banner
banner
banner
banner
banner
 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ


ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ – ΕΚΔΟΤΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 52   ΑΜΑΛΙΑΔΑ  27200
Νομός Ηλείας

ΤΗΛ: +30 26220 23044
FAX: +30 26220 23654

e-mail:
news{a}enimerosi.org
info{a}enimerosi.org


Επικοινωνία


 

Οι ειδήσεις της ημέρας 


Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου από το Δήμο Ήλιδας
06.05.21 11:18
Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου από το Δήμο Ήλιδας
Ο Δήμος Ήλιδας προχωρά στην λειτουργία Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου για την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα «Δομή Παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Ήλιδας», είναι το εισόδημα (οικονομικό κριτήριο), ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.
Δικαιούχοι του προγράμματος θαείναι:
1. Έλληνες πολίτες, κάτοικοι του δήμου μας.
2. Ομογενείς κάτοικοι του δήμου μας.
3. Αλλοδαποίπου κατοικούν μόνιμα στον δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής
Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας - ΑΦΜ - ΑΜΚΑ,
2. Βεβαίωση εντοπιότητας από τον δήμο που ανήκει.
3. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΔΕΚΟ στο όνομα του ωφελούμενου.
4.Φωτοτυπία Ε1 (φορολογική δήλωση), Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού σημειώματος (σε περίπτωση φιλοξενίας από τους γονείς κατατίθεται και το εκκαθαριστικό των γονέων), Φωτοτυπία Ε9 ( ή εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ )
5. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του ότι δεν έχει ακίνητα.
6. Στις περιπτώσεις ΑΜΕΑ απαιτείται απόφαση ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
7.Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
9. Η υπηρεσία ή η επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων έχει δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά όταν το κρίνει απαραίτητο.
Προκειμένου να αξιολογηθούν ορθά οι αιτήσεις των δυνητικά ωφελούμενων απαιτείται η προσκόμιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών.
Κατά την αξιολόγηση προηγούνται όσοι δεν λαμβάνουν ΤΕΒΑ έναντι των υπολοίπων και αποκλείονται όσοι διαμένουν μόνιμα σε δομές φιλοξενίας.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται από σήμερα Παρασκευή 7-και μέχρι τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο (Φιλικής Εταιρείας 6) στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου(2ος όροφος) καθημερινά από τις 8:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ.
Οι εγγραφές παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πύργου
06.05.21 10:33
Οι εγγραφές παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πύργου
Γίνεται γνωστό σε όλους τους ενδιαφερομένους γονείς ότι οι εγγραφές παιδιών στο Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πύργου για την σχολική περίοδο 2021-2022 θα γίνουν από 10-05-2021 έως 31-05-2021.
Για την εγγραφή των παιδιών πρέπει να υποβληθεί από τους γονείς, αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 9:00 μέχρι τις 13.00 στο Γραφείο (ή με ταχυδρομική αποστολή) και στους πέντε Παιδικούς Σταθμούς του Τμήματος κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.
1ος Π.Σ. Γορτυνίας 48, τηλ. 26210 22251
2ος Π.Σ. Ρ. Φεραίου & Αμαλίας 6, τηλ. 26210 33027
3ος Π.Σ. & Γραφείο Γυμν. Δούκα & Κονδύλη, τηλ. 26210 31931, email: paidikipirgu@gmail.com
Π.Σ Επιταλίου τηλ. 26210 71204
Π.Σ. Καράτουλα
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.cityofpyrgos.gr)
* Γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για παιδιά που συμπληρώνουν τα 2,5 έτη έως 31-09-2021 μέχρι την εγγραφή τους στo Νηπιαγωγείο.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. 1.Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης με το έντυπο Ε4, για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
2.Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή φωτοαντίγραφο της τελευταίας απόδειξης πληρωμής εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κ.λπ.
3. Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ εφόσον οι γονείς είναι άνεργοι.
Β. Ατομική κάρτα υγείας παιδιού (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία) και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται.
Γ. Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, για την οικογενειακή κατάσταση της οικογένειας του παιδιού.
1. Αριθμός παιδιών της οικογένειας,
2. Κοινωνικό πρόβλημα (ορφανό, γονείς διαζευγμένοι ή σε διάσταση, αναπηρία σωματική ή πνευματική γονέα) συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα, 3.Υπεύθυνα άτομα που θα παραλαμβάνουν το παιδί - ώρα αποχώρησης.
Δ. Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, περί προσωπικών δεδομένων
Ε. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, του φορολογικού έτους 2020, ή αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2020.
ΣΤ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Ζ. Οι αλλοδαποί θα υποβάλλουν και την άδεια νόμιμης παραμονής τους στη χώρα.
Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και επανεγγραφών για την νέα σχολική περίοδο 2021-2022 θα πρέπει οι γονείς των εγγεγραμμένων παιδιών να προσκομίσουν και πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ
Η καταβολή των τροφείων θα γίνεται ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και σύμφωνα με την αριθ. 222/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύργου, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 294/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου. Απαλλάσσονται όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000,00 ευρώ"
Ράπιντ τεστ σε Βάρδα, Μυρσίνη και Λεχαινά
06.05.21 8:10
Ράπιντ τεστ σε Βάρδα, Μυρσίνη και Λεχαινά
Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, προασπίζοντας τη Δημόσια Υγεία των Δημοτών, συνεχίζει τις δράσεις, για την καθημερινή καταγραφή της επιδημιολογικής εικόνας του Δήμου, με τεστ γρήγορης ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid tests).
Κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται:
Σήμερα Παρασκευή του Πάσχα 7 Μαΐου 2021, στο Δημαρχείο Βάρδας, από τις 9:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ.
Τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021, στη Μυρσίνη, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, από τις 9:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ.
Την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, απέναντι από το Δημαρχείο των Λεχαινών, από τις 9:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ.
Οι δημότες θα πρέπει να έχουν στείλει μήνυμα για μετακίνηση 1 στο 13033, ενώ θα πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητα, να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους, καθώς και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου στο οποίο θα αποσταλεί το αποτέλεσμα του rapid test.
Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης συστήνει αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του COVID-19, (αποφυγή συνωστισμού, χρήση μάσκας, τήρηση απαιτούμενων αποστάσεων).
Οι παραλιακές θέσεις στο Δήμο Ήλιδας που θα δημοπρατηθούν για καντίνες το Καλοκαίρι
06.05.21 6:53
Οι παραλιακές θέσεις στο Δήμο Ήλιδας που θα δημοπρατηθούν για καντίνες το Καλοκαίρι
Από το Δήμο Ήλιδας θα δημοπρατηθούν, εντός των ημερών, οι παρακάτω παραλιακές θέσεις για τη λειτουργία καντινών κι ανάπτυξη ξαπλωστρών το Καλοκαίρι:
1. Παραλία Μαραθιάς, μία θέση για ξαπλώστρες, 200 τετραγωνικών μέτρων και δύο θέσεις για καντίνες, 15 τετραγωνικών μέτρων εκάστη.
2. Παραλία Ροβιάτας, δύο θέσεις για ξαπλώστρες, 100 τετραγωνικών μέτρων εκάστη και δύο θέσεις για καντίνες, 15 τετραγωνικών μέτρων εκάστη
3. Παραλία Σαβαλίων, δύο θέσεις για ξαπλώστρες 231 τετραγωνικών μέτρων εκάστη και δύο θέσεις για καντίνες, 15 τετραγωνικών μέτρων εκάστη.
4. Παραλία Αγία Μαρίνα Δουνεΐκων, μία θέση για ξαπλώστρες, 300 τετραγωνικών μέτρων και μία θέση για καντίνα, 15 τετραγωνικών μέτρων.
Επίσης θα γίνεται παραχώρηση χώρου αιγιαλού παραλίας σε όμορες επιχειρήσεις, μετά από αίτησή τους.
Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων: Δίπλα στους άπορους και την περίοδο του Πάσχα
05.05.21 11:19
Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων: Δίπλα στους άπορους και την περίοδο του Πάσχα
Το κοινωνικό του πρόσωπο έδειξε για άλλη μια φορά ο δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, ο οποίος και την περίοδο του Πάσχα στάθηκε με τις δομές πρόνοιας του δίπλα στους άπορους ανθρώπους, προσφέροντάς τους φαγητά και γλυκά, λίγο πριν από την Ανάσταση του Θεανθρώπου.
Σε τουλάχιστον 70 οικογένειες άπορων και αδύναμων οικονομικά ανθρώπων, μοιράστηκαν εκατό διπλές μερίδες φαγητού, ενώ ανάλογες ήταν οι παροχές σε γλυκά και άλλα είδη της εποχής, που σκόρπισαν το αίσθημα της ικανοποίησης στους εν λόγω δημότες.
Η προετοιμασία αλλά και η διανομή κατ’ οίκον στις τοπικές κοινότητες που υπήρχαν άποροι δημότες, μεταξύ των οποίων ήταν ηλικιωμένοι και μονογονεϊκές οικογένειες με μικρά παιδιά, έγινε από τις κοινωνικές δομές του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, με πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής.
Σημαντική ήταν η συμβολή σε αυτή προσπάθεια των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και των δημοτικών συμβούλων, που προέβησαν στην καταγραφή των άπορων οικογενειών.
«Διανεμήθηκαν με αγάπη»
Την μεγάλη του ικανοποίηση εξάλλου για την άψογη ανταπόκριση των υπηρεσιών πρόνοιας του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, στην προσπάθεια ενίσχυσης και ανακούφισης των άπορων ανθρώπων, εξέφρασε ο δήμαρχος κ. Σάκης Μπαλιούκος, ο οποίος τόνισε τα εξής:
«Υπάρχουν άτυχοι πολίτες, αγαπημένοι δημότες μας που κάποτε περπάταγαν με όρθιο το κορμό και τους ώμους τους, συνθήκες, ατυχίες στη ζωή τους, τους ανάγκασαν όμως να δυσκολεύονται να πορευτούν ...Ο δήμος μας ήταν δίπλα τους αυτές τις ημέρες, που η μοναξιά και έλλειψη γίνονται πιο ορατές...
Φαγητά, γλυκά, κουλούρια, τσουρέκια, ετοιμάστηκαν από τις δομές του δήμου Ανδρίτσαινας- Κρεστένων και διανεμήθηκαν με αγάπη στους μοναχικούς αλλά αγαπημένους μας δημότες.
Χρόνια Πολλά σε όλους».
