banner
banner
banner
banner
 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ


ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ – ΕΚΔΟΤΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 52   ΑΜΑΛΙΑΔΑ  27200
Νομός Ηλείας

ΤΗΛ: +30 26220 23044
FAX: +30 26220 23654

e-mail:
news{a}enimerosi.org
info{a}enimerosi.org


Επικοινωνία


 

Οι ειδήσεις της ημέρας 


Ανακοίνωση εν όψει της επικείμενης συγκομιδής ελαιοκάρπου
29.10.20 10:08
Ανακοίνωση εν όψει της επικείμενης συγκομιδής ελαιοκάρπου
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, εν όψει της επικείμενης συγκομιδής ελαιοκάρπου ενημερώνει του ελαιοκαλλιεργητές και τους ελαιοτριβείς, για τη διασφάλιση άριστης ποιότητας ελαιολάδου, ως προς τα παρακάτω:
Σε ότι αφορά στους ελαιοκαλλιεργητές:
• Να προγραμματιστεί η ελαιοσυλλογή στο κατάλληλο στάδιο ωριμότητας του καρπού, έτσι ώστε να υπάρχουν οι βέλτιστες συνθήκες ποιότητας και απόδοσης ελαιολάδου. Οι υπερώριμες ελιές χάνουν την φρουτώδη γεύση τους ενώ οι πρώιμες μπορεί να έχουν φρουτώδη γεύση αλλά έχουν μειωμένες αποδόσεις. Ειδικότερα κατά την φετινή περίοδο πρέπει να συνυπολογιστεί και η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας COVID-19, ώστε να γίνει ο κατάλληλος προγραμματισμός.
• Να αποφεύγονται οι τραυματισμοί του καρπού (χτυπήματα, πατήματα κατά τη συγκομιδή και συμπίεση εντός των σάκων).
• Να χρησιμοποιούνται γιούτινα σακιά ή διάτρητα πλαστικά τελάρα, στα οποία ο καρπός δεν τραυματίζεται ενώ διευκολύνεται ο αερισμός του και αποφεύγεται η αύξηση της θερμοκρασίας.
• Ο χρόνος που μεσολαβεί από τη συγκομιδή μέχρι την έκθλιψη συνιστάται να είναι ο συντομότερος δυνατός, διότι η μακρόχρονη παραμονή σε ζεστό και υγρό περιβάλλον προκαλεί σημαντική υποβάθμιση του παραγόμενου ελαιολάδου.
• Κατά τη συγκομιδή να χρησιμοποιούνται δίχτυα συλλογής (ελαιόπανα) και πλαστικά εξαρτήματα των ελαιοραβδιστικών που πληρούν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία όρια σε ότι αφορά τους πλαστικοποιητές.
• Να τηρούνται οι κανόνες ορθής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Για την αποφυγή παρουσίας υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στο παραγόμενο ελαιόλαδο, οι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατά τις επεμβάσεις και να τηρούν με ακρίβεια τα οριζόμενα στην ετικέτα ή τη συσκευασία αυτών, όσον αφορά στη δόση, στο χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας επέμβασης και της συγκομιδής, κ.α.
• Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα λιπαντικά φυτικής προέλευσης για τη λίπανση του μηχανολογικού εξοπλισμού (αλυσοπρίονα, ελαιοσυλλεκτικές μηχανές), διότι τα συμβατικά λιπαντικά ορυκτέλαια πετρελαίου παρόλο που είναι σημαντικά χαμηλότερου κόστους, είναι πιθανό να επιμολύνουν τον ελαιόκαρπο με υδρογονάνθρακες ορυκτελαίων και να καταστήσουν το ελαιόλαδο μη εμπορεύσιμο.
Σε ότι αφορά στους ελαιοτριβείς:
• Ο χώρος παραμονής του ελαιοκάρπου να είναι καθαρός, ψυχρός, ξηρός και αεριζόμενος.
• Κατά την παραμονή στο ελαιοτριβείο (αποθήκευση) ο ελαιόκαρπος υφίσταται υδρόλυση που έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της οξύτητας και την υποβάθμιση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου. Η υδρόλυση ευνοείται, σε τραυματισμένους ελαιόκαρπους, σε περιβάλλον αυξημένης θερμοκρασίας και υγρασίας.
• Να φροντίζουν για την ταχεία έκθλιψη του ελαιόκαρπου.
• Κατά τη διαδικασία της έκθλιψης και της μάλαξης του ελαιοκάρπου, θα πρέπει η θερμοκρασία να τηρείται στο κατάλληλο επίπεδο. Επισημαίνεται ότι οι υψηλές θερμοκρασίες καθώς και ο πλημμελής καθαρισμός του διαχωριστήρα, οδηγούν στην υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιολάδου.
Για περισσότερες πληροφορίες υπάρχει αναρτημένος «Οδηγός Ορθών Πρακτικών στην Παραγωγική Διαδικασία του Ελαιολάδου» στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου:
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Elia/odhgos_elaioladou_211216.pdf.
Υποβολή αιτήσεων νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
29.10.20 9:44
Υποβολή  αιτήσεων νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών  αμπέλου
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ανακοινώθηκε ότι άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2021.
Για την λήξη της προθεσμίας θα γίνει ενημέρωση με νέο δελτίο τύπου.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr και στις Ψηφιακές Υπηρεσίες επιλέγουμε την Αίτηση Αδειών Νέας Φύτευσης. Δικαίωμα υποβολής έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων κρίνεται από την ύπαρξη αγροτεμαχίου ιδιόκτητου (με τους αντίστοιχους τίτλους και την μεταγραφή τους) ή ενοικιαζόμενου. Η διάρκεια των μισθωτηρίων πρέπει να είναι μεγαλύτερη των επτά ετών και να έχουν θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των συμβαλλομένων. Η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση ορίζεται το ένα στρέμμα.
Τα κριτήρια προτεραιότητας, με συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων ανά κατηγορία είναι:
Α. Νεοεισερχόμενος, σύμφωνα με Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Αμπελουργικού Μητρώου (επισυνάπτεται η βεβαίωση )
β. Αμπελουργός ενταγμένος στη βιολογική ή ολοκληρωμένη διαχείριση (επισύναψη αντίστοιχου εγγράφου) . Ο αιτών (μη κάτοχος αμπελουργικής εκμετάλλευσης) δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν . 1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών στην βιολογική ή ολοκληρωμένη διαχείριση.
γ. Σύνολο γεωργικής εκμετάλλευσης μεγαλύτερο των 5 στρεμμάτων και αμπελουργική εκμετάλλευση με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου βάσει αμπελουργικού μητρώου.
δ. Συμπεριφορά παραγωγού (κάτοχος παράνομων φυτεύσεων)
Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά. Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών, κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του.
Για την κατανομή των αδειών φύτευσης ορίζονται οκτώ περιφέρειες. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (στην οποία ανήκει η Περιφερειακή Ενότητα Ηλεόας) την μεγαλύτερη μοριοδότηση έχουν οι εκμεταλλεύσεις που κατέχουν αμπελουργική έκταση μεγαλύτερη από 50 στρ, και μετά ακολουθούν αυτές που έχουν από 20 στρ έως μικρότερη του 50 στρ.
Τα διαθέσιμα στέμματα σε επίπεδο περιφερειών καθορίζονται σε ποσοστό 1% της φυτεμένης έκτασης κάθε περιφέρειας όπως αυτές ανακοινώνονται στην ετήσια απογραφή του προηγούμενου έτους.
