώς θα συμβεί αν η Ελλάδα βρεθεί απροστάτευτη και το απέκρυψε από τον Ελληνικό Λαό, ο οποίος τώρα ζει σκηνές που ουδέποτε είχε φανταστεί ότι θα γνωρίσει.
Πανικόβλητος ο κ. Τσίπρας υπέβαλε χθες νέα πρόταση για πρόγραμμα ύψους 29 δισ., το οποίο θα συνοδεύεται από νέα δυσβάστακτα μέτρα (μνημόνιο) και παρά ταύτα επιμένει στο διχαστικό και ψευδεπίγραφο δημοψήφισμα.
Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,
Το ερώτημα της Κυριακής δεν είναι πλέον τα επαχθή μέτρα των δανειστών ύψους 8,5 δισ., ούτε τα αντίστοιχα του κ. Τσίπρα ύψους 8,1 δισ. Δεν είναι ούτε μνημόνιο ή αντιμνημόνιο, γιατί αυτό έχει καταρρεύσει μετά την πρόταση του κ. Τσίπρα.
Το ερώτημα είναι αν ο Ελληνικός Λαός, θα προστατεύσει το κεκτημένο της συμμετοχής του στην Ε.Ε. και στην Ευρωζώνη, με ότι αυτό σημαίνει για τα χρηματοδοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ-ΚΑΠ κλπ.), την Εθνική ασφάλεια και το ρόλο της χώρας στην ευρύτερη περιοχή.
Το ερώτημα είναι αν ο λαός, θα προστατεύσει τα κεκτημένα που διασφάλισε με δικές του θυσίες την προηγούμενη πενταετία, χάρη στις οποίες η χώρα έμεινε όρθια και απέφυγε τη χρεοκοπία.
Το ερώτημα είναι αν η Ελλάδα θα μπορέσει από τη Δευτέρα να διαπραγματευθεί ενωμένη μια νέα συμφωνία προοπτικής και εξόδου από την κρίση με τους εταίρους μας και δανειστές, ή θα οδηγηθεί σε πλήρη ρήξη υπακούοντας στις διαρκείς ψευδολογίες των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ -Χρυσή Αυγή που πήραν την απόφαση για το δημοψήφισμα.
Το Ναι την Κυριακή δεν σημαίνει ναι στα μέτρα του κυρίου Τσίπρα και των Δανειστών.
Σημαίνει Ναι στη δυνατότητα μιας νέας διαπραγμάτευσης.
Σημαίνει Όχι στην περιπέτεια της εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη και στα σχέδια των συμφερόντων της Δραχμής.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ: Ψηφίζουμε ΟΧΙ, για την αξιοπρέπεια της πατρίδας
03.07.15 15:11
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ: Ψηφίζουμε ΟΧΙ, για την αξιοπρέπεια της πατρίδας
Η ελληνική κυβέρνηση εδώ και πέντε μήνες δίνει έναν τιτάνιο αγώνα για την αξιοπρέπεια του λαού μας. Έναν αγώνα άνισο, με πανίσχυρους αντιπάλους, υπό συνεχείς εκβιασμούς. Στη μάχη αυτή συμμετέχει δυστυχώς και η "τρόικα εσωτερικού ". ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι συμπεριφέρονται απροκάλυπτα ως εκπρόσωποι των δανειστών.
Η κυβέρνησή μας επιδιώκει σταθερά μια έντιμη συμφωνία με τους θεσμούς, συμβατή με τη λαϊκή ετυμηγορία της 25ης Ιανουαρίου. Κατέβαλε γι αυτό κάθε δυνατή προσπάθεια, κάνοντας ακόμα και σοβαρές υποχωρήσεις από το πρόγραμμά μας. Όμως οι δανειστές κωλυσιεργούσαν συστηματικά και συγχρόνως μας απειλούσαν με οικονομικό στραγγαλισμό. Θέλουν την πλήρη υποταγή μας. Θέλουν να ταπεινώσουν τη νέα ελληνική κυβέρνηση και το λαό μας. Στο Eurogroup της Πέμπτης 25/6 μας επέδωσαν ένα απαράδεκτο τελεσίγραφο, απαντώντας να γίνει δεκτό εντός 48 ωρών. Το τελεσίγραφο αυτό δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό. Η κυβέρνησή μας απάντησε στον εκβιασμό με τη Δημοκρατία.