Πόλος έλξης κινηματογραφικών γυρισμάτων το Κατάκολο
05.05.21 10:58
Πόλος έλξης κινηματογραφικών γυρισμάτων το Κατάκολο
Ξεκινούν τα γυρίσματα της ευρωπαϊκής ταινίας “To the North” - Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα
Για άλλη μια φορά το Κατάκολο γίνεται πόλος έλξης της έβδομης τέχνης. Το φυσικό του κάλλος, η τοποθεσία, το απέραντο γαλάζιο και φυσικά οι θετικές κριτικές που έχει εισπράξει από προηγούμενες παραγωγές έχουν τοποθετήσει την περιοχή στις προτιμήσεις μεγάλων ευρωπαϊκών και εγχώριων κινηματογραφικών εταιριών.
Έτσι, την ερχόμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα στις 15 Μαίου, ξεκινούν τα γυρίσματα της ταινίας “To the North” (Προς το Βορρά), του Ρουμάνου σκηνοθέτη Mihai Minican.
Πρόκειται για μια ταινία μεγάλου μήκους, μια συμπαραγωγή Ρουμανίας, Ελλάδας, Γαλλίας, Βουλγαρίας με βασικό παραγωγό την Ρουμάνικη εταιρία De Film και παραγωγό τον Radu Stancu και ελληνική εταιρεία συμπαραγωγής την εταιρία StudioBauhaus και παραγωγό τον Κωνσταντίνο Βασίλαρο. Την ελληνική παραγωγή συγχρηματοδοτεί το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και η ΕΡΤ.
Τα μέλη της ελληνικής εταιρίας παραγωγής Άννα Ζωγράφου (διεύθυνση παραγωγής) και Κώστας Μπαλιώτης (unit manager) επισκέφθηκαν πρόσφατα τον δήμαρχο Πύργου Παναγιώτη Αντωνακόπουλο, για μια πρώτη συνάντηση και ενημέρωση σχετικά με την ταινία και τα γυρίσματα που θα διαρκέσουν περίπου πέντε ημέρες, παραδίδοντας την απαραίτητη επιστολή διευκόλυνσης των γυρισμάτων.
Στο πλαίσιο της ενημερωτικής συνάντησης είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για την πλοκή της ταινίας αλλά και να μάθουν χρήσιμες πληροφορίες για την περιοχή καθώς σε λίγες μέρες θα βρεθεί στο Κατάκολο μια ομάδα άνω των 50 ατόμων για τις ανάγκες των γυρισμάτων.
Ο δρόμος προς τον Βορρά
Για τις ανάγκες των γυρισμάτων στο Κατάκολο θα βρεθεί σε λίγες ημέρες το φορτηγό πλοίο “Άγιος Γεώργιος” της Med Ferries καθώς στον εσωτερικό του χώρο διαδραματίζεται η πλοκή της ταινίας.
Πρόκειται για μια ταινία που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν τη δεκαετία του ΄90 μετά την πτώση του κομμουνισμού στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος εμπνέονται από μαρτυρίες και γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1996 και αφορούν στην περίοδο όπου υπήρξε μεγάλο κύμα μετανάστευσης απο τις χώρες αυτές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τον Καναδά.
Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν σε χώρες της Ευρώπης, ενώ στην Ελλάδα θα γίνουν στην Ελευσίνα και το Κατάκολο.
-Αξίζει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον μεγάλων κινηματογραφικών εταιρειών παραγωγής για το Κατάκολο γίνεται διαρκώς πιο έκδηλο.
Πέρυσι πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα της ταινίας “Triangle of Sadness” του βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα Σουηδού σκηνοθέτη Ruben Ostlund στη θαλαμηγό Christina O.
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ
05.05.21 10:09
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ
Με αφορμή το «άνοιγμα» του τουρισμού στις 15 Μαΐου το Τμήμα Τουρισμού της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Ηλείας διοργανώνει ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Ηλεία - Τουρισμός: προκλήσεις για το άνοιγμα και προοπτικές ανάπτυξης».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Μαΐου στις 19:00 με κεντρική ομιλήτρια την Κατερίνα Νοτοπούλου, Τομεάρχη Τουρισμού και Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ. Παρεμβαίνουν ο Διονύσης Καλαματιανός, Βουλευτής Ηλείας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, φορείς του Τουρισμού της Ηλείας καθώς και πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.
Με ανοιχτή την εστίαση υπό όρους και υπό το βάρος μιας πολύμηνης «αποχής» από την κανονικότητα των πληττόμενων επιχειρήσεων αλλά και των πληττόμενων εργαζομένων και του συνόλου των ανθρώπων που υπάρχουν «πίσω» από αυτούς, στο πλαίσιο της πανδημίας που συνεχίζει να δείχνει τα «δόντια» της, με τους εμβολιασμούς να ακολουθούν ρυθμούς που δε φαίνεται να αγγίζουν παρά ένα ίσως 40% -45% μέσα στον Ιούνιο, ο Μάιος σε επίπεδο κρατήσεων είναι μάλλον ανύπαρκτος και ο Ιούνιος δείχνει υποτονικός. Παράλληλα διαμορφώνονται νέες συνθήκες στον εργασιακό τομέα αλλά είναι ορατός και ο κίνδυνος απολύσεων και «λουκέτων». Πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν και οι εποχικά εργαζόμενοι στον τομέα του τουρισμού ενώ η κρουαζιέρα ακόμη βρίσκεται σε «αχαρτογράφητα νερά»!