Η επίδοση της Ελληνικής Σημαίας στο Νέο Γυμνάσιο Καράτουλα
28.10.20 14:26
Η επίδοση της Ελληνικής Σημαίας στο Νέο Γυμνάσιο Καράτουλα
Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε στο νέο κτήριο του Γυμνασίου Καράτουλα η εορτή της Σημαίας, την παραμονή της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2020. Μετά την ανάγνωση του σχετικού Πρακτικού, ορίστηκαν οι Σημαιοφόροι για τις 2 Εθνικές Επετείους, δηλαδή οι μαθητές της Γ΄ Τάξεως Ευδοκία Μακρυγιάννη και Αθανάσιος-Παναγιώτης Μαρκόπουλος, που ισοβάθμησαν με γενικό βαθμό 20.
Την τριάδα των παρελάσεων για την Γ΄ Τάξη συμπληρώνει η μαθήτρια Μαρία Γεωργίου. Στους 2 Σημαιοφόρους παρέδωσε την Ελληνική Σημαία ο Διευθυντής του Γυμνασίου κ. Αθανάσιος Παπαγρηγορίου, που τους ευχήθηκε Καλή Πρόοδο. Σε κάθε τμήμα του Γυμνασίου πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή εορτή λόγω των έκτακτων υγειονομικών μέτρων, όπου έγινε και η επίδοση των Αριστείων και των Βραβείων Προόδου στους αριστεύσαντες μαθητές.
Στην Αθήνα ο Δήμαρχος Ήλιδας για την συνεδρίαση της ΚΕΔΕ με θέμα τις μεταρρυθμίσεις στην Κεντρική Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση
20.10.20 12:09
Στην Αθήνα ο Δήμαρχος Ήλιδας για την συνεδρίαση της ΚΕΔΕ με θέμα τις μεταρρυθμίσεις στην Κεντρική Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση
Την πρόταση της παράταξης «Αυτοδιοικητικό Κίνημα», για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τις μεταρρυθμίσεις στην Κεντρική Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση, καθορίζει το απόγευμα της Τρίτης ο επικεφαλής της ,Δήμαρχος Ήλιδας, κ. Γιάννης Λυμπέρης και τα μέλη της.
Η συνάντηση της παράταξης θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και στη συνέχεια θα κατατεθεί προς συζήτηση στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. το μεσημέρι της Τετάρτης, στην αίθουσα «OLYMPIA» του Ξενοδοχείου DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.
Η συμβολή της ΚΕΔΕ και βέβαια της αντιπολίτευσης του Διοικητικού της Συμβουλίου που εκφράζει ο επικεφαλής της κ. Γιάννης Λυμπέρης, θα είναι καθοριστική στην κατάρτιση του νομοσχεδίου που θα επανακαθορίσει το ρόλο, τις αρμοδιότητες, τους πόρους, την οργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις σχέσεις της με τα άλλα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης.
Τα μέλη της παράταξης «Αυτοδιοικητικό Κίνημα» και ο επικεφαλής κ. Λυμπέρης θα καταρτίσουν την πρότασή τους μετά από αξιολόγηση του σημερινού ρόλου, των προβλημάτων και των δυνατοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο την αναβάθμισή της αφού πρώτα εντοπιστούν τα προβλήματα που «βάζουν φρένο» στην ανάπτυξη των Δήμων όλης της χώρας.
Oμάδα φωτογραφίας εφήβων με τίτλο πώς αλλάζει η ζωή με ένα κλικ από το Κέντρο Πρόληψης "Παρεμβάσεις"
20.10.20 9:24
Oμάδα φωτογραφίας εφήβων με τίτλο πώς αλλάζει η ζωή με ένα κλικ από το Κέντρο Πρόληψης
Το Κέντρο Πρόληψης Ηλείας «Παρεμβάσεις», συνεχίζοντας και φέτος τις δράσεις του για παιδιά και νέους και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες που έχουν προκύψει από την Πανδημία πρόκειται να υλοποιήσει εργαστήριο φωτογραφίας για έφηβες/ους μαθήτριες/τες Γυμνασίων και Λυκείων που φοιτούν στα σχολεία της περιοχής της Αμαλιάδας του Βαρθολομιού και της Ανδραβίδας.
Συγκεκριμένα,μέσα από συναντήσεις σε εξωτερικούς χώρους αλλά και διαδικτυακές θα αξιοποιηθεί η τέχνη της φωτογραφίας ώστενα δοθεί η ευκαιρία στις/στους έφηβες/ους μαθήτριες/ες να εκφράσουν μέσα από το φακό τους τη δική τους ιστορία. Μοναδική προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η αγάπη για τη φωτογραφία και την περιπέτεια και η διάθεση για συνεργασία και αναζήτηση νέων διασκεδαστικών τρόπων έκφρασης και συνύπαρξης.
Αν είσαι έφηβη/ος από 13 έως 17 ετών και θέλεις να συμμετέχεις μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 26220 29710 στο keprilia@otenet.gr ήστο προφίλ μας στο Facebook KentroProlipsisParemvaseis
Η ομάδα θα συναντιέται Σάββατο απόγευμα.
Όλες οι δράσεις του κέντρου είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση
Το εργαστήρι συντονίζει η ψυχολόγος Χατζηκωνσταντίνου Σωτηρία
Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στο Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης
20.10.20 9:10
Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στο Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης
Συνεχίζονται για δεύτερη ήμερα οι δειγματοληψίες για ανίχνευση του ιού Covid-19 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Ανδραβίδας-Κυλλήνης.
Κινητό κλιμάκιο ειδικού σκοπού του ΕΟΔΥ, πραγματοποίησε δειγματοληψίες στο Δημαρχείο στην οποία συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης κ. Λέντζας Γ., ο Γενικός Γραμματέας κ. Βαρβαρέσος, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κακαλέτρη Γ. η Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού κ. Γιαννίτση Α., καθώς και όλοι οι υπάλληλοι που εργάζονται στο Δήμο.
Συνολικά ελήφθησαν τη Δευτέρα (19/10) τριάντα (30) στοματοφαρυγγικά επιχρίσματα και σήμερα σαράντα (40) δείγματα για μοριακή ανίχνευση του SARS-CoV-2 τα οποία θα σταλθούν για εξέταση. Η δειγματοληψία θα συνεχιστεί και αύριο Τετάρτη (21/10).

Συνελήφθη σε χωριό του Πύργου για υδροπονική καλλιέργεια και κατοχή κάνναβης
20.10.20 8:24
Συνελήφθη σε χωριό του Πύργου για υδροπονική καλλιέργεια και κατοχή κάνναβης
Συνελήφθη, χθες το πρωί, σε χωριό του Πύργου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών.
Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου εντόπισαν τον άνδρα να κινείται σε περιοχή του Πύργου και σε έλεγχο που του ενήργησαν, βρήκαν στη κατοχή του και κατάσχεσαν μικροποσότητα κάνναβης.
Σε έρευνα που ακολούθησε σε εξοχική οικία του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν τα εξής:
- 9 δενδρύλλια κάνναβης, σε ισάριθμες πλαστικές γλάστρες, το ύψος των οποίων ξεπερνούσε το ένα μέτρο,
- 2 τμήματα από φυτά κάνναβης,
- 47 γραμμάρια ακατέργαστης αποξηραμένης κάνναβης και
- 340 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης (φύλλα ανάμικτα με φούντες) απλωμένη προς αποξήρανση.