Οι δανειστές αρνήθηκαν την ολιγοήμερη παράταση του προγράμματος ώστε ο ελληνικός λαός να αποφανθεί με ηρεμία στο δημοψήφισμα της Κυριακής. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρνήθηκε να ενισχύσει τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, οδηγώντας στη λήψη περιοριστικών μέτρων.
Ο εκβιασμός του λαού μας είναι απροσχημάτιστος. Όλοι οι διεθνείς θεσμοί παρεμβαίνουν απροκάλυπτα στα εσωτερικά της χώρας μας, υποδεικνύοντας στο λαό μας τι πρέπει να ψηφίσει. Όλη η μνημονιακή αντιπολίτευση, όλα τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, όλοι οι ισχυροί οικονομικοί παράγοντες έχουν ταχθεί απροκάλυπτα στο πλευρό των δανειστών. Δεν έχουν κανένα επιχείρημα παρά μόνο το φόβο. Θέλουν οι πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες φοβισμένοι. Όμως ο λαός μας δεν εκβιάζεται.
Την Κυριακή δεν κρίνεται η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Αυτό που κρίνεται είναι αν, υπό το κράτος εκβιασμών, θα αποδεχτούμε τη συνέχιση μιας πολιτικής, το αδιέξοδο της οποίας ομολογούν τώρα και οι ίδιοι οι εμπνευστές της. Αν θα συναινέσουμε στον αργό θάνατο της οικονομίας και την πλήρη εξαθλίωση της κοινωνίας. Το ΟΧΙ σημαίνει συνέχιση της διαπραγμάτευσης με καλύτερους όρους για τον ελληνικό λαό. ΟΧΙ στα τελεσίγραφα και την εκστρατεία του φόβου.
Την Κυριακή συμμετέχουμε όλοι στο δημοψήφισμα. Ψηφίζουμε ΟΧΙ, για την αξιοπρέπεια της πατρίδας. Ψηφίζουμε ΟΧΙ, για τη ζωή μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Ψηφίζουμε ΟΧΙ για να επαναφέρουμε τη Δημοκρατία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ
03.07.15 12:56
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Συγκέντρωση υπέρ του ΟΧΙ στη λιτότητα και στα τελεσίγραφα πραγματοποιείται σήμερα και ώρα 7.30 μ.μ. στην πλατεία Αγίου Αθανασίου στην Αμαλιάδα.Θα χαιρετίσουν οι βουλευτές του Νομού και θα παρακολουθήσουμε ζωντανά την ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα από την πλατεία Συντάγματος μέσω Videoproiector.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης
03.07.15 12:50
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης
Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης θα γίνει σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015 και ώρα 1:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Ανδραβίδας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης με τα εξής θέματα:
Για λήψη σχετικής απόφασης περί χορήγησης προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος - παντοπωλείο, στην Τοπική Κοινότητα Νέας Μανωλάδας.
Λήψη απόφασης για εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τοπικών Κοινοτήτων Αρετής, Μυρσίνης, Νέας Μανωλάδας και Δημοτικής Κοινότητας Λεχαινών.
Χορήγηση προέγκρισης άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Τοπικής Κοινότητας Κυλλήνης.
Πρόσκληση ΠΑΣΟΚ
03.07.15 12:49
Πρόσκληση ΠΑΣΟΚ
Η Ν.Ε. Ηλείας του ΠΑΣΟΚ καλεί μέλη και φίλους του ΠΑΣΟΚ, πολιτικά και κοινωνικά στελέχη του κινήματος, σε οργανωτική σύσκεψη με στόχο το συντονισμό της δράσης μας για το δημοψήφισμα της Κυριακής.
Την Παρασκευή 3-07-2015 στο Εργατικό Κέντρο Πύργου, 8 μ.μ.