Η Ηλεία, ένας ελκυστικά «παγκόσμιος» προορισμός, θα πρέπει να κερδίσει αυτό που της αναλογεί και της αξίζει στον «τουριστικό χάρτη»! Οι άνθρωποί της του τουρισμού όχι μόνο γνωρίζουν τα προβλήματα αλλά καλούνται σε αυτή την ανοιχτή εκδήλωση να δώσουν και το στίγμα των δυνατοτήτων που οι ίδιοι διαβλέπουν αλλά και προτείνουν για να κερδηθεί ο χαμένος χρόνος, με ασφάλεια και προοπτική στο μέλλον.
Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ είναι δίπλα στους ανθρώπους του Τουρισμού για να ακούσει απ’ τους ίδιους τα προβλήματά τους αλλά και για να διαμορφώσει μαζί τους το αύριο για τον Τουρισμό!
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στις παρακάτω διευθύνσεις:
http://www.facebook.com/Σύριζα-Προοδευτική-Συμμαχία-Ηλείας-ΝΕ-10262675537419/
http://syriza-ileias.gr/
http://left.gr
Βιολογική καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς- εξαπόλυση ωφέλιμου παρασιτοειδούς εντόμου
05.05.21 8:27
Βιολογική καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς- εξαπόλυση ωφέλιμου παρασιτοειδούς εντόμου
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ηλείας ενημερώνει τους καλλιεργητές της καστανιάς ότι την προηγούμενη εβδομάδα στις 28 και 29 Απριλίου, σε καστανιές των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, στο πλαίσιο του προγράμματος της βιολογικής καταπολέμησης της σφήκας της καστανιάς Dryocosmus kuriphilus, εξαπολύθηκαν άτομα του παρασιτοειδούς εντόμου Torymus sinensis (φυσικός εχθρός της σφήκας).
Η σφήκα αποτελεί τον σημαντικότερο εντομολογικό εχθρό της καστανιάς, καθώς μπορεί να μειώσει την παραγωγή περισσότερο και από 80%. Μεταξύ των συμπτωμάτων που προκαλεί είναι αραίωμα του φυλλώματος, επιβράδυνση της ανάπτυξης των βλαστών και τελικά νέκρωση των δέντρων. Προσβάλει και τα άγρια είδη της καστανιάς και ως μόνιμη και αποτελεσματικότερη μέθοδος αντιμετώπισης θεωρείται η βιολογική καταπολέμησή της με την εξαπόλυση του παρασιτοειδούς εντόμου Torymus sinensis.
Το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εντομολογίας του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και τον ερευνητή εντομολόγο Δρ. Δημήτριο Παπαχρήστο πραγματοποίησαν την εξαπόλυση ενήλικων παρασιτοειδών εντόμων σε καστανιές της περιοχής της Ανδρίτσαινας και του οροπεδίου της Φολόης.
Σημειώνουμε ότι απαιτούνται κάποια χρόνια για να πολλαπλασιαστεί το παράσιτο (Torymus sinensis) ώστε να ελεγχθούν οι πληθυσμοί της σφήκας.
Για να έχει επιτυχία το πρόγραμμα εξαπολύσεως αυτό πρέπει να τηρηθούν τα παρακάτω:
• Μέχρι τις 15 Μαΐου 2021 να μην γίνει κανένας ψεκασμός με οποιοδήποτε γεωργικό φάρμακο στους καστανεώνες.
• Μέχρι τέλη Ιουνίου να μην γίνει ψεκασμός με εντομοκτόνα στους καστανεώνες.
• Να μην κλαδευτούν τα δέντρα για τα επόμενα δύο χρόνια, ώστε να μην καταστρέψουμε τις κηκίδες μέσα στις οποίες έχει γεννήσει το παρασιτοειδές. Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει τότε οι παραγωγοί πρέπει να αφήσουν τους κομμένους βλαστούς με τις κηκίδες στην άκρη του χωραφιού τους και το επόμενο καλοκαίρι μπορούν να τους καταστρέψουν.
Για την επιτυχία του προγράμματος είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η προστασία των ωφέλιμων εντόμων από τη χρήση εντομοκτόνων φαρμάκων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και στα τηλέφωνα 2621360-140, 155, 145.
Οι περιοχές στην Ηλεία που κηρύχθηκαν ακριδόπληκτες
05.05.21 6:57
Οι περιοχές στην Ηλεία που κηρύχθηκαν ακριδόπληκτες
Κηρύχθηκε υποχρεωτική η καταπολέμηση των ακριδών κατά το έτος 2021 σε όλες τις αγροτικές περιοχές των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων:
Δήμος Aνδρίτσαινας - Κρεστένων: Γκρέκας, Διάσελλων και Πλατιάνας.
Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας: Αγίας Κυριακής, Αγίας Τριάδος, Αντρωνίου, Αστρά, Αχλαδινής, Βασιλακίου, Δούκα, Κακοταρίου, Κάμενας, Κλαδέου, Κοσκινά, Κουμανίου, Κρυόβρυσης, Κρυονερίου, Λάλα, Λαμπείας, Λιναριάς, (εφημερίδα "Ενημέρωση"), Μάγειρα, Μηλέων, Μουριάς, Νεμούτας, Νεράιδας, Ξηροκάμπου, Ορεινής, Πέρσαινας, Πευκών, Τσίπιανων, Φολόης, και Χελιδονίου.
Δήμος Ζαχάρως: Ανήλιου, Αρήνης, Αρτέμιδας, Καλίδονας, Λέπρεου, Μακίστου, Μηλέας, Μίνθης, Νέας Φιγαλείας, Ροδινών, Σμέρνας, Σχίνων, Ταξιαρχών και Χρυσοχωρίου.