Πιο συγκεκριμένα, ο δράστης καλλιεργούσε τα φυτά κάνναβης, με το σύστημα της υδροπονικής καλλιέργειας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σε κλιμακοστάσιο εξωτερικά της οικίας, το οποίο είχε επενδυθεί με νάιλον, ενώ στην οροφή υπήρχε τοποθετημένος ειδικός λαμπτήρας για την ανάπτυξη και την φωτοσύνθεση των φυτών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας
Ο Δήμος Ήλιδας ετοιμάζει τον σχεδιασμό για την ένταξη του στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ / Youth και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
19.10.20 16:17
Ο Δήμος Ήλιδας ετοιμάζει τον σχεδιασμό για την ένταξη του στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ / Youth και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
Με την εκπρόσωπο της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού / ΙΝΕΔΙΒΙΜ, κ. Κατερίνα Λυγούρα, συναντήθηκε ο Επιστημονικός Συνεργάτης του Δήμου Ήλιδας σε θέματα Πολιτισμού και Τουρισμού, Βασίλης Καψής, στον Πολυχώρο Πολιτισμού όπου και έγινε μια συζήτηση για τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ / Youth και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.
Η κ. Λυγούρα έκανε μια σύντομη παρουσίαση των προγραμμάτων και αναφέρθηκε στη μετασχηματιστική δύναμη και τον αντίκτυπο των προγραμμάτων για τους νέους 13-30 ετών που παίρνουν μέρος σε αυτά.
Στη συνάντηση καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα ώστε ο Δήμος Ήλιδας να λάβει μέρος στα προγράμματα. Πρώτο και βασικό βήμα είναι η ανοιχτή πρόσκληση σε νέους της περιοχής που έχουν πάρει μέρος στα προγράμματα και η οργάνωση διαδικτυακής συζήτησης. Σε αυτήν θα μετατραπούν σε ζωντανά βιβλία και θα παρουσιάσουν την εμπειρία τους.
Επιθυμία όλων είναι η κινητοποίηση των νέων του Δήμου Ήλιδας και η συμμετοχή τους σε δράσεις κινητικότητας, αλληλεγγύης και εθελοντισμού.
Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στοχεύει στην ενίσχυση της αλληλεγγύης στην ευρωπαϊκή κοινωνία, με τη συμμετοχή των νέων και των οργανισμών σε προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης. Προσφέρει στους εθελοντές τη δυνατότητα να πάρουν μέρος σε δραστηριότητες εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης και απασχόλησης, ή να πραγματοποιούν τα δικά τους project.
Ανοικτό Κάλεσμα του Δήμου Ήλιδας σε νέες και νέους που ήδη έχουν συμμετάσχει στα συγκεκριμένα προγράμματα
Ο Δήμος Ήλιδας καλεί τις νέες και τους νέους της περιοχής μας να έρθουν σε επαφή με το Δήμο, ώστε από κοινού να οργανωθεί μια ενημερωτική εκδήλωση για τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ / Youth και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και να καταθέσουν τις δικές τους εμπειρίες, με στόχο να οργανωθούν οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στον Δήμο Ήλιδας.
email επικοινωνίας : kapsis@amaliada.gr
gram.dhm.ilidas@amaliada.gr
ή στο τηλ. 2622024431(κ. Βασίλη Καψή).
Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι σε περιοχή του Δήμου Πηνειού για ληστεία σε βάρος αλλοδαπού άνδρα
19.10.20 9:16
Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι σε περιοχή του Δήμου Πηνειού για ληστεία σε βάρος αλλοδαπού άνδρα
Συνελήφθησαν, άμεσα, χθες το βράδυ σε περιοχή του Πηνειού, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, τρεις ανήλικοι ημεδαποί ηλικίας 17 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία.
Ειδικότερα, χθες το βράδυ, οι τρεις ανήλικοι προσέγγισαν έναν αλλοδαπό άνδρα, που κινούνταν πεζός στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου, στο ύψος της Γαστούνης, τον ακινητοποίησαν και ασκώντας του σωματική βία, του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 110 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.
Για τη διερεύνηση του περιστατικού, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, με αποτέλεσμα τον άμεσο εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών, σε περιοχή του Πηνειού.
Σε σωματικό έλεγχο που ενήργησαν οι αστυνομικοί στους τρεις συλληφθέντες, βρήκαν στην κατοχή τους και κατέσχεσαν το χρηματικό ποσό των 77,5 ευρώ και το κλεμμένο κινητό τηλέφωνο, τα οποία αποδόθηκαν στον παθόντα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας.
Η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας παιδιών και εφήβων μέσα από τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια που δημιούργησε το Κέντρο Πρόληψης «Παρεμβάσεις»
19.10.20 9:14
Η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας παιδιών και εφήβων μέσα από τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια που δημιούργησε το Κέντρο Πρόληψης «Παρεμβάσεις»
Το Κέντρο Πρόληψης Ηλείας «Παρεμβάσεις», φορέας υλοποίησης προγραμμάτων προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του από την υλοποίηση προγραμμάτων σε παιδιά σχολικής ηλικίας και σε εφήβους και αναγνωρίζοντας την ανάγκη όσων υλοποιούν προγράμματα ή δράσεις ψυχοκοινωνικής υγείας σε ομάδες παιδιών και εφήβων έχει δημιουργήσει τρίαεκπαιδευτικά εγχειρίδια:
Α. «ΕΛΑ ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ» που απευθύνεται σε παιδιά 8-9χρ και βασικός σκοπός του είναι η ενίσχυση των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στην μεταβατική φάση από την προσχολική στην πρώτη σχολική ηλικία.Στόχοι του είναι η διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας και επικοινωνίας που θα διευκολύνει την έκφραση απόψεων, σκέψεων, συναισθημάτων και η ενίσχυση της εικόνας του εαυτού μέσα από τη διαδικασία διερεύνησης και ανακάλυψης δυνατοτήτων – ικανοτήτων που διαθέτουν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία και λειτουργούν ως προστατευτικά αποθέματα μπροστά σε προκλήσεις
Β. «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΑΠΟΔΑ» που απευθύνεται σε παιδιά 11-12χρ και βασικός σκοπός του είναι η ενίσχυση των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στην μεταβατική φάση από την σχολική ηλικία στην εφηβική. Μέσα σε ένα κλίμα αποδοχής και συνεργασίας, οι μαθητές και μαθήτριες ενθαρρύνονται να εκφράσουν απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα, να αναζητήσουν από κοινού, εναλλακτικούς πιο βοηθητικούς τρόπους διαχείρισης των προκλήσεων και να ανακαλύψουν τα αποθέματα τους μπροστά σε προκλήσεις. Τα θέματα που επεξεργάζεται είναι η επικοινωνία, η αντίληψη της διαφορετικότητας, η αναγνώριση - έκφραση - διαχείριση συναισθημάτων, η φιλία, η λήψη υπεύθυνων επιλογών και αποφάσεων, η διερεύνηση των ατομικών αποθεμάτων, η αυτοεκτίμηση, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η επίγνωση των πράξεων και των συμπεριφορών μας σε εμάς και τους άλλους
Γ. «ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΡΟΜΟΣ» που απευθύνεται σε εφήβους 13-17 ετών και στόχος του είναι η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και η ευαισθητοποίηση των εφήβων σε θέματα που αφορούν το αναπτυξιακό ψυχοκοινωνικό τους στάδιο, όπως είναι η εικόνα του εαυτού, η επικοινωνία μέσα σε μια ομάδα, οι σχέσεις με τους συνομήλικους, η αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η έμφυλη ταυτότητα, τα στερεότυπα και ο αποκλεισμός.