Προσκοπική βραδιά με τους Παλαιούς Προσκόπους στην Κατασκήνωση Σκαφιδιάς
03.07.15 9:56
Προσκοπική βραδιά με τους Παλαιούς Προσκόπους στην Κατασκήνωση Σκαφιδιάς
Μια θαυμάσια βραδιά χάρηκαν οι δεκάδες Παλαιοί Πρόσκοποι,στο φυσικό τους περιβάλλον ,στην Κατασκήνωση των Προσκόπων στην Σκαφιδιά,εκεί που κάποτε έζησαν ανεπανάληπτες στιγμές και κάθε χρόνο ξαναθυμούνται στον ίδιο χώρο .
Η πρωτοβουλία αυτής της συνάντησης ανήκε στην Ένωση Παλαιών Προσκόπων Ηλείας σε συνεργασία με το Επιτελείο της Κατασκήνωσης ,συνεχίζοντας την όμορφη παράδοσή τους,που απέσπασε,όπως και οι κατασκηνωτές,τα συγχαρητήρια όλων για την εκεί φιλοξενία τους.
Διατελέσαντες πρόσκοποι όλων των ηλικιών κατέφθασαν από νωρίς.Η μεγάλη γιορτή ξεκίνησε με τον κύκλο γύρο από την Πυρά. Ακολούθησαν τραγούδια,παιγνίδια και ευρηματικά σκετσάκια,με τη συμμετοχή όλων.
Ο Αρχηγός της Κατασκήνωσης Λάμπρος Αντωνόπουλος,ευχαρίστησε και συνεχάρη τους Παλαιούς και Νέους Προσκόπους για την εξαιρετική δουλεία τους.
Κατόπιν μίλησε ο Αρχηγός της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Ηλείας .Κώστας Τριανταφυλλόπουλος που εξέφρασε την ικανοποίηση του για την μεγάλη συμμετοχή,ανέλυσε τον κοινωνικό και παρεμβατικό ρόλο και τους στόχους της Ένωσης και της Κίνησης,τόνισε την ανάγκη της συσπείρωσης όλων για συνεχή προσφορά και αλληλεγγύη και ευχαρίστησε τα δραστήρια μέλη της και τους βαθμοφόρους της κατασκήνωσης.
Κατόπιν ο υπαρχηγός Ανδρ.Γιατρας μίλησε για την προσωπικότητα και μεγάλη προσφορά του προσφάτως εκλιπόντα Αρχηγού Δημ.Κελεσίδη,σαν ελάχιστο φόρο τιμής,συγκινώντας με το λόγο του.
Χαιρετισμούς έκαναν,ο Έφορος Παλαιών Δ.Πελ/σου Φ.Μαραγκάκος και ο Αρχηγός Παλαιών του 3ου Πατρών Θεοδ.Σιδέρης..
Επίσημος καλεσμένος των Παλαιών Προσκόπων ήταν ο συμπατριώτης μας,γνωστός μουσικοσυνθέτης κ.Ηλίας Ανδριόπουλος ,του οποίου η χαρούμενη αυτή παρέα, τραγούδησε τις μεγάλες του επιτυχίες μέχρι αργά.Οργανωτές του μουσικού μέρους οι Παύλος Αυγερινόπουλος και Παν.Καλαμπρέζος
Παρόντες ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Πύργου κ.Δημ.Μεσσαλάς ,ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος κ.Παν.Μπραμος και οι Πύραρχος Κων/νος Κυριακόπουλος διοικητής πυρ/κων υπηρεσιών Ν. Ηλείας και Π.Υ Πύργου,ο Αντιπύραρχος Ηλίας Μανιάτης αν/τής διοικητής ο Αρχ/στης Αντ.Τσαπάρας.