Δήμος Πύργου: Γούμερο, Καρυάς και Ώλενας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ Ήλιδας τίμησε την Εργατική Πρωτομαγιά
05.05.21 1:56
Ο ΣΥΡΙΖΑ Ήλιδας τίμησε την Εργατική Πρωτομαγιά
Η Ομάδα Μελών ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Ήλιδας τίμησε την Εργατική Πρωτομαγιά με κατάθεση στεφάνου στην Αμαλιάδα, στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, σε μια σύντομη εκδήλωση μνήμης και τιμής.
Πρόσληψη εργατών με ημερομίσθιο στο Δήμο Πηνειού
04.05.21 11:47
Από το Δήμο Πηνειού προκηρύχθηκε η πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού, είκοσι ατόμων, τα οποία θα απασχοληθούν στο Δήμο για τον μήνα Μάιο και για ανώτατο όριο απασχόλησης
κατ΄ άτομο πέντε ημερομίσθια, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και μικρής διάρκειας ανάγκες των υπηρεσιών του.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους λήγει αύριο Τετάρτη 5 Μαΐου 2021.
Αιτήσεις εγγραφής μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού
04.05.21 9:34
Αιτήσεις εγγραφής μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού
Για την εισαγωγή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού για το σχολικό έτος 2021-2022, οι γονείς - κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 10 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαΐου 2021 στις 2:00 μ.μ.
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ
04.05.21 7:16
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ
«Όλα έχουν δρομολογηθεί και εντός του καλοκαιριού θα υπάρξουν εξελίξεις»

Σε λειτουργία το διυλιστήριο στο Φράγμα του Πηνειού, ελέγχονται ένας προς έναν οι αγωγοί

Τα Χρόνια του Πολλά εν όψει του Πάσχα μαζί με έναν μίνι απολογισμό των δράσεων αλλά και των κινήσεων που έχουν δρομολογηθεί για το αμέσως επόμενο διάστημα έστειλε σήμερα το μεσημέρι, ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Γιάννης Λυμπέρης.
Με φόντο ένα από τα σιντριβάνια, που επισκευάστηκαν και πλέον λειτουργούν, στην ανάπλαση της Σοχιάς, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του διυλιστηρίου στο Φράγμα του Πηνειού, μετά τα έργα αποκατάσταση των ζημιών στα θυροφράγματα και για την παράδοση του νέου δρόμου που ενώνει την Αρχαία Ήλιδα με το Χάβαρι. Κλείνοντας ο κ. Λυμπέρης διαβεβαίωσε τους κατοίκους του Δήμου Ήλιδας, πως όλα τα μεγάλα έργα για τα οποία έχει υποσχεθεί, έχουν ήδη δρομολογηθεί και εντός του καλοκαιριού θα υπάρξουν είτε εντάξεις είτε δημοπρατήσεις.

«Καθαρό νερό σε όλα τα νοικοκυριά του Δήμου Ήλιδας»

Ειδικότερα στις δηλώσεις του ο κ. Λυμπέρης ανέφερε : «Θέλω να ευχηθώ τα Χρόνια μου πολλά σε όλους τους Δημότες του Δήμου Ήλιδας. Να έχουμε σύμπνοια και αλληλεγγύη και να τηρούμε τα μέτρα αποφυγής της εξάπλωσης του κορονοϊού ώστε σύντομα να βγούμε από το τούνελ στο οποίο έχουμε βρεθεί τον τελευταίο χρόνο. Θα ήθελα να τους ενημερώσω ότι τα μεγάλα και μικρά ζητήματα του Δήμου για τα οποία έχουμε δώσει συγκεκριμένες υποσχέσεις εδώ και ενάμιση χρόνο, έχουν όλα δρομολογηθεί με κυριότερο από όλα την επαναλειτουργία του διυλιστηρίου στο Φράγμα του Πηνειού που δεν λειτουργούσε για ένα τρίμηνο - τετράμηνο αφού θα έπρεπε πρώτα να ολοκληρωθούν οι εργασίες στις πύλες εξόδου του νερού. Έτσι από τις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας το διυλιστήριο επαναλειτουργεί και απομένει να εξετάσουμε ένα προς ένα τα δίκτυα ώστε να φτάσει το καθαρό νερό σε όλα τα νοικοκυριά, όπως ακριβώς έχουμε υποσχεθεί».

Σε ότι αφορά το δρόμο Χάβαρι - Αρχαία Ήλιδα ο Δήμαρχος είπε : «Ο δρόμος Χάβαρι - Αρχαία Ήλιδα είναι το πρώτο έργο που ολοκληρώθηκε και οφείλω να αναφέρω πως είχε δρομολογηθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Ένα έργο που υλοποιήθηκε και για να ικανοποιήσουμε το όραμα ενός φίλου του αείμνηστου Γιάννη Τράπαλη ο οποίος μεταξύ άλλων είχε εντάξει στον προγραμματισμό του. Προχωρήσαμε τις μελέτες από τότε και μετά από χρόνια καταφέραμε το όραμά του να γίνει έργο και να συνδέσει την Αρχαία Ήλιδα με το Χάβαρι και κατ’ επέκταση την Αμαλιάδα».
Κλείνοντας ο κ. Λυμπέρης επεσήμανε : «Όλα τα μεγάλα έργα που αφορούν την Κουρούτα, το διυλιστήριο και τους αγωγούς, το Λαζαράκειο και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και κυρίως την αγροτική οδοποιία έχουν δρομολογηθεί και περιμένουμε έως το καλοκαίρι να έχουμε εντάξεις και δημοπρατήσεις».
Ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Αμαλιάδας
04.05.21 6:08
Ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Αμαλιάδας
Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εντάχθηκε η Πράξη: «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας - Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα».
Το έργο άπτεται της υλοποίησης στοχευμένων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και αξιοποίησης ΑΠΕ, από το Νοσοκομείο. Η πρόταση αφορά ένα κτήριο, το οποίο, μέσα από την υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων θα αναβαθμίσει την υφιστάμενη ενεργειακή κατηγορία του κατά τρεις ενεργειακές κατηγορίες και θα φτάσει στην κατηγορία Β+ (από Δ’ που είναι η υφιστάμενη ενεργειακή κατηγορία).
Το κτήριο χρησιμοποιείται για νοσηλεία και περίθαλψη ασθενών και έχουν αμιγώς ιατρική/θεραπευτική χρήση.
Οι νοσοκομειακές δομές αποτελούν τα πλέον ενεργοβόρα κτήρια της Δημόσιας Διοίκησης καθότι έχουν καθημερινά, υψηλές ανάγκες σε θέρμανση και ψύξη, λόγω των ασθενών που νοσηλεύονται ή διαβιούν σε αυτές και της ανάγκης αδιάλειπτης λειτουργίας 365 ημέρες το χρόνο.
Σε αυτό το μήκος κύματος κινείται και η Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας, το οποίο έχει ετήσιο ενεργειακό κόστος, της τάξεως των
116.146,17 €/έτος, όπως αναλύεται ακολούθως:
• 36.878,00 € το κόστος θερμικής ενέργειας
• 79.268,18 € το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας
Η Διοίκηση και η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, έχουν θέσει ως κεντρικό στόχο την κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης Πρότασης βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων της Νοσηλευτικής Μονάδας. Στην κατεύθυνση αυτή, βασική ενεργειακή στρατηγική αποτελεί η ανάληψη πρωτοβουλιών για σημαντική μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Νοσοκομείου, η εξοικονόμηση ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η περαιτέρω συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.
Επιπρόσθετα, σημαντική επιδίωξη αποτελεί και η σημαντική μείωση του υφιστάμενου ενεργειακού κόστους.
Στο πλαίσιο αυτό, η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, περιστρέφεται γύρω από τρεις (3) κύριους άξονες, ήτοι:
1. Ενεργειακή αναβάθμιση κτηριακού κελύφους και συνοδές οικοδομικές εργασίες: Ειδικότερα, προβλέπεται η υλοποίηση των κάτωθι ενεργειακών παρεμβάσεων:
• Αντικατάσταση κουφωμάτων με ενεργειακά
• Θερμοϋγρομόνωση δωμάτων
• Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων
2. Ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων: Ειδικότερα, προβλέπεται η υλοποίηση των κάτωθι ενεργειακών παρεμβάσεων:
• Αντικατάσταση τεσσάρων λεβήτων και ενός λέβητα ΖΝΧ
• Αντικατάσταση 2 Ψυκτικών Συγκροτημάτων
• Αντικατάσταση 3 και προμήθεια τεσσάρων νέων Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων
• Αντικατάσταση 5 κλιματιστικών συσκευών διαιρούμενου τύπου με συστήματα VRF inverter
• Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού με φωτιστικά σώματα LED
• Εγκατάσταση Κεντρικού Ηλιοθερμικού Συστήματος, με επιφάνεια επιλεκτικών συλλεκτών 120,00 m²
• Εγκατάσταση συστήματος BEMS για την ενεργειακή συστηματική καταγραφή δεδομένων και αυτοματοποίηση του κτιρίου μετά περιφερειακών υλικών και εξαρτημάτων ελέγχου
3. Αξιοποίηση ΑΠΕ: Ειδικότερα, προβλέπεται:
• Eγκατάσταση Φ/Β Συστήματος, ισχύος 19,80kWp.
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 1.205.924,85 ευρώ.
Την Πέμπτη 6 Μαΐου δωρεάν rapid test στην Αμαλιάδα
04.05.21 3:45
Την  Πέμπτη  6 Μαΐου δωρεάν rapid test στην Αμαλιάδα
Την Πέμπτη 6 Μαΐου και ώρες από 9:00 το πρωί μέχρι 1:00 το μεσημέρι ,στην πλατεία Αγίου Αθανασίου στην Αμαλιάδα, θα πραγματοποιηθούν τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid tests) κρουσμάτων νέου κορωνοϊού (covid-19) από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, σε πολίτες της περιοχής στο πλαίσιο ευρύτερων δειγματοληπτικών ελέγχων και περιορισμού της διασποράς της πανδημίας covid-19.
Υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους και ένα κινητό τηλέφωνο ώστε να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα του rapidtest.
Οι δειγματοληψίες θα σταματούν δεκαπέντε λεπτά πριν την λήξη του ωραρίου, δηλαδή μέχρι τις 12.45 μ.
O Δήμος Ήλιδας κάνει ένα νέο βήμα προς τον εκσυγχρονισμό των δημοτικών υπηρεσιών
21.04.21 16:04
Δήμος Ήλιδας κάνει μία νέα αρχή στη λειτουργία και χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας, καταγραφής και παρακολούθησης αιτημάτων καθημερινότητας δημοτών και διάδρασης Δήμου-δημότη, «Novoville», με στόχο την απλοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ Δήμου και δημοτών αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Δήμο.