Το πρώτο εγχειρίδιο εγκρίθηκε για πρώτη φορά από το Υπουργείο Παιδείας το 2019 και φέτος από το ΙΕΠ εγκρίθηκαν τα άλλα δυο εγχειρίδια ως προτεινόμενα υλικά για το πιλοτικό πρόγραμμα «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» που εφαρμόζεται στις μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Όλα τα εκπαιδευτικά υλικά αξιοποιούνται από την επιστημονική ομάδα στα προγράμματα που υλοποιεί σε παιδιά και εφήβουςκαι είναι προτεινόμενο υλικό σε εκπαιδευτικούς που υλοποιούν δράσεις προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας.
Εγκατάσταση Κεραιών για Free Internet από Δήμο Ήλιδας στην πόλη της Αμαλιάδας
16.10.20 12:27
Εγκατάσταση Κεραιών για Free Internet από Δήμο Ήλιδας στην πόλη της Αμαλιάδας
Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την “Κοινωνία του Gigabit, 2025” η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με τα Κράτη-Μέλη, προωθεί μέσω του προγράμματος WiFi for Europe (WiFi4EU) την ανάπτυξη δικτύων WiFi που θα παρέχουν στους πολίτες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους (π.χ. πλατείες, πάρκα, δημόσια κτίρια κλπ.) παρέχοντας δελτίο (voucher) 15.000€ για την προμήθεια και εγκατάσταση Σημείων Παροχής Ασυρμάτου Ίντερνετ (Wifi Hot Spots). Ο κάθε δικαιούχος θα αναλάβει τα λειτουργικά έξοδα του δικτύου (μηνιαία συνδρομή σε τηλεπικοινωνιακό πάροχο και συντήρηση εξοπλισμού).
Ο Δήμος Ήλιδας σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Προγραμματική σύμβαση- 2/2019 ΑΔΣ για δωρεάν συνεργασία), Ν.Π.Ι.Δ. του Ελληνικού Δημοσίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εξασφάλισε την χρηματοδότηση του έργου από τον Ιανουάριο του 2019.
Ο Δήμος Ήλιδας, προχώρησε στην εγκατάσταση του εξοπλισμού στα ακόλουθα σημεία της πόλης:
1. Πλατεία Αγίου Αθανασίου-Πλατεία Ηρώων (3 Κεραίες)
2. Μέρος Πεζόδρομος (από ΟΤΕ έως Central πρπ με 2 Κεραίες)
3. Σκακιέρα Λαζαράκειο (1 Κεραία)
4. Πλατεία Ανεμόμυλος (1 Κεραία)
5. Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (4 Κεραίες)
Το δίκτυο τροφοδοτείται από 2 VDSL γραμμές ταχύτητας 50Mbps, δεν υπάρχει κωδικός εισόδου ενώ η πρόσβαση είναι προστατευόμενη από κακόβουλες σελίδες (βίας, πορνό κτλ).
Ο Δήμος Ήλιδας ευχαριστεί θερμά για την χορήγηση άδειας για εγκατάσταση κεραίας στην ταράτσα/μπαλκόνι της ιδιοκτησίας τους:
1. Κο Χόκια Σπυρίδωνα για τοποθέτηση κεραίας Ανεμόμυλου
2. Κο Περδίκη Ιωάννη & κα Περδίκη Έφη για τοποθέτηση κεραίας για Πλατεία Αγίου Αθανασίου σε ταράτσα της ιδιοκτησίας τους.
3. Κο Ξουρή Χρήστο για τοποθέτηση κεραίας προς πεζόδρομο στο μπαλκόνι του.
Επίσης το αρμόδιο Υπουργείο ανακοίνωσε πρόσφατα (12/10/2020) την προετοιμασία διαγωνισμού ύψους 14,74 εκατ. Ευρώ (https://mindigital.gr/archives/1693?fbclid=IwAR1tERHxKRi4axG9VCp0YmrxsXTBcnlwmPDFOWEDJ2AM4nKxB95ECah9BpA ) προκειμένου να χρηματοδοτηθούν και επιπλέον δήμοι που δεν χρηματοδοτήθηκαν ήδη από το προηγούμενο πρόγραμμα καθώς και οι δήμοι που χρηματοδοτήθηκαν να καλύψουν περισσότερα σημεία. Οπότε ο Δήμος Ήλιδας πρόκειται να καλύψει και επιπλέον σημεία όταν έρθει το συγκεκριμένο έργο.
Δολωματικοί ψεκασμοί δακοκτονίας σε ελαιοστάσια της Ηλείας
16.10.20 10:13
Δολωματικοί ψεκασμοί δακοκτονίας  σε ελαιοστάσια της Ηλείας
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας 2020, ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς ότι θα πραγματοποιηθεί ο τελευταίος δολωματικός ψεκασμός στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες:
Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020
Ομάδα 2η: Κορυφή
Ομάδα 3η: Αλποχώρι, Ξυλοκέρα, Ελαιώνας, Άγιοι Απόστολοι και Βροχίτσα
Ομάδα 4η: Λαστέικα, Άγιος Γεώργιος, Βαρβάσαινα, Παλαιοβαρβάσαινα, Σαλμώνη,
Αμπελώνας, Κολύρι, και Πύργος
Ομάδα 5η: Κρυονέρι, Χελιδόνι, Καυκανιά, Κλαδέος, Μάγειρα, Κοσκινά, Στρέφι, Σμίλα,
Ηράκλεια, Πουρνάρι, Πελόπιο και Πλάτανος
Ομάδα 7η: Αλφειούσα, Επιτάλιο, Αγρίδι, Ανεμοχώρι και Ράχες
Επισημαίνεται ότι στην 3η Ομάδα ο δολωματικός ψεκασμός θα είναι τοπικός και εστιασμένος σε περιοχές που παρουσιάζονται υψηλοί δακοπλυθησμοί.
Τo εντομοκτόνo σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί στους δολωματικούς ψεκασμούς είναι το DECIS PROFI 25 WG με χρόνο αναμονής πριν τη συγκομιδή στις επτά μέρες.
Στην περίπτωση που ελαιοπαραγωγοί προτίθενται να συγκομίσουν πριν την παρέλευση του χρόνου αναμονής από τον ψεκασμό, να το γνωστοποιήσουν στον εργολάβο ή/και στο συνεργείο ψεκασμού της περιοχής. Τονίζεται ότι πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι ημέρες αναμονής πριν από τη συγκομιδή όπως αναγράφονται στην ετικέτα του χρησιμοποιηθέντος γεωργικού φαρμάκου.
Επισημαίνουμε ότι:
1. Το πρόγραμμα ψεκασμών του κάθε ψεκαστικού συνεργείου θα είναι αναρτημένο σε πίνακες ανακοινώσεων και σε καφενεία των Τοπικών Κοινοτήτων, με ευθύνη των εργολάβων, ώστε να λάβουν γνώση οι ελαιοκαλλιεργητές.