Μεταξύ των παρευρεθέντων ήταν ο υπαρχ/γός ΕΠΠ Στάθης Κυριακόπουλος, ο Αρχ.του 1ου Συστ.Δ/Π Πύργου Παν.Καρακίτσος ,ο υπ/γός Γιώργ.Καραμάνης ,η αρχηγός Χρ.Νάνου κλ ,τα μέλη των Παλαιών κ.κ.Σπ.Μπαμπής,Αντ.Αντωνόπουλος,Κών.Παπαδόπουλος,οι πρώην Έφοροι και Αρχηγοί ,Δημ.Σαργέντης,Γιώργ.Παναγιωτακόπουλος[Ολυμπίας] ,Θύμιος και Κώστας Κολοκοτρώνης Ζαχ.Μαντάς, Πίτσα Γιαννοπούλου ,Παν.Δασιός, Αγγ.Παναγιωτακόπουλος,Λεων.Δημουλιάς,Σοφια Βασιλάκου,,Π.Μαλλιόπουλος,Ν.Μάστορας,θ.Αντωνόπουλος Νικ.Γασπαρης κα
Ήταν μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις ,παλιές εμπειρίες και βιώματα,ξαναζώντας τις νεανικές,ανέμελες και ευχάριστες στιγμές αλλά και ταυτόχρονα μια υπόσχεση να μετουσιώνουν συνεχώς τις Αξίες και τα Ιδανικά της Προσκοπικής Κίνησης και να προσπαθήσουν αυτές τις δύσκολες στιγμές να είναι πάντα χρήσιμοι..
Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής 2015 στην Αμαλιάδα
20.05.15 15:00
Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής 2015 στην Αμαλιάδα
Πέντε χρόνια συμπληρώνονται φέτος για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής στην Αμαλιάδα. Τα προηγούμενα 4 χρόνια στην Αμαλιάδα έχουν παίξει πάνω από 40 μουσικά σχήματα, στα οποία συμμετείχαν πάνω από 200 μουσικοί και καλλιτέχνες, σε τουλάχιστον 10 διαφορετικά σημεία στην πόλη, όπου πραγματοποιήθηκαν συναυλίες και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις (εκθέσεις, προβολές, δρώμενα, κλπ.).
Στο διάστημα 16-21 Ιουνίου 2015 σε κεντρικά σημεία της Αμαλιάδας θα στηθούν εκδηλώσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία εορταστικού κλίματος, την ανάδειξη τοπικών καλλιτεχνών και την προσφορά μοναδικών εκδηλώσεων με ζωντανές εμφανίσεις νέων και ανερχόμενων καλλιτεχνών.H Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής (Ε.Γ.Μ.) είναι η στιγμή όπου οι μουσικοί μπορούν να μοιραστούν μαζί μας το ύφος, τους ρυθμούς και την αρμονία της μουσικής όπως αυτοί την έχουν φανταστεί.
Όμως, και να μην είστε καλλιτέχνης αλλά απλά ερωτευμένος με την μουσική, εάν θέλετε να συνδράμετε στην διάχυση της μελωδικότερης ημέρας του χρόνου, μπορείτε να οργανώσετε και εσείς μια δράση, όπως μια χορωδία σε κήπο ή μια μουσική συναυλία σε πεζόδρομο ή ταράτσα! Το μόνο που χρειάζεστε είναι φαντασία, μερικές οργανωτικές αρετές, φίλους, κάποιο βασικό ηχητικό εξοπλισμό και να επιλέξετε ένα κατάλληλο χώρο στη γειτονιά σας ή σε κάποιο δημόσιο χώρο εντός του Δήμου Ήλιδας… Η Οργανωτική Ομάδα της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής θα σας βοηθήσει για τα υπόλοιπα.
Προσκαλούμε μουσικά σχήματα και μουσικούς, σχολές χορού και χορευτές, εθελοντές που θέλουν να συμβάλουν στη διοργάνωση ενός μοναδικού Μουσικού Φεστιβάλ και επιχειρήσεις που επιθυμούν να στηρίξουν οικονομικά την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής 2015 στην Αμαλιάδα να γίνουν ΟΛΟΙ μέρος της Γιορτής.