Η πλατφόρμα Novoville προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα αποστολής αιτημάτων, μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, για τη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία του Δήμου, επιτρέποντας την άμεση επίλυσή τους με τρόπο διαφανή και μετρήσιμο. Ο δημότης ή επισκέπτης του Δήμου έχει τη δυνατότητα να δηλώνει σε πραγματικό χρόνο προβλήματα που συναντά στην καθημερινότητα του, όπως π.χ. θέματα καθαριότητας και σκουπιδιών, εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, θέματα ηλεκτροφωτισμού κ.α., μέχρι και έκτακτα περιστατικά που απαιτούν την δημοτική συνδρομή. Κάθε πολίτης μπορεί να στείλει άμεσα, χωρίς κόστος και χωρίς να τηλεφωνήσει ή να επισκεφτεί το Δήμο όλα τα αιτήματα που τον αφορούν.
Η αποστολή αιτημάτων είναι δυνατή μέσω της δωρεάν εφαρμογής Novoville για smartphones με λογισμικόAppleiOS καιGoogleAndroid. Γίνεται σε 4 απλά βήματα:
● Επιλογή τοποθεσίας
● Επιλογή κατηγορίας αιτήματος
● Προσθήκη φωτογραφίας
● Αποστολή του αιτήματος στο Δήμο
Στη συνέχεια, το αίτημα παραλαμβάνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ενώ ο δημότης λαμβάνει ζωντανή ενημέρωση στο κινητό του τηλέφωνο για την πορεία επίλυσης του αιτήματος μέχρι την οριστική του διευθέτηση.
Οι υπηρεσίες του Δήμου Ήλιδας, από την άλλη πλευρά, έχουν πραγματική εικόνα των ζητημάτων της πόλης, μπορούν να προγραμματίσουν καλύτερα τις εργασίες τους και κυρίως είναι υπόλογες για το έργο και την ανταπόκριση τους προς τους πολίτες.
Παράλληλα, ο Δήμος μπορεί ναενημερώνει και να επικοινωνεί με τους δημότες και επισκέπτες του για όλα τα δρώμεναπου λαμβάνουν χώρα, μέσω της αποστολής νέων και ανακοινώσεων, καθώς και ναλαμβάνει τη γνώμη τους για θέματα ποικίλης θεματολογίας με την διεξαγωγή σύντομων διαβουλεύσεων.
Χρήσιμα τηλέφωνα και συχνές ερωτήσεις ανανεώνονται ζωντανά και είναι διαθέσιμα μέσω της εφαρμογής, αναδεικνύοντας την σε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο επικοινωνίας και ενημέρωσης του δημότη/επισκέπτη.
Ο Δήμαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυμπέρης, δήλωσε σχετικά: «Ο Δήμος Ήλιδας μετασχηματίζεται σε έναν ψηφιακό, πιο έξυπνο και βιώσιμο Δήμο με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Όραμα και στόχος μας είναι να φέρουμε τους πολίτες και επισκέπτες πιο κοντά στο Δήμο μας. Η πλατφόρμα Novovilleπροσφέρει πληθώρα δυνατοτήτω νπου επιτρέπουν την καθημερινή επικοινωνία και επαφή των δημοτών με το Δήμο, την έγκαιρη ενημέρωση των δημοτικών υπηρεσιών για τα ζητήματα καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες για την άμεση επίλυσή τους, καθώς και την απρόσκοπτη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των δημοτών, τόσο κατά τη διάρκεια των μέτρων κατά της πανδημίας όσο και μετά από αυτή».

Παραχώρηση λεωφορείου από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας
20.04.21 15:40
Πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου στην Αθήνα συνάντηση του Αντιδημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Βασίλη Αρβανίτη, με τον καταγόμενο από την Δίβρη πρόεδρο του Ινστιτούτου Νεoλαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) κ. Κωνσταντίνο Δέρβο.
Η συνάντηση έγινε στα γραφεία του Ινστιτούτου σε πολύ καλό κλίμα, καθώς οι δύο άνδρες είναι παλιοί γνώριμοι. Συζητήθηκε η δυνατότητα δημιουργίας ενός Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς και η προοπτική ένταξης γυναικών του Δήμου σε αμειβόμενα σεμινάρια γυναικείας επιχειρηματικότητας. Επίσης παραλήφθηκε από τον κ. Αρβανίτη ένα σχολικό λεωφορείο 18 θέσεων το οποίο παραχώρησε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου για ανάγκες του Δήμου.
Για την παραχώρηση του οχήματος, ο κ. Αρβανίτης ευχαρίστησε θερμά τον κ. Δέρβο εκ μέρους του Δημάρχου κ. Γιώργου Γεωργιόπουλου. Συμφωνήθηκε επίσης, στο αμέσως προσεχές διάστημα, να γίνει συνάντηση ανάμεσα στον κ. Δέρβο, τον Δήμαρχο κ. Γεωργιόπουλο και την Αντιδήμαρχο Παιδείας, κα Ρόη Αντωνοπούλου, προκειμένου να συζητηθούν θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος σε σχέση με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας Β. Γιαννόπουλου με εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών Πύργου
20.04.21 15:15
Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας Β. Γιαννόπουλου με εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών Πύργου
Το αίτημα του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών Πύργου και Περιχώρων για στήριξη των Σχολών Οδηγών από το νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που επλήγησαν από την Covid-19, κατέθεσε στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας Βασίλη Γιαννόπουλο, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αθανάσιος Σταματόπουλος.