2. Οι ελαιοκαλλιεργητές υποχρεούνται κατά τις ημέρες των ψεκασμών να έχουν ανοικτά τα λιοστάσια τους για να υπάρχει πρόσβαση των συνεργείων ψεκασμού και να διατηρούν τα λιοστάσια τους καθαρά και προσβάσιμα.
3. Λιοστάσια κλειστά, με υψηλή αυτοφυή βλάστηση, χωρίς πρόσβαση για γεωργικό ελκυστήρα (ή για ψεκαστές όπως προβλέπεται) δεν θα ψεκάζονται.
4. Οι ελαιοκαλλιεργητές παρακαλούνται να παρευρίσκονται στα λιοστάσια τους τις ημέρες των ψεκασμών για να καθοδηγούν τα συνεργεία ψεκασμού και να αναφέρουν στην Υπηρεσία οποιοδήποτε πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους.
5. Σε λιοστάσια στα οποία υπάρχουν ζώα (πρόβατα, ιπποειδή) δεν θα γίνεται ψεκασμός. Αυτά πρέπει να απομακρύνονται πριν την ημερομηνία ψεκασμού από τον ιδιοκτήτη τους.
6. Οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την προστασία των μελισσοσμηνών.
7. Οι βιοκαλλιεργητές οφείλουν, να οριοθετούν με διακριτό τρόπο τους ελαιώνες τους.
8. Κατά τον ψεκασμό θα διασπείρονται 300 cm3 περίπου ψεκαστικού διαλύματος ανά ψεκαζόμενο δέντρο κανονικής ανάπτυξης.
Η παρουσία των παραγωγών στα λιοστάσια τους συμβάλει τα μέγιστα στον έλεγχο και στην επιτυχία της εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας.
Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό οι παραγωγοί να μεριμνήσουν για την παρακολούθηση του δολωματικού ψεκασμού στα λιοστάσια τους, από τα συνεργεία ψεκασμού του Προγράμματος Δακοκτονίας, για την καλή εφαρμογή των ψεκασμών, και να γνωστοποιούν στην Υπηρεσία οπουδήποτε πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψη τους.
Δεδομένου ότι οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν τη δραστηριότητα του εντόμου και την προσβολή απ’ αυτό, συστήνεται στους ελαιοπαραγωγούς να επιθεωρούν τις ελαιοκαλλιέργειές τους, να πραγματοποιούν δειγματοληψίες ελαιοκάρπου για να ελέγχουν την δακοπροσβολή.
Στις περιπτώσεις που το επίπεδο προσβολής είναι υψηλό, να προβαίνουν οι ίδιοι σε ψεκασμούς για την προστασία της ελαιοπαραγωγής τους, όπου αυτό απαιτείται, σε συνεργασία με την Υπηρεσία μας και τους τοπικούς γεωπόνους.
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία οι ελαιοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής τηλ. 2621360-140, 145,155.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΙΩΣΗ ΣΕ ΚΑΡΠΟΥΣ ΤΟΜΑΤΑΣ
15.10.20 11:48
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΙΩΣΗ ΣΕ ΚΑΡΠΟΥΣ ΤΟΜΑΤΑΣ
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, γίνεται γνωστό ότι με την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1191 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη «θέσπιση μέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής και της διασποράς στην Ένωση του ιού της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας (ToBRFV)» από 15 Αυγούστου 2020 ισχύει πιο αυστηρό και λεπτομερές πλαίσιο για τον έλεγχο του πολλαπλασιαστικού υλικού, σπόροι και φυτά προς φύτευση τομάτας και πιπεριάς, με στόχο να περιοριστεί η εισαγωγή και η διασπορά του ιού.
Επιπλέον, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
• Ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός δεν επιτρέπεται να εισάγεται, να διακινείται, να διατηρείται,
να πολλαπλασιάζεται ή να απελευθερώνεται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υποψία παρουσίας του «συγκεκριμένου οργανισμού» ενημερώνει άμεσα την οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες.
• Για τη διακίνηση των «συγκεκριμένων φυτών προς φύτευση» εντός της Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο και να πληρούν τις απαιτήσεις της παρ.1 του άρθρου 6 του ανωτέρου Κανονισμού, εκτός των εξαιρέσεων αυτού.
• Για τη διακίνηση των «συγκεκριμένων σπόρων» εντός της Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο και να πληρούν τις απαιτήσεις της παρ.1 του άρθρου 7 του ανωτέρου Κανονισμού.
Ειδικότερα σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αναδρομικός έλεγχος σπόρων που βρίσκονταν ακόμη σε αποθήκευση πριν από τις 15 Αυγούστου 2020, υποβαλλόμενοι σε δειγματοληψία και σε δοκιμές για τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό από την αρμόδια αρχή ή από επαγγελματίες υπό επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής, προτού διακινηθούν εντός της Ένωσης και βρεθούν απαλλαγμένοι από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό.
Για το λόγο αυτό καλούμε όσους κατέχουν σπόρους τομάτας και πιπεριάς πριν από τις 15 Αυγούστου, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα έγγραφα ελέγχου αυτών, που θα αποδεικνύουν ότι είναι απαλλαγμένοι από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό. Τονίζεται ότι όποιος διακινήσει πολλαπλασιαστικό υλικό (σπόρους) που δεν έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις, θα φέρει ο ίδιος την νομική ευθύνη.
• Τα «συγκεκριμένα φυτά προς φύτευση» και οι «συγκεκριμένοι σπόροι» που εισέρχονται στην Ένωση θα πρέπει να συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Κανονισμού 2016/2031, και να αναγράφονται οι «πρόσθετες δηλώσεις» των άρθρων 8 & 9 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1191.
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές της Υπηρεσίας.
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ: Αλλαγή "σκυτάλης" στην Αντιδημαρχία Οικονομικών
15.10.20 10:04
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ: Αλλαγή
Μια εποχή «έκλεισε» μια νέα «άνοιξε» στον Δήμο Ήλιδας με τη χθεσινή τελετή παράδοσης - παραλαβής μεταξύ του νέου Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Ευγένιου Αστερή και του προηγουμένου κ. Βασίλη Ζαχαρόπουλου. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θερμό, με τον μακροβιότερο αντιδήμαρχο στον Δήμο Ήλιδας κ. Ζαχαρόπουλο, να εύχεται κάθε επιτυχία στον άνθρωπο που αναλαμβάνει το δύσκολο αυτό έργο. Παράλληλα ο κ. Ζαχαρόπουλος, δεσμεύτηκε πως θα είναι δίπλα στα νέα άτομα και με τις γνώσεις που, όλα αυτά τα χρόνια, έχει αποκομίσει, θα στηρίζει τις προσπάθειές τους.
Παίρνοντας το λόγο ο κ. Αστερής, είπε πως οι ευθύνες που αναλαμβάνει είναι τεράστιες και πολλαπλασιάζονται από τη στιγμή που «κάθεται» στη θέση, ενός ιδιαίτερα επιτυχημένου αντιδημάρχου και εκ των πρώτων και βασικών στελεχών της παράταξης Λυμπέρη. Επεσήμανε πως θα κάνει ότι είναι δυνατό για να ανταποκριθεί στα νέα του καθήκοντα, τονίζοντας πως οι συμβουλές του κ. Ζαχαρόπουλου θα είναι ο βασικός παράγοντας επιτυχίας του. Ακολούθως ο κ. Αστερής ενημερώθηκε για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ήλιδας.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
14.10.20 15:50
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Να υπάρξει μέριμνα και για τους παραγωγούς θερμοκηπιακών καλλιεργειών στην Ηλεία που επλήγησαν από την πανδημία, ζητά με μία νέα επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη ο βουλευτής Ηλείας Ανδρέας Νικολακόπουλος.