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 27 Μαΐου 2015
Κάλεσμα για ηλειακή συστράτευση από τους συνδιοργανωτές του διεθνούς forum για την κρουαζιέρα
20.05.15 14:58
Κάλεσμα για ηλειακή συστράτευση από τους συνδιοργανωτές του διεθνούς forum για την κρουαζιέρα
«Διεκδικούμε ό,τι δικαιούμαστε»ηταν τα λόγια που σφράγισαν την χθεσινή πρώτη παρουσίαση στα τοπικά ΜΜΕ των συνδιοργανωτών του διεθνούς forum με θέμα τις «Οικονομικές επιπτώσεις της κρουαζιέρας στους παράκτιους, παραποτάμιους και νησιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης» που θα διεξαχθεί στις 23 Μαΐου στην Ηλεία.
Το ΕΒΕ Ηλείας και τα δυο Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Πύργου και Κυλλήνης δια των προέδρων τους κ. Κ. Νικολούτσο, Λεωνίδα Βαρουξή και Ναμπίλ Μοράντ που έχει την παράλληλη ιδιότητα του Δημάρχου Ανδραβίδας Κυλλήνης- παραχώρησαν χθες ,κοινή συνέντευξη Τύπου στον Πύργο κάνοντας μια πρώτη παρουσίαση του προγράμματος με τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες στην ημερίδα.
Η ημερίδα θα ξεκινήσει στις εννέα το πρωί του Σαββάτου στο συνεδριακό κέντρο της Ζ Εφορείας Αρχαιοτήτων και θα ολοκληρώσει τις εργασίες της στις έξι το απόγευμα.
Μεταξύ πολλών άλλων εκλεκτών προσκεκλημένων την ημερίδα θα τιμήσει με την παρουσία της και θα μιλήσει ,η ελληνίδα υπουργός τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, ακόμη ευρωβουλευτές, μέλη ελληνικών και ξένων επιμελητηρίων ενώ ξεχωριστή αναμένεται αν είναι και η παρουσία Ελλήνων και ξένων εκπροσώπων ναυτιλιακών και τουριστικών ενώσεων που δραστηριοποιούνται τόσο στον τομέα της κρουαζιέρας όσο και στον τομέα των υποδομών.
Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Ηλείας κ Κ. Νικολουτσος λαμβάνοντας τον λόγο χθες υπενθύμισε την αναγκαιότητα στήριξης των ηλειακών προϊόντων ως πρεσβευτών μας ανά τον κόσμο και επανέλαβε τις προθέσεις τους μέσω της γαστρονομίας να αναδείξουν στο περιθώριο αυτή της διοργάνωσης , τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγαθών της ηλειακής γης. Ταυτόχρονα θύμισε την βαρύτητα που φέρουν και τα δυο λιμάνια της Ηλείας , Κατακόλου και Κυλλήνης , στην διαμόρφωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στη χώρα μας και κάλεσε την Πολιτεία και τους οργανωμένους της φορείς να σκύψουν στις ανάγκες του νομού, για να ωφεληθεί και η ίδια αυτή περιοχή!
Ο κ. Βαρουξής επανέλαβε με τη σειρά του ότι στόχος της Διοίκησης του Λιμενικού ταμείου Πύργου είναι να υλοποιήσουν ένα δίκτυο υποδομών και παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρίστα της κρουαζιέρας με στόχο να αυξηθούν κατά πολύ οι σημερινοί αποκαρδιωτικοί στατιστικοί αριθμοί που έχουν καταγραφεί για τις αφίξεις στο λιμάνι Κατακολου, ώστε να μην αποτελεί πονοκέφαλο το γεγονός πως πολύ κοντά τους υπάρχουν δυο ανταγωνιστικά λιμάνια (Πάτρας και Καλαμάτας) αντίθετα, να σημάνει την αρχή μιας υγιούς άμιλλας με στόχο την εξυπηρέτηση των τουριστών. Κάλεσε τους φορείς της Ηλείας να στρατευθούν στον αγώνα για εξωστρέφεια και δημιουργική αξιοποίηση των δυνατοτήτων μας , αφού όπως σχολίασε από το πάνελ των συνδιοργανωτών δεν έπρεπε σημερα να απουσιάζει η ΠΕΔ.