Κατά την διάρκεια της συνάντησής τους, σήμερα, Τρίτη 20 Απριλίου 2021, στο Διοικητήριο, ο κ. Σταματόπουλος περιέγραψε στον κ. Γιαννόπουλο την κατάσταση του Κλάδου, ο οποίος - όπως σημείωσε - πλήττεται βάναυσα τα τελευταία χρόνια, καθώς, πριν την πανδημία, είχε βρεθεί αντιμέτωπος με τις απεργίες των εξεταστών, με συνέπεια τη μη διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων για τους υποψήφιους οδηγούς για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εξήγησε μάλιστα πως, η πανδημία έχει διογκώσει ακόμα περισσότερο τα προβλήματα, ενώ και στην παρούσα φάση, σχετικά με την άρση της αναστολής λειτουργίας των Σχολών Οδήγησης, τα μέτρα τα οποία καλούνται να εφαρμόσουν, βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων, είναι ανεδαφικά και καθιστούν ουσιαστικά αδύνατη την ασφαλή επαναλειτουργία των Σχολών. Για τους λόγους αυτούς, ζήτησε την βοήθεια και συνδρομή του κ. Αντιπεριφερειάρχη, για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους, προκειμένου να διασωθεί ο κλάδος, καθώς και την ένταξη του ΚΑΔ των Σχολών Οδήγησης στο νέο πρόγραμμα στήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας κ. Γιαννόπουλος, συμμεριζόμενος πλήρως τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των εκπροσώπων του Κλάδου, αναγνώρισε ότι το πλαίσιο επαναλειτουργίας, όπως αυτό καθορίζεται από την ΚΥΑ, δημιουργεί πολλές ασάφειες και η επίλυση αυτών των προβλημάτων – όπως σημείωσε - θα έρθει μόνο με την άμεση έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Μεταφορών. Τέλος, χαρακτήρισε δίκαιο το αίτημα να συμπεριληφθεί ο ΚΑΔ τους στο πρόγραμμα στήριξης των 20 εκατ. ευρώ που θα προκηρυχθεί στο επόμενο διάστημα, και ήδη η Περιφερειακή Αρχή εργάζεται προς την κατεύθυνση ένταξης τους στους δικαιούχους του προγράμματος.
Συνεδρίαση ΣΟΠΠ για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου 2021
19.04.21 15:59
Συνεδρίαση ΣΟΠΠ για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου 2021
Με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασε σήμερα, Δευτέρα 19 Απριλίου 2021, το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Π.Ε Ηλείας, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2021, υπό τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας Βασίλη Γιαννόπουλο.
Αντικείμενο της συνεδρίασης, ήταν ο συντονισμός και οι δράσεις πολιτικής προστασίας, στις οποίες οφείλουν να προβούν οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες για την αντιμετώπιση κινδύνων, λόγω δασικών πυρκαγιών ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Προηγήθηκε σύντομος απολογισμός της χειμερινής περιόδου 2020-2021, ο οποίος κρίθηκε «θετικός» από όλους τους συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα, έγινε αναφορά – όπως συμβαίνει σε κάθε συνεδρίαση ΣΟΠΠ – και στο Σχέδιο «Εγκέλαδος» για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμικά φαινόμενα, καθώς η Ηλεία ανήκει στις σεισμογενείς περιοχές της χώρας.
Στην τηλεδιάσκεψη, συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν επίσης, η Περιφερειακή Συντονίστρια Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Ελλάδας Ευσταθία Γιαννιά, ο Δήμαρχος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων Σάκης Μπαλιούκος ως εκπρόσωπος της ΠΕΔ, ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηλείας Βασίλης Σολδάτος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας Παναγιώτης Μάνδαλος, ο Λιμενάρχης Κατακόλου Δημήτριος Παπαηλιού, ο εκπρόσωπος της ΣΕΤΤΗΛ (και του ΚΕΑΤ) Βασίλης Γατσόπουλος, ο προϊστάμενος Τμήματος Πολ. Προστασίας Π.Ε Ηλείας Κωνσταντίνος Μπαλκάμος, η Προϊσταμένη Τμ. Πολ. Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μαρία Σωτηροπούλου, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αγγελική Τσάκωνα, ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων Π.Ε Ηλείας Μιχάλης Καλογερόπουλος, η Διευθύντρια του ΕΚΑΒ Πάτρας Αγγελική Κανελλοπούλου και τέλος ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολ. Προστασίας ΠΔΕ Νίκος Γυφτάκης
Δωρεάν τεστ ταχείας ανίχνευσης την Πέμπτη στην Αμαλιάδα
19.04.21 15:35
Δωρεάν τεστ ταχείας ανίχνευσης την Πέμπτη στην Αμαλιάδα
Την Πέμπτη 22 Απριλίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στο Συνεδριακό Κέντρο της Αμαλιάδας (στη Σοχιά), θα πραγματοποιηθούν δωρεάν rapid tests σε πολίτες της περιοχής από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ .
Υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους και ένα κινητό τηλέφωνο ώστε να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα του rapid test.
Τα τέστ διενεργούνται στα πλαίσια ελέγχου και περιορισμού της διασποράς της πανδημίας covid-19.
Σελίδες 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28