Με δεδομένο ότι έχει ανακοινωθεί η υποβολή πρότασης προς την Ε.Ε. για την ενίσχυση με ένα μεγάλο ποσό ώστε να στηριχθούν οι καλλιεργητές των κηπευτικών, αλλά και τις δηλώσεις που προσφάτως έγιναν από τον ίδιο τον Υπουργό στην Κρήτη περί αποζημιώσεων, ο Ηλείος Βουλευτής ζητά να συμπεριληφθούν στη διαδικασία καταβολής και τα θερμοκηπιακά προϊόντα του Νομού μας.
Πιο συγκεκριμένα η επιστολή του κ. Νικολακόπουλου προς τον κ. Βορίδη έχει ως εξής:
«Γνωρίζετε ότι ο νομός Ηλείας είναι ένας κατ’ εξοχήν αγροτικός νομός ο οποίος επλήγη σημαντικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού και ως εκ τούτου καταγράφονται σημαντικές απώλειες στο αγροτικό εισόδημα με αντίκτυπο στη γενικότερη οικονομία του τόπου.
Στην κατηγορία των πληγέντων συγκαταλέγονται και οι αγρότες που δραστηριοποιούνται στον θερμοκηπιακό κλάδο, οι οποίοι υπέστησαν μεγάλη ζημία από τη μη απορρόφηση των προϊόντων τους. Σε πολλές περιπτώσεις το προϊόν δεν συγκομίστηκε ή πωλήθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται τα έξοδα καλλιέργειας.
Το πρόβλημα εντοπίζεται ιδιαιτέρως στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες τομάτας, αγγουριού και μελιτζάνας, οι παραγωγοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους και τίθενται σε κίνδυνο οι επόμενες καλλιέργειες καθώς δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσουν σε νέα παραγωγή. Διαταραχή επίσης έχει διαπιστωθεί στις τιμές τις πιπεριάς που καλλιεργείται υπαίθρια.
Στην παρούσα φάση, και με δεδομένο ότι η πανδημία του κορωνοϊού είναι σε εξέλιξη, είναι αναγκαίο να στηριχθούν οι αγρότες της Ηλείας μέσω αποζημιώσεων, όπως και οι ίδιοι αιτούνται άλλωστε προκειμένου να συνεχίσουν να διατηρούν τις καλλιέργειές τους.
Κατά την πρόσφατη επίσκεψή σας στην Κρήτη, ανακοινώσατε ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει στην αποζημίωση των παραγωγών, κατ’ αρχάς για τις καλλιέργειες τομάτας, αγγουριού και μελιτζάνας.
Κύριε Υπουργέ
Με δεδομένο ότι έχετε ανακοινώσει την υποβολή πρότασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση ποσού ενίσχυσης ύψους άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ για την τομάτα, τη μελιτζάνα και το αγγούρι, προκειμένου να στηριχθούν οι παραγωγοί των κηπευτικών που έχουν πληγεί από τα περιοριστικά μέτρα στο διάστημα της πανδημίας του κορωνοϊού, ζητάμε να συμπεριληφθούν στη διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων και οι παραγωγοί θερμοκηπιακών προϊόντων του νομού Ηλείας, τομάτας, μελιτζάνας και αγγουριού καθώς και οι παραγωγοί πιπεριάς, για να μπορέσουν να συνεχίσουν την παραγωγή τους χωρίς δυσκολίες.
Είμαστε βέβαιοι για τις δικές σας ενέργειες».
Υπογράφτηκε η σύμβαση για το οδικό τμήμα Άγιος Ιωάννης – Κατάκολο
14.10.20 12:16
Υπογράφτηκε η σύμβαση για το οδικό τμήμα Άγιος Ιωάννης – Κατάκολο
Στην υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση του οδικού τμήματος Άγιος Ιωάννης -Κατάκολο (που αποτελεί υποέργο του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας επαρχιακής οδού από Κατάκολο (διασταύρωση Αγ. Ανδρέα) έως την είσοδο του Πύργου» (σιδηροδρομική γραμμή), προχώρησε σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, με τον ανάδοχο του έργου, παρουσία και του Αντιπεριφερειάρχη Έργων και Υποδομών, Αθανάσιου Μαυρομμάτη.
Ο προϋπολογισμός είναι 1.740.000 ευρώ και το έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Σημειώνεται πως ο οδικός άξονας Άγιος Ιωάννης – Κατάκολο, συνολικού μήκους 6,2 χλμ, αποτελεί τμήμα της επαρχιακής οδού 01 της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, συνδέοντας τον Πύργο με τον υψηλής τουριστικής κίνησης λιμένα κρουαζιέρας του Κατακόλου και τους οικισμούς της ευρύτερης περιοχής. Επίσης διαμέσου της επαρχιακής οδού 01 εξυπηρετείται η πρόσβαση στην ΕΟ Πάτρας – Πύργου και την Αρχαία Ολυμπία.
Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και η βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του δρόμου, περιλαμβάνοντας αναδιάταξη της διατομής του καταστρώματος κυκλοφορίας, βελτίωση των ισόπεδων κόμβων και αναβάθμιση της σήμανσης.
Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε και Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση έργων χερσαίας επιδομής στον λιμένα Κατακόλου, προκειμένου να υπάρξει σημαντική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.
«Η τουριστική ανάπτυξη για την Ηλεία, αλλά και για το σύνολο της ευρύτερης περιοχής, σε συνδυασμό με την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την αύξηση της οδικής ασφάλειας, απαιτεί έργα. Τα έργα αυτά προωθούμε με τον πιο γρήγορο τρόπο, γνωρίζοντας πως το οικονομικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα του τόπου μας μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που μέχρι σήμερα εμφανίζεται» δήλωσε μετά την υπογραφή ο κ. Φαρμάκης.
Άνοιξε το πρόγραμμα «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα» με συνολικό προϋπολογισμό 10.000.000 ευρώ
14.10.20 12:09
Άνοιξε το πρόγραμμα «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα» με συνολικό προϋπολογισμό 10.000.000 ευρώ
Ένα ακόμη νέο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 10 εκ. ευρώ για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, άνοιξε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με απόφαση του Περιφερειάρχη, Νεκτάριου Φαρμάκη. Πρόκειται για τη δράση «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» που εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα 2014-2020” του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούντα στα εξής αντικείμενα:
α) Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός.
Αφορά στον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς επίσης και την εισαγωγή καινοτομίας στην διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. Στα κριτήρια αξιολόγησης δίνεται έμφαση στον καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα καθώς και στον εξωστρεφή προσανατολισμό.
β) Ψηφιακή Βιομηχανία.
Αφορά την ανταπόκριση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιακοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Αναμένεται επίσης να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στην διεθνή παρουσία των Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας.
γ) Ενεργειακή αποτελεσματικότητα
Αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και την προετοιμασία για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας των διεργασιών παραγωγής αλλά και των προϊόντων τους.
Βασικός στόχος της δράσης είναι η παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που αναδύονται μέσω της εναρμόνισης με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται :
• από 20.000,00€ έως 300.000,00€ για τα επενδυτικά σχέδια, που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 1407/2013
• από 20.000,00€ έως 1.000.000,00€ για τα επενδυτικά σχέδια, που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 651/2014 5.