Και ο κ Μοράντ στη συνέχεια , στάθηκε στο γεγονός της μεταξύ τους καλής συνεργασίας και κάλεσε κι αυτός την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να ενδιαφερθεί για τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Ηλείας αφού, όπως είπε , συχνά λησμονείται το γεγονός πως είμαστε ένας εκ των τριών νομών της Περιφέρειας . Τόνισε τις δυνατότητες που ανοίγονται στο μέλλον και για το λιμάνι Κυλλήνης με σειρά έργων για την οδική πρόσβαση, την εκβάθυνση και τον εκσυγχρονισμό του λιμανιού, θέλοντας να κερδίσει μερίδιο στην αναβάθμιση του τουριστικού χάρτη της χώρας μας στο μέλλον.
Τέλος τον λόγο πήρε και ο αντιπρόεδρος του ΕΒΕ κ Νίκος Παναγιωτακόπουλος τονίζοντας την σπουδαιότητα της ημερίδας για την αρχή μιας καλής συνεργασίας μεταξύ των φορέων και του Δικτύου νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης αλλά και των Επιμελητηρίων της Μεσογείου , που συμμετέχουν, υπενθυμίζοντας ότι θα έχει σαν στόχο να γνωρίσουν από κοντά τον ευλογημένο μας τόπο.
Παράλληλα από τον κ Νικολουτσο ανακοινώθηκε και η συμμετοχή του ΕΒΕ Ηλείας και του Λιμενικού ταμείου Πύργου, σε κοινό περίπτερο με εξαιρετικά εντυπωσιακό όγκο τουριστικών εκθεμάτων της Ηλείας στην διεθνή έκθεση «Posidonia sea Tourism» 26 και 27 Μαϊου , σε αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Ενώ εξέχουσας σημασίας κρίθηκε και η πρόβλεψη των συμμετεχόντων στα λεγόμενα «Ποσειδώνια» να προσφέρουν σε γεύματα εργασίας στη διάρκεια της έκθεσης , κρασιά, λάδι, ελιές , φρούτα, λαχανικά και γαλακτοκομικά προϊόντα της ηλειακής γης που φέρουν τον χαρακτηρισμό Α ΄ class quality σε γευσιγνώστες από όλο τον κόσμο!
Αναστολή λειτουργίας του δημοτικού κολυμβητηρίου Αμαλιάδας
20.05.15 5:10
Αναστολή λειτουργίας του δημοτικού κολυμβητηρίου Αμαλιάδας
Μετά την καταγγελία του Δημοτικού Συμβούλου - επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Άγγελου Κολόσακα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου του Δήμου Ήλιδας «Ο Ηλείος», πως ο εργολάβος δεν έχει παραδώσει ακόμα το κολυμβητήριο, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν επικύρωσε αποφάσεις του «Ηλείου», που αφορούν τη λειτουργία του και ειδικά την οικονομική εισφορά των αθλητικών σωματείων που το χρησιμοποιούν.
Μετά την εξέλιξη αυτή η δημοτική αρχή, όπως γράφει σήμερα η "Ενημέρωση" έλαβε χθες την απόφαση να αναστείλει τη λειτουργία του κολυμβητηρίου, μέχρι ο εργολάβος να παραδώσει το έργο.
Για να παραδοθεί το έργο θα πρέπει να τοποθετηθούν διάφορα όργανα, όπως βατήρες κ.α. με τον εργολάβο να δεσμεύεται πως αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΗΛΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
20.05.15 2:49
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΗΛΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση στον νομό μας, με θέμα: “ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΗΛΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ”, στο Λαζαράκειο δημοτικό μέγαρο Αμαλιάδας την Δευτέρα 18 Μαΐου 2015. Που διοργάνωσε ο σύλλογος σε συνεργασία με τον Δήμος Ήλιδας-ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» και το Λύκειο Ελληνίδων, παράρτημα Πύργου
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, περιλάμβανε ομιλία για το παραδοσιακό ηλειακό δημοτικό τραγούδι, ιστορική και λαογραφική αναδίφηση δέκα (10) επιλεγμένων ηλειακών τραγουδιών, όπου τέσσερα (4) εξ αυτών, τα ερμήνευσαν ντόπιοι ερασιτέχνες ερμηνευτές και τα υπόλοιπα οχτώ (8) παρουσιάστηκαν από τα χορευτικά τμήματα, του Λυκείου Ελληνίδων Πύργου και του Δήμου Ήλιδας.
Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο κ. Γιώργος Μαρκόπουλος (μέλος του Ωλονού)
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Αμαλιάδας κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, ο εκπρόσωπος του Ωλονού κ. Ηλίας Τουτούνης και η πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Πύργου, κ. Τούλα Καλαμπόκα.
Στην Κεντρικής ομιλία η φιλόλογος κ. Φανή Μαρτζάκλη, αναφέρθηκε στο δημοτικό τραγούδι, στις καταγραφές που έγιναν και αναφέρθηκε στην Ηλειακή βιβλιογραφία των δημοτικών μας τραγουδιών και τέλος έκανε μια περιληπτική αναφορά στα καταγραμμένα τραγούδια της Ηλείας.
Στη συνέχεια η εκδήλωση ξετυλίχθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Ο σύλλογος «Ωλονός», δια μέσω του τύπου, θέλει να ευχαριστήσει τον Δήμαρχο Ήλιδας κ. Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, την πρόεδρο του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» κα. Γκουβίτσα Ρούλα, τον γενικό Γραμματέα του Δήμου Ήλιδας κ. Πολυχρονόπουλο Λυκούργο, την πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων Πύργου κ. Καλαμπόκα Τούλα τους χοροδιδασκάλους κ. Τζανέτο Κώστα και κ. Χρυσανθόπουλο Νίκο, τους χορευτές, τους ομιλητές κ. Γεωργουλή Αλέξανδρο, κ. Λιακοπούλου Θεώνη, κ. Δρακοπούλου Ευγενία (μέλος του Δ.Σ. Ωλονού), κ. Κατερίνα Μητροπούλου, κ. Ελπινίκη Ζαφειροπούλου, κ. Τράπαλη Γιούλη, κ. Μπούμπαλη Καλομοίρα, κ. Ροϊδούλα Αντωνοπούλου (μέλος του Ωλονού), κ. Πολυζωγόπουλο Βασίλη, την κ. Μαλλιοπούλου Ρούλη και τους ερμηνευτές των τραγουδιών κ. Γεωργουλοπούλου Ανέττα, κ. Αναγνωστόπουλο Γιώργο, κ. Μαλλιοπούλου Ρούλη τον κ. Τζανέτο Κώστα και τον κ. Ηλία Τουτούνη (μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου) που μας παραχώρησε την ιστοριολαογραφική μελέτη και είχε και την επιμέλεια της εκδήλωσης.
Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τα μέσα ενημέρωσης που στήριξαν αυτή την προσπάθεια και όλους όσους, με την παρουσία τους, μας τίμησαν και παρευρέθηκαν σ’ αυτή την πρωτότυπη για τον τόπο μας εκδήλωση.
Ο σύλλογος «Ωλονός», ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην τοπικά δρώμενα, θέλοντας να διασώσει και ν’ αναδείξει το ηλειακό δημοτικό τραγούδι, που όπως φαίνεται υπάρχει αλλά είναι ακόμη άγνωστο στο ευρύ κοινό. Υποσχόμαστε ότι θα υπάρξει και συνέχεια, όχι μόνο για το δημοτικό τραγούδι αλλά και για άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και δρώμενα που ηθελημένα ξεχάστηκαν και παραμένουν στο «χρονοντούλαπο» της λησμονιάς.
ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΙ  Ή ΒΑΝΔΑΛΟΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΚΙΟΝΕΣ ΣΕ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
18.05.15 3:42
ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΙ  Ή ΒΑΝΔΑΛΟΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΚΙΟΝΕΣ ΣΕ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 17 Μαΐου -2015
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:102
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ - ΦΟΛΟΗΣ 
«ΩΛΟΝΟΣ»
Θέμα: ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΙ  Ή ΒΑΝΔΑΛΟΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΚΙΟΝΕΣ ΣΕ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
Πριν δέκα περίπου χρόνια και συγκεκριμένα στις 6 Αυγούστου 2005, επισκεφθήκαμε το «Μετόχιον Μεταμορφώσεως  του Σωτήρος» (Σωτηρούλας ή Επαναχωρίτισσας) στον Άγιο Ηλία Πηνείας του Νομού Ηλείας όπου φωτογραφήσαμε τις κτιριακές εγκαταστάσεις της μονής.
Στον προαύλιο χώρο της μονής, υπήρχαν τότε δύο μαρμάρινοι κίονες. Μας προξένησε εντύπωση, πως αρχιτεκτονικά μέλη βρίσκονται εκτεθειμένα στην ύπαιθρο χωρίς καμία ασφάλεια, καθόσον το μοναστήρι εκείνη την περίοδο έδειχνε εικόνες πλήρους εγκατάλειψης. Οι δυο κίονες ήταν κτισμένοι ως ορθοστάτες, σε υπαίθριο προσκυνητάρι, απέναντι από την βορινή πύλη του ναού. Έδειχναν όμως λειψοί διότι οι άκρες τους ήταν σπασμένες. Εκτιμούμε ότι είχαν μεταφερθεί στη μονή από τον πλησιέστερο αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ήλιδας. Οι κίονες ήταν οκτάπλευροι (οκτάεδροι) μήκους 1,08 μ. και με πλάτος κάθε πλευράς 0,08 μ. Οι τρεις πλευρές τους είναι σκαλιστές με πλεξίδες μάκρους 0,84 μ. όπου στην επάνω άκρη τους (μετά την πλεξίδα) είναι επίσης σκαλισμένος ένας κλαδίσκος ύψους 0,24 μ. με τα φύλλα του σε σχήμα ψαροκόκαλου Οι οκτώ πλευρές των κιόνων ενώνονταν κάτω σε τέσσερις πλευρές, όπου και είχαν σκάλισμα κλαδιού ομοίου με της κορυφής. Στο πάνω σημείο κατέληγαν σε λαιμό, μόλις χαραγμένο που φαίνεται ως να παρίσταναν ανθρώπινες κεφαλές.
Πρόσφατα, μέλη του συλλόγου μας, επισκέφθηκαν πάλι το μοναστήρι και διαπίστωσαν ότι οι δύο κίονες που είχαν τοποθετηθεί στο προσκυνητάρι, έχουν δεχθεί την ανελέητη και καταστροφική μανία ανθρώπων, όπου με οικοδομικό εργαλείο  (βαριοπούλα)  έχουν χτυπήσει τους δύο κίονες στην μέση με σκοπό να τους καταστρέψουν. Ο ένας εκ των δύο κιόνων άντεξε στα κτυπήματα ενώ ο δεύτερος έσπασε και έλλειπε το επάνω μέρος αυτού, χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε την τύχη του.
Ο Σύλλογος Προστασίας της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ερυμάνθου – Φολόης ο «Ωλονός», δια μέσου των μέσων ενημέρωσης εκφράζει τον αποτροπιασμό του για αυτό το πολιτιστικό έγκλημα που διαπράχθηκε στην εν λόγω μονή.
Επισυνάπτουμε φωτογραφίες  που αποτυπώνουν την πολιτιστική καταστροφή  που μας θυμίζει σκηνές από την δράση πρόσφατων φανατικών θρησκευτικών οργανώσεων.
Πρόεδρος                                        Γραμματέας
Παπαντωνόπουλος Κων/νος             Συλάιδου Νατάσα
olonos2010@gmail.com
6977223610
 
Τα μέλη :
Αντιπρόεδρος: Χρονόπουλος Ανδρέας        
Ταμίας: Δρακοπούλου Ευγενία            
Υπεύθυνος Τύπου και Προβολή:  Μαρκόπουλος Γεώργιος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων:  Τουτούνης Ηλίας
Μέλος: Αθανασόπουλος Ανδρέα
Σελίδες 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83