Η ηλεκτρονική υποβολή των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ξεκίνησε από τις 6 Οκτωβρίου 2020, ενώ καταληκτική ημερομηνία είναι η 27η Νοεμβρίου 2020 ώρα 15:00.
Το πλήρες κείμενο της πρόσκληση της δράσης έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔΕΠΠΔΕ www.dytikiellada.gr, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr, του ΕΦΔ www.diaxeiristiki.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr 11.
Επίσης αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση προς τους ενδιαφερόμενους παρέχονται από το Γραφείο Ενημέρωσης της Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων (Μαιζώνος 122& Γούναρη, 26222, Πάτρα, Τηλ: 2610622711, e-mail: efd@diaxeiristiki.gr , URL: www.diaxeiristiki.gr), ενώ τυχόν ερωτήματα μπορούν να διατυπώνονται εγγράφως και βα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση:efd@diaxeiristiki.gr
Αλλάζει όψη το Λιμανάκι του Παλουκίου
12.10.20 11:36
Αλλάζει όψη το Λιμανάκι του Παλουκίου
Σε εξέλιξη το Φεστιβάλ γκράφιτι με τίτλο «Αλλάζουμε την Πόλη» που συνδιοργανώνουν Δήμος Ήλιδας και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στην αισθητική, σε πρώτη φάση, αναβάθμιση του Αλιευτικού Καταφυγίου στο Παλούκι, προχωρά ο Δήμος Ήλιδας και με τη συνδρομή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υλοποιεί τη δράση «Αλλάζουμε την Πόλη».
Συγκεκριμένα έως τις 30 Οκτωβρίου στο λιμανάκι θα βρίσκεται και θα δημιουργεί διάσημη ομάδα καλλιτεχνών που θα αλλάξουν, με χρώματα και παραστάσεις, τα τοιχία της προκυμαίας.
Το πρωί της Δευτέρας, Δήμαρχος Ήλιδας κ. Γιάννης Λυμπέρης και ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Κοροβέσης, επισκέφτηκαν το χώρο όπου δημιουργούν οι καλλιτέχνες, συνομίλησαν μαζί τους και καθόρισαν τις επόμενες δράσεις τέτοιας υφής που θα πραγματοποιηθούν και στην Αμαλιάδα.
Να σημειωθεί πως πολύ σημαντικό στη συγκεκριμένη αυτή δράση, είναι και τα εικαστικά εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν, δίνοντας την ευκαιρία στους νέους της περιοχής να γνωρίσουν βιωματικά την τεχνοτροπία της «τέχνης του δρόμου» σε τοιχογραφίες και άλλες τεχνικές.
Την καλλιτεχνική δημιουργία και την πραγματοποίηση των βιωματικών εργαστηρίων θα αναλάβει η Art in Progress, μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, η οποία εδώ και μερικούς μήνες υλοποιεί αντίστοιχη δράση στη πόλη της Πάτρας για τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στα συγκεκριμένα εργαστήρια θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.


«Υλοποιούμε μια παλιά μας ιδέα»
Η εικαστική παρέμβαση που υλοποιείται στον περιβάλλοντα χώρο του λιμανιού, αναβαθμίζει αισθητικά την περιοχή με δημιουργίες καλλιτεχνών που θα μετατρέψουν τους γκρίζους τοίχους σε έργα τέχνης και την όλη περιοχή σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του Δήμου.
Όπως δήλωσε ο κ Γιάννης Λυμπέρης : «Ήδη ξεκινήσαμε την υλοποίηση μιας παλιάς ιδέας, δηλαδή να ομορφύνουμε με γκράφιτι ένα ακόμα στολίδι του Δήμου μας, το αλιευτικό καταφύγιο. Η μορφή, αισθητικά, που θα πάρει με την ολοκλήρωση του εγχειρήματος, σίγουρα θα είναι καλύτερη και βέβαια θα ικανοποιήσει όλους όσοι έρχονται στο μικρό λιμανάκι του Δήμου μας.
Πρόκειται για σύμπραξη του Δήμου Ήλιδας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και σήμερα είναι μαζί μας, ο άνθρωπος που λειτούργησε άμεσα για να υλοποιηθεί αυτή η δράση, ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Κοροβέσης, τον οποίο ευχαριστούμε. Το αποτέλεσμα που θα παρουσιάσουν οι καλλιτέχνες θα ικανοποιήσει και ήδη οι πρώτες εντυπώσεις είναι καλές».
Στις δηλώσεις του ο κ. Νίκος Κοροβέσης ανέφερε : «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δείχνει στην πράξη πως βλέπει τον πολιτισμό με «άλλο μάτι». Η αλληλεπίδραση της Περιφέρειας με τον Δήμο Ήλιδας σήμερα παίρνει «σάρκα και οστά» με το Art in Progress, μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, η οποία εδώ και μερικούς μήνες υλοποιεί αντίστοιχη δράση στη πόλη της Πάτρας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Ήλιδας κ. Γιάννη Λυμπέρη, ο οποίος στάθηκε αρωγός από την πρώτη στιγμή και συνδιοργανώσαμε αυτή την όμορφη δραστηριότητα η οποία είναι και απόφαση του Περιφερειάρχη. Σήμερα ομορφαίνουμε το Παλούκι και θα πρέπει να τονίσω πως αυτές οι δράσεις πολιτισμού θα επεκταθούν και στην πόλη της Αμαλιάδας».


«Συνεχίζουμε στη τεχνική ανακατασκευή του καταφυγίου»
Στο αλιευτικό καταφύγιο του Παλουκίου, το πρωί της Δευτέρας, ήταν και ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» κ. Γιώργος Μπακέλας ο οποίος δήλωσε : «Τέσσερις μήνες μετά την υπόσχεση μας, πως το αλιευτικό καταφύγιο Παλουκίου, θα αναβαθμιστεί, βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να πούμε πως ό,τι λέμε το υλοποιούμε. Δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε εάν δεν είχαμε την συνδρομή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και βέβαια του Δημάρχου Ήλιδας, ο οποίος πάντα ανταποκρίνεται στα θέματα πολιτισμού. Από την ερχόμενη εβδομάδα τα σχολεία της Αμαλιάδας, τα οποία και συμμετέχουν σε αυτή τη δράση, θα επισκεφτούν το λιμανάκι του Παλουκίου για να δουν από κοντά τα αποτελέσματα. Να αναφέρω πως σε μικρό χρονικό διάστημα θα προχωρήσουμε και στη τεχνική ανακατασκευή του καταφυγίου, όσον αφορά τις δομές του – ηλεκτροφωτισμός, νερό κ.α. – όσο και την τεχνική ανάπλασή του. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι πάλεψαν για την υλοποίηση αυτής της δράσης και να υποσχεθώ πως ό,τι εμείς κάνουμε θα έχει πάντα θετικό αντίκρισμα στους κατοίκους του Δήμου Ήλιδας».
Τέλος ο πρόεδρος του συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων και καταλυμάτων περιοχής Κουρούας και Παλουκίου κ. Γιάννης Πανουτσόπουλος, επεσήμανε : «Από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, την «αγκαλιάσαμε» και φιλοξενήσαμε τους ανθρώπους της Art in Progress. Θα πρέπει ο κόσμος, με την παράδοση του από τους καλλιτέχνες, να το αγαπήσει και να το προστατεύσει. Μακάρι να πολλαπλασιαστούν τέτοιου είδους προσπάθειες στο Δήμο μας.
Τονίζεται τέλος πως η Art In Progress έχει σαν αντικείμενο την σύγχρονη τέχνη και τον πολιτισμό. Eίναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός (ΑΜΚΕ) που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2011 στην Πάτρα. Δραστηριοποιείται κυρίως στην διοργάνωση και την υλοποίηση σύγχρονων εικαστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αναφορά στις αρχές της κοινωνίας των πολιτών, της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινής ωφέλειας.
Ομορφαίνει η είσοδος της Αμαλιάδας
12.10.20 11:24
Ομορφαίνει η είσοδος της Αμαλιάδας
Ομορφότερη είσοδο διαθέτει από σήμερα το πρωί η πόλης της Αμαλιάδας, μετά τις εργασίες που υλοποίησαν εργαζόμενοι του τομέα καθαριότητας και πρασίνου, στο κομμάτι από τη διασταύρωση Παπακασελά έως και τις γραμμές του ΟΣΕ. Συγκεκριμένα, από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, καταρτίστηκε το σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα άλλαζαν όψη, όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου. Όπως εξηγεί ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Βαγγέλης Χριστοφόρου, «ήδη έχουν καθαριστεί όλες οι πλατείες της Αμαλιάδας, τα κοιμητήρια, τα δυο Λύκεια και συνεχίζουμε. Σήμερα οι υπάλληλοι της υπηρεσίας μας, καθάρισαν τα πεζοδρόμια της οδού Αντωνίου Πετραλιά και τακτοποιήσαμε το γκαζόν του διαζώματος. Η είσοδος της Αμαλιάδας, έχει αλλάξει όψη».

«Να βοηθήσουν και οι πολίτες»
«Η καθαριότητα στο Δήμο μας¨», συνέχισε ο κ. Χριστοφόρου : «είναι σε μεγάλο βαθμό δουλειά της εκάστοτε δημοτικής Αρχής. Όμως θα πρέπει και οι πολίτες να βοηθούν. Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας, είναι στην πρώτη γραμμή αλλά δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις που … κάποιοι πετούν όπου βρίσκουν τα σκουπίδια τους ή κόβουν τα κλαδιά από τα δέντρα τους, χωρίς να έχουν ενημερώσει την υπηρεσία μας και γεμίζουν τα πεζοδρόμια». «Αυτό», κατέληξε ο αντιδήμαρχος «δεν θα πρέπει να συνεχιστεί. Οφείλουμε όλοι να το σταματήσουμε. Εάν υπάρξει συλλογική προσπάθεια τότε να είστε σίγουροι πως η κατάσταση θα αλλάξει άμεσα και η καθημερινότητά μας θα είναι καλύτερη. Η υπηρεσία μας είναι στα όριά της και πρέπει οι πολίτες να κάνουν ό,τι προβλέπει ο κανονισμός καθαριότητας ώστε να προστατεύουμε τον τόπο που ζούμε».
Με επιτυχία και ενθαρρυντικά μηνύματα η δράση του Συλλόγου «Άλμα Ζωής», σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας
11.10.20 9:54
Με επιτυχία και ενθαρρυντικά μηνύματα η δράση του Συλλόγου «Άλμα Ζωής», σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας
Με το σύνθημα «Μην αφήνεις τη ζωή σου στην τύχη της. Ψάξου», και την κλινική εξέταση σε 30 και πλέον γυναίκες, ολοκληρώθηκε στον Πύργο η δράση για ενημέρωση και πρόληψη του καρκίνου του μαστού, που υλοποιεί ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας, με την συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας , στο πλαίσιο του «Pink the City 2020”.
Μετά την επιτυχημένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, που προηγήθηκε σε Πάτρα και Αγρίνιο, το πρωί της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου 2020, η πρόεδρος του Δ.Σ του Συλλόγου «Άλμα Ζωής» Λιολιώ Κολυπέρα, η γραμματέας Αγγελική Στεφανάκη και η εθελόντρια (και αναπλ. μέλος ΔΣ) Ρένα Χυτοπούλου, βρέθηκαν στον Πύργο για την υλοποίηση της δράσης - για την οργάνωση της οποίας είχαν συναντηθεί και συνομιλήσει προ ημερών με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας Βασίλη Γιαννόπουλο, στην Πάτρα. Η δράση, με την αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπομένων μέτρων για τον Covid -19, ολοκληρώθηκε με την ενημέρωση 30 και πλέον γυναικών, και την δωρεάν κλινική εξέταση τους (σ.σ ψηλάφηση μαστού) από τον Χειρουργό Μαστού Ιωάννη Χαβελέ.
Η πρόεδρος του Συλλόγου Λιολιώ Κολυπέρα, ευχαρίστησε από καρδιάς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα υγείας Χαράλαμπο Μπονάνο για την στήριξη της διοργάνωσης, καθώς επίσης τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας Βασίλη Γιαννόπουλου, για την φιλοξενία της δράσης στο κτίριο του Διοικητηρίου, στον Πύργο. «Τους ευχαριστώ από καρδιάς για τη συνεργασία και τη βοήθεια, και ελπίζω, σε κάποια άλλη δράση στο μέλλον, να είμαστε και πάλι όλοι εδώ, ώστε ο κόσμος να ενημερωθεί για την πρόληψη, την έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού», είπε. Αναφερόμενη στην δράση του Συλλόγου και στα αποτελέσματα της συνεχούς προσπάθειας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, συμπλήρωσε πως «….Ξεκινήσαμε ως Σύλλογος πριν από 20 χρόνια πολύ δειλά και με πολλά ταμπού. Με μεγάλο αγώνα, καταφέραμε και βγάλαμε τη γυναίκα από το σπίτι της, της μάθαμε το μαστό της και να κάνει την μαστογραφία της. Δυστυχώς τα κρούσματα έχουν αυξηθεί, και σε πολύ νεότερες ηλικίες, απ’ ότι συνέβαινε πριν 10-20 χρόνια. Ωστόσο, η επιστήμη έχει προχωρήσει, οι γυναίκες είναι πια πολύ ευαισθητοποιημένες και αν εντοπίσουμε τον καρκίνο του μαστού στην αρχή, έχουμε ίαση κατά 90% και πλέον».
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας Βασίλης Γιαννόπουλος, ευχαρίστησε και δημόσια την πρόεδρο του Συλλόγου κα Κολυπέρα, τα μέλη του Δ.Σ και τον γιατρό, για την πρωτοβουλία και την πραγματοποίηση της δράσης στην Π.Ε Ηλείας, με στόχο να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σ’ ένα τόσο σοβαρό ζήτημα υγείας, αλλά και για τη δωρεάν κλινική εξέταση σ’ ένα σημαντικό αριθμό γυναικών. «Η καλύτερη ίαση είναι η έγκαιρη διάγνωση. Για το λόγο αυτό, η συνεργασία μας με το “Άλμα Ζωής” θα συνεχιστεί, και δεσμεύομαι ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας και εγώ προσωπικά θα είμαστε στο πλευρό τους σε κάθε τέτοια πρωτοβουλία και κοινωνική δράση, με αποδέκτες τους πολίτες», κατέληξε ο κ.Γιαννόπουλος.
Σελίδες 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39